You, the petitioner

Ik steun Theater Aan de Slinger

2322 signatures

Tussen april en juni neemt de gemeenteraad een besluit dat van grote invloed is op de toekomst van het gehele culturele leven in Houten. Theater Aan de Slinger wil de komende jaren doorgaan op dezelfde manier als u nu van ons gewend bent. Een mooi aanbod en alle ruimte voor Houtense gezelschappen.

Petition

We

Inwoners van de gemeente Houten en de hele regio

 

observe

Dat het noodzakelijk is dat de gemeenteraad instemt met: Een structurele financiële bijdrage (t.o.v. de jaarlijkse incidentele bijdrage die het theater sinds de opening ontvangt), incl. een bijdrage ter vervanging van theaterinventaris, waarin nu niet is voorzien. Ook wil het theater - op advies van deskundigen (Lagroup) - de veiligheid tijdens voorstellingen op een professionele manier waarborgen, hiervoor is jaarlijks € 30.000 extra nodig.

 

and request

Wij verzoeken de gemeenteraad van Houten de financiële bijdragen structureel te maken om te voorkomen dat Theater Aan de Slinger de deuren moet sluiten. Laat dit niet gebeuren! Toon uw betrokkenheid en kom naar het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de gemeenteraad op dinsdagavond 5 april in het Gemeentehuis, aanvang 21.30 uur. Wilt u persoonlijk uw stem laten horen? Laat dan de griffier van de gemeente weten dat u wilt inspreken (griffie@houten.nl).

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Houten 
Petition desk:
Closing date:
16-06-2011 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Arjen Berendse 

History

Signatures

Hettie Kraan
Utrecht
coordinator vrijwilligers Aan de Slinger
over 5 years
Wouter Moscou
Houten
theatertechnicus
over 5 years
Engelbert Poot
Houten
over 5 years
Anonymous
over 5 years
J. Bruins
Houten
over 5 years
Nicole Louwerse
Houten
wil als lid van De Starvoices blijven optreden in de Slinger!
over 5 years
Ineke Minjon
over 5 years
Marga de Ruiter
Houten
over 5 years
Martijn van Es
Utrecht
over 5 years
Marieke Laagland
Houten
over 5 years
Anonymous
over 5 years
Anonymous
over 5 years

Updates

Earlier updates

Besluit gemeente Houten juni 2011

In het voorjaar van 2011 heeft u ter ondersteuning van uw theater in Houten de petitie 'Ik steun Theater Aan de Slinger' ondertekend. In juni is de gemeenteraad van Houten akkoord gegaan met de structurele financiële bijdrage, een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de jaarlijkse incidentele bijdrage die het theater sinds de opening ontvangt.

+Read more...

De structurele bijdrage is inclusief een bijdrage ter vervanging van theaterinventaris, waarin tot nu toe niet was voorzien.

Wij zijn voor u en het gehele culturele leven in Houten heel blij met dit besluit!

De raad is helaas niet akkoord gegaan met de extra € 30.000,- ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie, de deelname aan de ontwikkeling van het 'Cultuurplein' en het aandeel in het te ontwikkelen samenwerkingsverband van diverse Houtense culturele organisaties.

Naar aanleiding van een motie van D66 heeft de cultuurwethouder Nicole Teeuwen zich bereid verklaard om, indien er ruimte blijkt te zijn, te kijken of het theater nog een extra financiële bijdrage kan krijgen voor deze belangrijke ontwikkelingen voor de stad.

Alle vrijwilligers en het bestuur en team van Theater Aan de Slinger danken u hartelijk voor uw steun en ontmoeten u graag in uw eigen Theater Aan de Slinger.

www.theateraandeslinger.nl
2011-07-06 | Petition Ik steun Theater Aan de Slinger