U, de petitionaris

Geen toegangsweg naar kasteellocatie door Spittershoek Almere Haven

205 ondertekeningen

De gemeente wil een toegangsweg naar de kasteellocatie aanleggen door Spittershoek (gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater). Terwijl in het Tracébesluit een ontsluiting vanaf de A6 over de Oude Waterlandseweg is opgenomen.

Petitie

Wij

Bewoners en gebruikers van Spittershoek, alsmede iedereen die Spittershoek en het groen in Almere een warm hart toedraagt,

 

constateren dat:

  • Dat in tegenstelling tot het beoogde doel van het gebiedsontwikkelingsplan Centrum Weerwater, deze weg de groene functie van de oostelijke Groene Wig niet versterkt, maar daar afbreuk aan doet;

  • Dat de groene kwaliteit en de leefbaarheid van Spittershoek en directe omgeving, door deze weg ernstig zal worden aangetast;

  • Dat deze weg een bedreiging is voor de veiligheid van gebruikers en passanten op Spittershoek;

  • Dat deze weg een aantasting is van het gezonde leefklimaat van Spittershoek;

  • Dat de rechtstreekse nadelige gevolgen van de aanleg van deze weg voor de vele gebruikers van Spittershoek (volkstuinders, stadsweiden en passanten) niet in verhouding staat tot de eventuele nadelen voor de bereikbaarheid van eventuele bewoners/bedrijven bij het kasteel in de toekomst.

 

en verzoeken

De gemeenteraad van Almere de kwaliteit van de Oostelijke Groene Wig -waaronder Spittershoek met de huidige bestemming- te waarborgen en het College van B&W te vragen deze ontsluitingsweg naar de kasteellocatie niet door Spittershoek aan te leggen, maar gebruik te maken van de oplossing zoals in het Tracébsluit is opgenomen: namelijk een ontsluiting vanaf de afslag van de A6 naar de kasteellocatie over de Oude Waterlandseweg.

En dat er in ieder geval goed overleg zal plaatsvinden met rechtstreeks belanghebbenden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Almere 
Petitieloket:
Einddatum:
14-06-2012 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Joske Galiart 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

14 juni petitie overhandigd

De wethouder heeft toegezegd dat er in het najaar een inspraakronde komt voor alle belanghebbenden over het "hele plaatje". Dus over Inpassing Steigerdreef.

+Lees meer...

en hopelijk geen weg door Spittershoek!

18-06-2012

Vanavond sluit de e-petitie: morgen op de Polititke Markt!

Op dit moment hebben meer dan 200 mensen de e-petitie getekend! Iedereen hartelijk bedankt! Ik sluit de e-petitie woensdagavond 13 juni. Morgen 14 juni a.s.

+Lees meer...

wordt de e-petitie overhandigd aan de gemeenteraad! Dan wordt de inspraak rond de inpassing van de Steigerdreef/weg achter Holwerda/weg door Spittershoek besproken op de Politieke markt (19.00 uur Rode Zaal). Die vergadering is openbaar bij te wonen. Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn, dan kunt u eventueel thuis online meekijken (http://politiekemarkt.almere.nl). Met vriendelijke groet, Joske Galiart  

13-06-2012