You, the petitioner

Oók geen snelweg door of langs Leidsche Rijn, Vleuten of Haarzuilens!

1592 signatures

De Stichting 'Behoud Heycopgebied', ondersteund door vele andere belangengroeperingen, is tegen de aanleg van een snelweg door of langs Leidsche Rijn Vleuten of Haarzuilens. Zij is vóór het behoud van het cultuurhistorisch, natuur- en recreatiegebied rond landgoed Haarzuilens en de Heycop, een van de oudste watergangen van Nederland. Dit recreatiegebied, bestemd voor meer dan 80.000 inwonders van Leidsche Rijn, Vleuten, Haarzuilens, Maarssenbroek en omgeving, is de laatste smalle groen/blauwe buffer tussen de verstedelijkte gebieden van Utrecht en Woerden.

Petition

We

 

observe

dat de overheid de mogelijkheid onderzoekt van de aanleg van een snelweg door Leidsche Rijn of langs Leidsche Rijn, Vleuten en Haarzuilens. In de tweede variant loopt deze dwars door het unieke natuur- en recreatiegebied van het Heycopgebied en landgoed Haarzuilens, de laatste smalle groen/blauwe buffer tussen de verstedelijkte gebieden van Utrecht en Woerden.

 

and request

de overheid af te zien van een snelweg door of langs Leidsche Rijn, Vleuten of Haarzuilens.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
01-01-2010 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Oók geen snelweg door of lang Leidsche Rijn, Vleuten of Haarzuilens 
Organisation:
Stichting Behoud Heycopgebied & andere belangengroepen 
Website:

History

Signatures

Anonymous
over 6 years
Paul Riegen
Amstelveen
almost 7 years
Daila van Erven Dorens
Haarlem
Laat het "Groene Hart" GROEN! Ik ben opgegroeid in Zegveld Lage Broek. Dit is een uniek NL landschap
almost 7 years
E.R. Lambooy
Woerden
advocaat
almost 7 years
M.J. de Beus
Vleuten
almost 7 years
V. van Dijk
Vleuten
almost 7 years
nelie van der wind
kamerik
genieter van het groen in de omgeving
almost 7 years
G.J. Beckeringh
Vleuten
almost 7 years
GWM Lachmeijer
Utrecht
almost 7 years
Anonymous
almost 7 years
mw. Winnemuller
Vleuten
almost 7 years
Anonymous
almost 7 years

Updates

Earlier updates

Rijk en regio Utrecht op één lijn over Voorkeursrichting

Verbetering bereikbaarheid Utrecht stap verder

Rijk en regio hebben met elkaar overeenstemming bereikt over aanpak van de Ring Utrecht. De A27 en A12 worden verbreed en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd.

+Read more...

Hierdoor gaat de doorstroming op de Ring Utrecht aanzienlijk verbeteren. De aanleg van nieuwe wegen aan de west- en oostkant van Utrecht is hierdoor niet nodig. Dit blijkt uit het onderzoek voor de verkeersituatie tot 2020. Door de uitbreiding en inpassing binnen de wettelijke kaders voor luchtkwaliteit en geluid van bestaande wegen worden de stad en waardevolle landschappen zoals Amelisweerd en het Groene Hart zo veel mogelijk ontzien. Al eerder is overeengekomen om ook stevig in het openbaar vervoer te investeren.

Lees Verder

Taart namens 80.000 inwoners

Op de laatste avond voordat het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) met minister Eurlings een besluit neemt over de voorkeursrichting m.b.t. de Ring Utrecht hebben de Stichtingen Behoud Heycopgebied, Vrienden van een groen Haarzuilens en Natuurlijk!Vleuterweide gezamenlijk namens 80.000 inwoners aan de westkant van Utrecht aan elke fractie van de gemeenteraad Utrecht een taart aangeboden met de boodschap: '80.000 bewoners aan de westkant van Utrecht vertrouwen op een wijs besluit!'

Bij de overhandiging gaf elke partij haar standpunt weer.

+Read more...

Alle aanwezige partijen (aleen SP en de Groep Mossel waren afwezig) gaven aan geen heil te zien in een westvariant door of langs Leidsche Rijn. Alleen het gemeenteraadslid van het CDA hield zich op de vlakte over een tracé langs Leidsche Rijn en wilde pas morgen na het besluit verder een toelichting geven.

TV+ radio item op RTV Utrecht

3 november besluit over concept voorkeursrichting Ring Utrecht

Op 3 november is er een bestuurlijk overleg in het kader van het meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) tussen het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) en de ministers van VROM en Verkeer & Waterstaat. Zij stellen dan een concept voorkeursrichting vast voor de Ring Utrecht.

Teken onze petitie en promoot deze onder familie, vrienden, kennissen, collega's etc. zodat we voor 3 november zoveel mogelijk ondertekeningen als tussenstand kunnen overhandigen! .