You, the petitioner

Minister Schippers, stop proces tegen kritische huisarts

7102 signatures

Huisarts Van der Linde uitte publiekelijk dat het RIVM en directeur Coutinho zakelijke belangenverstrengelingen hebben bij de griepvaccinatie. In plaats van de discussie aan te gaan, spande het RIVM (onderdeel ministerie van VWS) een voor Van der Linde onbetaalbare bodemprocedure aan.

Het RIVM heeft de rechtszaak verloren en legt zich neer bij de uitspraak. Daarmee heeft de petitie geen toegevoegde waarde meer en is deze ingetrokken.

Petition

We

die in vrijheid willen kunnen discussiëren over belangenverstrengeling en nut van een griepprik.

 

observe

dat de overheid een kritische arts monddood probeert te maken door het aanspannen van een bodemprocedure die voor burgers onbetaalbaar is. Dat terwijl zijn uitlating op feiten is gebaseerd.

Dit is een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Een dergelijke rechtsgang, betaald met belastinggeld, belemmert een open discussie over belangenverstrengeling in de gezondheidszorg voor nu en in de toekomst.

 

and request

de dagvaarding van huisarts Van der Linde per direct in te trekken en een open debat aan te gaan over het nut van de griepvaccinatie en over bestaande belangenverstrengelingen van adviseurs van de minister van Volksgezondheid.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
01-11-2012 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Stichting Steun Huisarts in Proces 
Website:

History

Signatures

jeffrey langendoen
Gorinchem
over 3 years
Ane Zwerver
Hemrik
gepensioneerd
over 3 years
Niels Jonk
Volendam
over 3 years
Ida Dieduksman-Kuiper
Alkmaar
moeder
over 3 years
Anonymous
over 3 years
Anonymous
over 3 years
Blok .A.
goudswaard
over 3 years
Anonymous
over 3 years
Anonymous
over 3 years
J.M.Schneiders
Rijswijk
over 3 years
Bert van Ginkel
Hoofddorp
over 3 years
Amber Buschman
Leiden
Omgekochte Schippers moet uit haar functie gezet en bestraft worden.
over 3 years

Updates

Earlier updates

RIVM niet in hoger beroep; petitie ingetrokken

De termijn van 3 maanden voor hoger beroep is inmiddels verstreken en het RIVM legt zich neer bij de uitspraak. Daarmee heeft de petitie geen toegevoegde waarde meer en zal deze worden ingetrokken.

De petitie is  ter kennis gebracht van Minister Schippers namens de toen 6000 ondertekenaars met het verzoek dit zinloze proces stop te zetten.

+Read more...

Deze brief en haar reactie kunt lezen op  http://steunhuisartsinproces.nl/petitie

Hans van der Linde en het bestuur van de stichting Steun Huisarts in Proces bedanken de meer dan 7000 ondertekenaars voor hun steun. Dankzij uw steun heeft Hans van der Linde de mogelijkheid gehad dit proces door te zetten en zich niet de mond te laten snoeren.

Nu het proces ten einde is, kan de discussie zich weer concentreren op het nut van de griepvaccinatie. Hans van der Linde blijft daar graag een constructieve bijdrage aan leveren.

RIVM verliest de rechtszaak!

De rechtbank heeft op 26 september 2012 geoordeeld, dat Hans van der Linde met zijn uitlatingen over de belangenverstrengeling van het RIVM en Coutinho bij de jaarlijkse griepvaccinatie de grens van wat geoorloofd is, niet heeft overschreden'. De vorderingen van de Staat en Coutinho worden daarom afgewezen.

+Read more...

Het vonnis kunt u lezen op http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BX8205

Deze petitie blijft nog open totdat de termijn voor aantekenen van beroep is verstreken.

BEVESTIG uw ondertekening via de link in uw e-mail!

U ontvangt een e-mail met daarin de link om uw ondertekening te bevestigen. Als u dit niet doet, telt de ondertekening niet mee.

.