U, de petitionaris
43e52bf0 d810 4a3d 972c c103872efb9a

Niet kappen achter Martinikerk Sneek

641 ondertekeningen

Het verloren gaan van een gezonde en prachtige boom ten behoeve van een bouwplan dat rommelt aan alle kanten

Petitie

Wij

Weldenkende burgers van Sneek en omstreken die voor het behoud zijn van gezonde bomen

 

constateren

  • Er is een gevaar dat de Taxusboom (Taxus Baccata) aan de Grote Kerkstraat 5, achterzijkant Martinikerk, gekapt wordt; in het beoogde verbouwplan van de kerk is een kapvergunning van deze boom opgenomen.
  • Deze boom is volgens de eigen lijst van de gemeente monumentaal en bovendien in goede staat!
  • Gezien de andere bomen rondom de kerk volgens het gemeentelijk en landelijk register veelal in matige of redelijke staat zijn, vinden wij het heel belangrijk te behouden!
  • Het gaat om een bijzondere en zelfs geneeskrachtige taxusboom (venijn- , ook wel IJf) in het kloppend hart van het stadscentrum van Sneek.
  • De kap is zinloos en onnodig in dit stadium van het plan.
  • Het plan is nog lang niet op orde, zo zijn bijvoorbeeld de banken in het nieuwe gedeelte zoals het er nu bijstaat, ivm de brandveiligheid, slechts deels geschikt om op te zitten, het plan staat vol misstanden en heel veel onopgepakte zaken.
  • een prachtige en waardevolle, bovendien monumentale boom, die naast uniek en bijzonder, zeer beeldbepalend is voor dit stukje 'Episch Sneek', zoals dit prachtige karakteristieke stadsdeel van Sneek wordt genoemd in het plan, moet zeker worden behouden!

 

en verzoeken

Wij vragen deze waanzin te stoppen en bij de verbouw van de kerk deze boom; een prachtige Sneker IJf ofwel venijnboom/taxus te behouden, vanwege zijn bijzondere en beeldbepalend karakter en zijn geschatte verwachte levensduur van maar liefst 700 jaar!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Súdwest-Fryslân 
Petitieloket:
Einddatum:
05-08-2020 
Petitionaris:
Boombehoud Sneek 
Organisatie:
Namens de burgers van Sneek 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Uitslag petitie

Beste ondertekenaars,

Inmiddels hebben wij een reactie mogen ontvangen van de gemeente. Helaas is het zo dat de Taxus alsnog wordt gekapt, dit is natuurlijk niet het resultaat waar wij op hoopten.

+Lees meer...

Wel is het zo dat nu in het besluit is opgenomen dat er een vervangende vergelijkebare boom wordt geplant. Dit na onderzoek van een expertbedrijf die inschat dat de Taxus weinig overlevingskans heeft bij verplaatsing. Al met al het best haalbare resultaat wat ons betreft. We willen jullie hierbij hartelijk bedanken voor jullie steun en ondertekening.

Vriendelijke groet, Boombehoud Sneek

17-12-2020

Zienswijzie indienen hoe doe je dat?

Om de petitie meer en officiële bestuurlijke kracht bij te zetten, is er actie nodig!

Je kunt daartoe je persoonlijke zienswijze indienen, dit is nodig om later officieel bezwaar te kunnen maken. Met name voor directe belanghebbenden zoals omwonenden moeten op deze wijze hun stem tijdig laten horen om inspreekrecht te krijgen.

+Lees meer...

Je kunt je hierbij eventueel beroepen op de 'waarden' die worden genoemd in de onderliggende plannen; de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning maar ook het rapport 'RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HERINRICHTING MARTINIKERK SNEEK.' Een voorbeeld uit hiervan is 'behoud van monumentele waarden in de omgeving van de Martinikerk' (daar ook het kostershuisje wordt gesloopt maar dit volgens eigen zeggen in de onderbouwing deel uitmaakt van het monumentale 'ensemble'!).

Kijk daarbij natuurlijk vooral heel goed naar de tekst in de zgn. 'ontwerpbeschikking omgevingsvergunning' waarin de bedoelde kapvergunning staat vermeld en waar wij hier met deze petitie bezwaar tegen maken.

Hoe dan ook laat je stem horen als je het niet eens bent met dit plan en de bijbehorende kap van de boom!

In de ontwerp-omgevingsvergunning wordt het volgende gezegd;

'Kappen Op grond van artikel 4:12a van de Algemene Plaatselijke Verordening Súdwest-Fryslân kan eenomgevingsvergunning worden geweigerd op grond van: - de natuurwaarde van de houtopstand; - de landschappelijke waarde van de houtopstand; - de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; - de beeldbepalende waarde van de houtopstand; - de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

Het kappen van deze monumentale boom wordt aanvaardbaar geacht door een totale kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Wij zijn van mening dat de gevraagde omgevingsvergunning voor de kap van genoemde boom kan worden verleend.'

Maak hier gebruik van op welke punten je het niet eens bent, ze zouden opwegen tegen de 'totale kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse', dus noem hier evt. ook iets over..

Als laatste deze tekst, die van toepassing kan zijn bij je bezwaar;

Naast het vrijstaande klokkenhuis staat in de zuidoosthoek een 70 jarige Taxusboom. Deze boom heeft een monumentale status. Desondanks is vanuit de gemeente aangegeven dat als het vanuit Stedenbouw/Ruimtelijke Kwaliteit wenselijk om deze boom te kappen (om hierdoor een betere invulling te generen in deze zuidoosthoek), hiermee kan worden ingestemd.

Een beetje dezelfde strekking, maar de achterliggende gedachten waarom hier zondermeer mee kan worden ingestemd zonder navraag bij de burgers spreekt hieruit boekdelen! Link naar genoemde documenten;

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning; https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1900.UV20191056-ontw/dNL.IMRO.1900.UV20191056-ontw.pdf?fbclid=IwAR3llxrMMRq6XNds06z7q72XZnW-PzyiMp3DVxF6JkEmutO1UPxTFFx0_I

Ruimtelijke onderbouwing herinrichting Martinikerk Sneek' https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1900.UV20191056-ontw/t_NL.IMRO.1900.UV20191056-ontw.pdf?fbclid=IwAR3JtMIgD38BFVuAVe8GoD4KVgJT-MR6rDY1wL2mj8IH6nlk66WMbq7aRVU

Vergeet dit dus niet, je kunt dit als volgt doen aan; (Hierna volgt tekst uit de ontwerpbeschikking;)

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Een ieder kan zienswijzen indienen. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na publicatie van deze ontwerpbeschikking.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Uiteraard leveren wij namens alle ondertekenaars ook een zienswijze in tegen de kap van de boom, maar hoe meer mensen en partijen van zich laten horen, hoe beter. Doen dus! Mocht je dit nog niet gedaan hebben. Dankjwel namens de 'Yfke' een prachtige gezonde Venijnboom ook wel IJf, die wat ons betreft nog jaren van haar plekje mag genieten en zo misschien wel 700 jaar oud mag worden.

24-07-2020

Bijna 500!

We gaan richting de 500 handtekeningen, we zijn overweldigd door de grote reactie, superfijn, dankjulliewel!

wordt vervolgd...

06-07-2020