You, the petitioner
A2doorhoepeltje

Inburgering - maak het mogelijk!

1,429 signatures

Het taalniveau bij het inburgeringsexamen is de afgelopen jaren te moeilijk gebleken voor meer dan 50% van alle inburgeraars. Het examen nu moeilijker maken is daarom niet logisch: het aantal inburgeraars dat niet aan de norm kan voldoen, zal groter worden.

Petition

We

actief betrokken bij de inburgering: (partners van) inburgeraars of werkzaam in de inburgering.

 

observe

dat het huidige inburgeringsniveau (A2) ook nu voor velen te moeilijk is, dat de minister voornemens is om de norm van het taalniveau bij de inburgering te verhogen van taalniveau A2 naar taalniveau B1,

 

and request

de minister en de politieke partijen de verhoging van de norm voor inburgering van A2 naar B1 in heroverweging te nemen en daarbij de mening van deskundigen in de oordeelsvorming te betrekken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-10-06 
Lead petitioner:
Ad Appel 
Organisation:
Ad Appel Taaltrainingen/docenten inburgering  
Website:

History

Signatures

Updates

Deze petitie blijft nog actief tot 1-7-2022

In 2020 is deze petitie gestart. Op 1-1-2022 worden de wijzigingen voor de Wet Inburgering doorgevoerd.

+Read more...

We verlengen de petitie tot juli 2022 - we denken dat er tegen die tijd wel een nieuwe minister is. Deze kan dan de petitie in ontvangst nemen. We denken dat in de eerste maanden van 2022 ook duidelijk zal worden wat de werkelijke effecten van de nieuwe inburgering zullen zijn. We denken dat de werkelijk gedupeerden vanaf 1-1-2022 langzaam maar zeker in zicht van komen. Alle inburgeraars die tot 1-1-2022 naar Nederland komen vallen nog onder de 'oude' wet.

2021-10-06

Raad van State fluit Koolmees terug

Op 29 juni 2020 wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld.

De Raad van State heeft een advies voor Koolmees geformuleerd. In het advies kun je op drie punten kritiek vinden op de uitgangspunten van Koolmees. 1. Ook een deel van de gezinsmigranten is gebaat bij betere (betaalde?) inburgering; 2.

+Read more...

Statushouders worden te veel bij de hand genomen; 3. B1 moet niet de norm zijn, maar bij de intake moet ook A2 al direct uitgangspunt kunnen zijn...

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@119815/w12-20-0019-iii/

2020-06-19

Ondertekening Stichting Civic

De petitie voor een betere inburgering en tegen de B1-norm voor alle inburgeraars is nu ook ondertekend door Stichting Civic. De Stichting Civic treedt op als belangenbehartiger van alle inburgeraars/nieuwkomers in Nederland.

Woordvoerder van de stichting Tamar de Waal heeft zich de laatste jaren herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de ontwikkelingen binnen de inburgering. We hopen dat deze ondertekening door de Stichting Civic veel anderen over de streep zal trekken. Inmiddels zijn er bijna 1000 ondertekenaars.

B1 als norm voor de inburgering is niet in het belang van een goede integratie van nieuwkomers in Nederland.

https://petities.nl/petitions/inburgering-welkom-in-nederland?locale=nl.

2020-01-30