You, the petitioner
Bmj logo twit

Manifest BMJ 2010

0 signatures

“Toekomst van de Jeugdzorg of het kind met het badwater…”

Petition

We

Medewerkers, belanghebbenden, betrokkenen, in en om de jeugdzorg in Nederland.

 

observe

De werkers in de jeugdzorg worden overspoeld door steeds meer bureaucratie, informatie en regelgeving, waardoor zij hun echte werk niet meer kunnen uitvoeren. Bestuurders zijn het vaak oneens met elkaar, het ontbreekt hen aan een gezamenlijke visie, we worden overspoeld door informatie en regelgeving, waarom moeten we ons altijd maar weer verantwoorden bij negatieve publicaties, de bezuinigingen geven extra (financiële) problemen bij veel BJZ’s, daarmee caseloadverhoging voor de ‘achterblijvers’, er is veel onrust bij de toegang, veel overkomt ons, wordt op ons bordje gegooid, hulp kan/mag niet meer aan de voordeur worden geleverd (zie evaluatie Wet op de Jeugdzorg: “de vrijwillige jeugdhulpverlening heeft een grote kans gemist”). Moeten we ons nog langer laten leiden door de gedachte, dat het politiek gezien allemaal al een gelopen race is en dat veel collega-hulpverleners zich al met dat idee verzoend hebben? Nee dus: De BMJ roept iedereen op om onderstaande uitgangspunten te ondersteunen en de politiek er toe op te roepen, deze te honoreren middels nieuw beleid.

 

and request

BJZ moeten alle hulpverlening JHV (Jeugd Hulp Verlening), AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling), JB (Jeugd Bescherming) en JR (Jeugd Reclassering) in huis hebben. Indicaties in het vrijwillige kader afschaffen. Niet langer het accent op indiceren. Meer tijd voor de cliënt. Minder bureaucratie. Een landelijk uniform registratiesysteem voor alle BJZ’s. Geef professionals vertrouwen en minimaliseer de verantwoording.

We accepteren dus niet langer dat de BJZ’s worden uitgekleed, maar eisen dat deze opnieuw weer worden opgetuigd zoals oorspronkelijk de bedoeling was, middels outreachend motiverend hulpverlenen met voldoende tijd voor de client.

  1. JHV: De toegang tot de vrijwillige hulpverlening: hier moet de gelegenheid worden geboden om ook echt hulp te verlenen zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
  2. AMK: Geen knip tussen advies-, consult-, meldpunt- en onderzoeksfunctie (AMK).
  3. Jeugdbescherming: a. weg met de vaste protocollen en geef de werker de creativiteit en dus ook de ruimte b. meer eenduidigheid in de (IJ-) documenten, c. Maximale caseload moet perse gehandhaafd: dwz 17 cases per werker op teamniveau.
  4. Jeugdreclassering: Lik-op-stuk-beleid moet eindelijk eens vorm krijgen.

What next?

Your petition is no longer open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
23-12-2010 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ton Moolenaar, voorzitter BMJ.  
Website:

History

Signatures

Jetty van Gent
Heerhugowaard
beleidsmedewerker
about 5 years
Olette Ruwen
Emmen
about 5 years
Ilona Berg
Assen
Jeugdreclassering
about 5 years
André Verroen
Gieterveen
Casemanager
about 5 years
Gea Jalving
Emmen
Casemanager
about 5 years
Peter de Jong
Helmond
about 5 years
Marjon Boezen
Sleen
Casemanager Aanmeld- en Acceptatieteam Bureau Jeugdzorg Drenthe
about 5 years
Annemarie van de Ruit
Huissen
maatschappelijk werk, AMK
about 5 years
Lavina Lourens
Tiendeveen
Casemanager in Emmen
about 5 years
Margreet Timmer
Emmen
Gezinsvoogd
about 5 years
Anonymous
about 5 years
Herman Pierie
Emmen
casemanager
about 5 years

Updates

No news about this petition yet.