You, the petitioner

Menselijke waardigheid in de Grondwet verankeren

28 signatures

De menselijke waardigheid, wat volgens het Europese hof de grondslag is van alle grondrechten ontbreekt in de Nederlandse Grondwet.

http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/waardigheid-art.-1-t-m-5/menselijke-waardigheid-artikel-1.html

Teken voor de waardigheid van een mens

Ook heeft dit een opvoedkundig aspect om menselijk met elkander om te gaan, want als je met de primaire menselijke waarden opgroeit, dan wordt het later vaak een vanzelfsprekendheid, als wanneer dit niet het geval is

Petition

We

inwoners van Nederland missen het begrip van de menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet

 

observe

Dat de menselijke waardigheid onschendbaar is, en tevens is vastgelegd in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948:

"... overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld."

In zijn arrest van 9 oktober 2001 in Zaak C-377/98 — Nederland tegen Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2001, blz. I-7079, r.o. 70-77, bevestigt het Hof van Justitie dat een grondrecht op menselijke waardigheid deel uitmaakt van het recht van de Unie.

En stelt vast dat de menselijke waardigheid tot het wezen van de in dit Handvest vastgelegde rechten behoort. Er kan derhalve geen afbreuk aan worden gedaan, zelfs niet als een recht wordt beperkt.

 

and request

wij de Tweede Kamer de regering te bewegen de menselijk waardigheid in de Grondwet te verankeren als Grondrecht.

Sign this petition

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
09-12-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
Udo Kollges 
Website:

History

Signatures

Anonymous
1 day
Anonymous
over 3 years
H. Fransen
Lioessens
predikant
over 3 years
Praveen Schollema
Amsterdam
over 4 years
Praveen Schollema
Amsterdam
over 4 years
Jan oomen
Rotterdam
over 4 years
E. van Weringh
Rotterdam
grafisch ontwerper
over 4 years
R vd Heide
Groningen
over 4 years
Norbert Mergen-Metz
Doorwerth
over 4 years
Stef Asbai
Barendrecht
zwevende kiezer (PVDA - GL - D66)
over 4 years
N van Gogh
Sint-Annaland gem. Tholen
over 4 years
S Rooks Waringa
Beetsterzwaag
over 4 years

Updates

No news about this petition yet.