U, de petitionaris

Opbrengst Groene Kruis Gebouw voor WoonZorgComplex in Heerjansdam

291 ondertekeningen

In 2012 werd door de Gemeente Zwijndrecht het dossier ‘Groene Kruis Gebouw’ te Heerjansdam, over de besteding van de opbrengst van dit gebouw ad Euro 230.000,-- gesloten. De reden hiervan was het ontbreken van een officieel document door beide partijen (gemeente en zorginstelling Aafje) ondertekend, waaraan juridisch rechtskracht kon worden ontleend. Voor zorginstelling Aafje reden het kapitaal niet te investeren in het te bouwen WoonZorgComplex in Heerjansdam.

De Dorpsraad Heerjansdam heeft zich vanaf 2004 krachtig ingezet om het kapitaal zeker te stellen voor het te bouwen WoonZorgComplex. Het werd een bittere teleurstelling en de dorpsraad moest zich neerleggen bij de totale weigering van zorginstelling Aafje, ondanks vele eerdere en schriftelijke beloftes. Dit leidde ertoe dat momenteel een gevormde commissie ‘Het Groene Kruis Gebouw’ intensief en uitgebreid bezig is om te trachten zorginstelling Aafje alsnog op andere gedachten te brengen en de Heerjansdamse “spaarcentjes” te redden.

De commissie heeft de Raad van Zwijndrecht in een uitgebreid rapport en documentatie om hernieuwd advies gevraagd. Begin 2014 zal over dit onderwerp een gesprek plaatsvinden.

Wij hopen met deze petitie dat vele Heerjansdammers de actie steunen. Door deze te ondertekenen willen we een krachtig signaal afgeven aan de gemeente Zwijndrecht om het dossier weer te openen en met zorginstelling Aafje in gesprek te gaan.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.

Petitie

Wij

Commissieleden 'Het Groen Kruis Gebouw' en inwoners van Heerjansdam.

 

constateren

• Dat ondanks schriftelijke en mondelinge toezeggingen zorginstelling Aafje niet bereid is om gemeenschapsgeld van de inwoners van Heerjansdam ten goede te laten komen aan het te bouwen WoonZorgComplex in Heerjansdam.

• De Gemeente Zwijndrecht het dossier in 2012 heeft gesloten omdat er onvoldoende 'juridische' bewijs aanwezig was om zorginstelling Aafje alsnog te dwingen dit 'spaargeld' ten goede te laten komen aan het WoonZorgComplex van Heerjansdam.

• De commissie 'Het Groene Kruis Gebouw' in de loop van haar onderzoek documenten heeft gevonden waarin beschreven is dat de Raad van Toezicht van zorginstelling Aafje akkoord gaat dat de opbrengsten bij verkoop van het pand ten goede zullen komen aan het WoonZorgComplex in Heerjansdam.

• De commissie het 'Groene Kruis Gebouw' van mening is dat ondanks het ontbreken van een 'juridisch' document zorginstelling Aafje in strijd met de afspraken heeft gehandeld en moreel verplicht is op basis van meerdere documenten waarin toezeggingen zijn gedaan, alsnog het bedrag van 230.000 euro ten goede te laten komen aan het WoonZorgComplex van Heerjansdam

 

en verzoeken

Wij verzoeken de gemeente Zwijndrecht het dossier het Groen Kruis Gebouw te heropenen en zorginstelling Aafje te overtuigen dat zij moreel verplicht zijn om het gemeenschapsgeld van 230.000 euro over te maken aan de gemeente Zwijndrecht en zo besteed kan worden aan het WoonZorgComplex in Heerjansdam.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Zwijndrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
18-01-2014 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Aly Dassen 
Organisatie:
Commissie Het Groene Kruis Gebouw 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen