U, de petitionaris

Menselijke waardigheid in de Grondwet verankeren

28 ondertekeningen

De menselijke waardigheid, wat volgens het Europese hof de grondslag is van alle grondrechten ontbreekt in de Nederlandse Grondwet.

http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/waardigheid-art.-1-t-m-5/menselijke-waardigheid-artikel-1.html

Teken voor de waardigheid van een mens

Ook heeft dit een opvoedkundig aspect om menselijk met elkander om te gaan, want als je met de primaire menselijke waarden opgroeit, dan wordt het later vaak een vanzelfsprekendheid, als wanneer dit niet het geval is

Petitie

Wij

inwoners van Nederland missen het begrip van de menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet

 

constateren

Dat de menselijke waardigheid onschendbaar is, en tevens is vastgelegd in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948:

"... overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld."

In zijn arrest van 9 oktober 2001 in Zaak C-377/98 — Nederland tegen Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2001, blz. I-7079, r.o. 70-77, bevestigt het Hof van Justitie dat een grondrecht op menselijke waardigheid deel uitmaakt van het recht van de Unie.

En stelt vast dat de menselijke waardigheid tot het wezen van de in dit Handvest vastgelegde rechten behoort. Er kan derhalve geen afbreuk aan worden gedaan, zelfs niet als een recht wordt beperkt.

 

en verzoeken

wij de Tweede Kamer de regering te bewegen de menselijk waardigheid in de Grondwet te verankeren als Grondrecht.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
09-12-2016 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Udo Kollges 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Anoniem
ongeveer een maand
Anoniem
meer dan 3 jaar
H. Fransen
Lioessens
predikant
meer dan 3 jaar
Praveen Schollema
Amsterdam
meer dan 4 jaar
Praveen Schollema
Amsterdam
meer dan 4 jaar
Jan oomen
Rotterdam
meer dan 4 jaar
E. van Weringh
Rotterdam
grafisch ontwerper
meer dan 4 jaar
R vd Heide
Groningen
meer dan 4 jaar
Norbert Mergen-Metz
Doorwerth
meer dan 4 jaar
Stef Asbai
Barendrecht
zwevende kiezer (PVDA - GL - D66)
meer dan 4 jaar
N van Gogh
Sint-Annaland gem. Tholen
meer dan 4 jaar
S Rooks Waringa
Beetsterzwaag
meer dan 4 jaar

Nieuwtjes

Nog geen nieuws over deze petitie.