You, the petitioner
98fe0a91 0f0b 4736 b907 e7b2593590d6

Geluidsoverlast & Hinder N264 Lippstadtsingel Uden

68 signatures

Door toenemend verkeer op de N264 is geluid en overlast enorm toegenomen voor de aangrenzende wijken. Er zijn geen geluidsreducerende maatregelen voor bestaande woonwijken genomen of snelheidsreducerende maatregelen getroffen. De N264 loopt dwars door Uden en is op deze manier niet langer houdbaar.

Petition

We

Bewoners en bedrijven van de wijken Hoenderbos, Zoggel en Velmolen

 

observe

De N264 leidt tot veel geluidsoverlast. Er is sprake van snelheidsoverschrijdingen en de drukte is enorm toegenomen. Daarnaast komt er veel fijnstof vrij. Uden heeft dit onderkent door het aanbrengen van geluidsreducerende maatregelen met het aanleggen van twee geluidswallen bij de Laan van Uden en Velmolen Buiten. Zij hebben echter geen maatregelen getroffen voor de bestaande wijken Hoenderbos, Velmolen en Zoggel.

 

and request

Geluidswal aan de N264 Lippstadtsingel ter hoogte van de Wilhelminastraat tot de Industrielaan aanleggen of verbeteren. Deze geluidswallen dienen te zorgen voor opvang van fijnstof en imploderen van het geluid i.p.v. weerkaatsen van het geluid. Daarnaast dient gemeente de provincie te wijzen op snelheidsbeperking naar 50 km waarbij op het tracé snelheidscontrole wordt toegepast. Een omleiding dient te leiden tot verlaging van de verkeersdrukte.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Uden 
Petition desk:
Closing date:
13-12-2019 
Lead petitioner:
Bewoners Uden Zuid  
Website:

History

Signatures