U, de petitionaris
Bmj logo twit

Manifest BMJ 2010

19 ondertekeningen

“Toekomst van de Jeugdzorg of het kind met het badwater…”

Petitie

Wij

Medewerkers, belanghebbenden, betrokkenen, in en om de jeugdzorg in Nederland.

 

constateren

De werkers in de jeugdzorg worden overspoeld door steeds meer bureaucratie, informatie en regelgeving, waardoor zij hun echte werk niet meer kunnen uitvoeren. Bestuurders zijn het vaak oneens met elkaar, het ontbreekt hen aan een gezamenlijke visie, we worden overspoeld door informatie en regelgeving, waarom moeten we ons altijd maar weer verantwoorden bij negatieve publicaties, de bezuinigingen geven extra (financiële) problemen bij veel BJZ’s, daarmee caseloadverhoging voor de ‘achterblijvers’, er is veel onrust bij de toegang, veel overkomt ons, wordt op ons bordje gegooid, hulp kan/mag niet meer aan de voordeur worden geleverd (zie evaluatie Wet op de Jeugdzorg: “de vrijwillige jeugdhulpverlening heeft een grote kans gemist”). Moeten we ons nog langer laten leiden door de gedachte, dat het politiek gezien allemaal al een gelopen race is en dat veel collega-hulpverleners zich al met dat idee verzoend hebben? Nee dus: De BMJ roept iedereen op om onderstaande uitgangspunten te ondersteunen en de politiek er toe op te roepen, deze te honoreren middels nieuw beleid.

 

en verzoeken

BJZ moeten alle hulpverlening JHV (Jeugd Hulp Verlening), AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling), JB (Jeugd Bescherming) en JR (Jeugd Reclassering) in huis hebben. Indicaties in het vrijwillige kader afschaffen. Niet langer het accent op indiceren. Meer tijd voor de cliënt. Minder bureaucratie. Een landelijk uniform registratiesysteem voor alle BJZ’s. Geef professionals vertrouwen en minimaliseer de verantwoording.

We accepteren dus niet langer dat de BJZ’s worden uitgekleed, maar eisen dat deze opnieuw weer worden opgetuigd zoals oorspronkelijk de bedoeling was, middels outreachend motiverend hulpverlenen met voldoende tijd voor de client.

  1. JHV: De toegang tot de vrijwillige hulpverlening: hier moet de gelegenheid worden geboden om ook echt hulp te verlenen zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
  2. AMK: Geen knip tussen advies-, consult-, meldpunt- en onderzoeksfunctie (AMK).
  3. Jeugdbescherming: a. weg met de vaste protocollen en geef de werker de creativiteit en dus ook de ruimte b. meer eenduidigheid in de (IJ-) documenten, c. Maximale caseload moet perse gehandhaafd: dwz 17 cases per werker op teamniveau.
  4. Jeugdreclassering: Lik-op-stuk-beleid moet eindelijk eens vorm krijgen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
23-12-2010 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Ton Moolenaar, voorzitter BMJ.  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Nog geen nieuws over deze petitie.