You, the petitioner

Mogelijkheid voor Referendum in gemeente Den Helder

470 signatures

Fractie Groen Links van de gemeenteraad Den Helder heeft een voorstel ingediend om een referendum te kunnen houden in Den Helder.

Fractie Trots en D66 hebben hiervoor uitstel gevraagd. (Dit wellicht om referendum stadhuis en verplaatsing van de schouwburg onmogelijk te maken)

Petition

We

Inwoners van de gemeente Den Helder. (Kiesgerechtigde inwoners Den Helder, Julianadorp & Huisduinen)

 

observe

De coalitie partijen VVD, D66, Trots, CDA, CU & PvBB wellicht niet willen luisteren (referendum) naar de Helderse inwoners, met betrekking tot wel of niet bouwen van nieuw Stadhuis en verplaatsing Schouwburg.

Dat de fracties van D66 & Trots, wellicht een vertraging uitvoeren in voorstel tot het mogelijk maken van een referendum. Om reden dat zij geen referendum willen over nieuwbouw Stadhuis en verplaatsing Schouwburg. Terwijl beide politieke partijen landelijk gezien een groot voorstander zijn van referenda.

Het college van Burgemeester en Wethouders perse willen doorgaan met grote risico volle projecten, waar de Helderse bevolking niet op zit te wachten.

 

and request

De gemeenteraad van Den Helder, tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering het initiatiefvoorstel welke Groen Links heeft ingediend over het mogelijk maken van een referendum vast te stellen.

Een referendum mogelijk te maken voor er een definitief besluit valt over het nieuw te bouwen stadhuis.

Een referendum mogelijk te maken voor er een definitief besluit valt over de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord.

Sign this petition

 

Details

Addressed to:
Den Helder 
Petition desk:
Closing date:
27-03-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
Stadspartij Den Helder 
Website:

History

Signatures

P.van Ommen
Julianadorp
over 4 years
Rein Egbert Veenstra
Den Helder
Marineofficier b.d.
over 4 years
Bea Veenstra-Vredeveld
Den Helder
maatschappelijk werker
over 4 years
R. Eland
Den Helder
over 4 years
H.A.Stamm'ler
Den Helder
Gepensioneerd
over 4 years
Nafthali S.E. Charpentier
Den Helder
over 4 years
S. Jolsma
Den Helder
over 4 years
aaf brakkee postma
den helder
huisvrouw
over 4 years
Arnold Meijerink
Den Helder
over 4 years
A. den Boer
Den Helder
over 4 years
Jennifer De Visser
Den Helder
Secretaresse
over 4 years
E.M Bakkenes
DeHelder
over 4 years

Updates

Earlier updates

Den Helder Actueel: Stadspartij met petitie de markt op

" De Stadspartij staat vandaag (zaterdag 21 januari) op de markt in de Beatrixstraat met de petitie over het referendum. " Lees verder

.

Stadspartij niet naar de Riepel maar naar winkelcentrum Dorperweerth aan de Drooghe Bol!

De Stadspartij Den Helder zal aankomende zaterdag niet in winkelcentrum de Riepel aanwezig zijn maar in Winkelcentrum Dorperweerth.

Leo Bekker, voorzitter van de winkeliersvereniging de Riepel, tevens commissielid voor de VVD heeft laten weten dat de Stadspartij niet welkom is in zijn winkelcentrum.

Volgens de VVD prominent en voorzitter van de Riepel mag er in het winkelcentrum geen politiek worden bedreven en zijn politieke partijen niet welkom als zij in contact willen komen met hun kiezers. Dit mag alleen in tijde van verkiezingen, aldus de zegsman.

De Stadspartij Den Helder is zeer verbaast over deze reactie, mede om het feit dat D66 onlangs geleden nog soep heeft uitgedeeld in het winkelcentrum.  Ook Trots op Nederland heeft op deze plek buiten verkiezingstijd bezocht voor een enquête.

+Read more...

(Stadspartij had hier ook afgevaardigden bij)  Ook PvdA staat volgens hun site op 29 mei dit jaar in het winkelcentrum.

Wat Dhr Bekker met deze actie wil bereiken is de stadspartij geheel onduidelijk.  Hij maakt wel een heel duidelijk onderscheid tussen de politiekpartijen. Als een winkeliersvereniging geen politiek willen in hun winkelcentrum, dan respecteert de stadspartij dat. Maar als er onderscheid gemaakt word tussen partijen wie wel en niet mogen komen,  door een voorzitter met politieke VVD ambities. Dan is dit voor de Stadspartij Den Helder onacceptabel.

Het bestuur van Winkelcentrum Dorperweerth aan de Drooghe Bol, hebben aangegeven dat wij aankomende zaterdag van harte welkom zijn.  De stadspartij Den Helder is dan ook aankomende zaterdag tussen 9.30 en 15.00 uur te vinden in Winkelcentrum Dorperweerth. Waar u in de gelegenheid wordt gesteld om de petitie te tekenen en uw mening kenbaar te maken aan onze raadsleden, commissieleden en bestuur.

U kunt ook nog steeds online tekenen via; http://referendumindenhelder.petities.nl

 Online kunt u per e-mailadres 1 persoon laten ondertekenen. Mocht uw partner ook online willen tekenen, dan dient uw partner een ander e-mailadres te gebruiken.

 Vergeet u niet de bevestigingsmail te beantwoorden en uw stem te activeren.

 Mocht u niet zeker weten of uw stem goed is geregistreerd dan kunt u contact opnemen met Marc Nihot via marcnihot@stadspartijdenhelder.nl 

Website winkelcentrum Dorperweerth

Stadspartij Den Helder opnieuw op de markt!

Zaterdag 28 Januari staat de Stadspartij Den Helder, wederom op de
markt om handtekeningen te verzamelen voor de petitie, om een
referendum in Den Helder mogelijk te maken.

Er zijn verschillende soorten volksraadplegingen of referenda. Een
raadgevend referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum.
Een raadplegend referendum is een door de politiek aangevraagd
referendum.

+Read more...

Dat kan door het bestuur zijn of door de
volksvertegenwoordiging.

De initiatiefneemster Nel Dol van Groen Links heeft in December 2011
de gemeenteraad van Den Helder een voorstel voorgelegd waarbij een
raadgevend en raadplegend mogelijk zou moeten zijn. De stadspartij
deelt de mening van Groen Links om alle referenda mogelijkheden
mogelijk te maken.

Uw stem wordt steeds belangrijker om referenda mogelijk te maken. Wij
roepen u daarom op de petitie te tekenen als u dit nog niet heeft
gedaan. De Stadspartij wil hierbij ook aangeven dat het tekenen van de
petitie boven partijbelangen staat, en benadrukken dat het tekenen van
de petitie los staat van uw politieke keuze bij verkiezingen.

U kunt de petitie zaterdag tekenen op de markt, de kraam zal staan ter
hoogte van de kruising Beatrixstraat en Keizerstraat. De stadspartij
zal daar aanwezig zijn van 8.30 – 16.00 uur.

U kunt ook nog steeds online tekenen via;
http://referendumindenhelder.petities.nl 

Online kunt u per e-mailadres 1 persoon laten ondertekenen. Mocht uw
partner ook online willen tekenen, dan dient uw partner een ander
e-mailadres te gebruiken.

Vergeet u bij online ondertekening, niet de bevestigingsmail te
beantwoorden en uw stem te activeren.

Mocht u niet zeker weten of uw stem goed is geregistreerd of u heeft
geen bevestigingsmail ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Marc
Nihot via marcnihot@stadspartijdenhelder.nl

Website Stadspartij Den Helder