U, de petitionaris

Geen mens op straat

208 ondertekeningen

Nederland schendt het Europees Sociaal Handvest door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding te bieden. De fundamentele rechten, die gelden voor ieder mens, worden geschonden. Volgens het Europees Sociaal Comité is Nederland verantwoordelijk voor al haar inwoners, inclusief uitgeprocedeerden.

Petitie

Wij

de inwoners van Nederland

 

constateren

dat vandaag de dag er vanuit asielzoekerscentra nog steeds veel mensen op straat worden gezet. Asielzoekers krijgen, als zij zijn uitgeprocedeerd, 28 dagen de tijd om vrijwillig te vertrekken naar het land van herkomst. Als het de Nederlandse overheid niet lukt om hen gedwongen uit te zetten, worden ze zonder inkomen, voedsel of onderdak letterlijk met hun koffertje op straat gezet: Oftewel, zoek het maar uit! Dit maakt de uitgeprocedeerde asielzoekers kwetsbaar en daarbij lopen ze een groot risico om (seksueel) uitgebuit te worden. Bovendien verdwijnen ze in de illegaliteit en wordt er niet gewerkt aan een oplossing voor de toekomst.

Op 17 januari 2013 heeft de Protestante Kerk in Nederland hierover een klacht ingediend bij het Europese Sociale Comité. Op 10 november 2014 heeft het Comité hun definitieve uitspraak bekend gemaakt: Nederland schendt het Europees Sociaal Handvest door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding te bieden. De fundamentele rechten, die gelden voor ieder mens, worden geschonden. Het comité zegt dat Nederland verantwoordelijk is voor al haar inwoners, inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers. De gehele uitspraak van het sociale comité is te lezen op: http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Complaints/CC90Merits_en.pdf

Staatssecretaris F. Teeven zegt dat de uitspraak van het Europese Sociale Comité dan wel gezaghebbend mag zijn, maar dat deze niet bindend is. Teeven wil de reactie van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken afwachten, die waarschijnlijk februari volgend jaar zal worden gedaan. Nederland is driftig aan het lobbyen om onder de uitspraak, dat hen verplicht om in ieder geval ‘bed, bad, brood’ te bieden, uit te komen.

Illegaliteit is geen oplossing! Kwetsbare mensen worden aan hun lot overgelaten door op straat gezet te worden. Zij moeten zelf maar zien te overleven en worden uitgesloten van ons rechtssysteem. Risico op (seksuele) uitbuiting ligt op de loer. En zicht op een oplossing (legaal verblijf of terugkeer naar het land van herkomst) lijkt ver te zoeken als deze groep aan hun lot wordt overgelaten en alleen maar bezig is en kan zijn met overleven.

 

en verzoeken

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Sociale Comité, het kabinet om de uitspraak van de Europees Sociale Comité, d.d. 10 november 2014, met onmiddellijke ingang te respecteren!

Naast opvang is het van belang om uitgeprocedeerde asielzoekers te blijven begeleiden, om ervoor te zorgen dat opvangvoorzieningen niet alleen maar volstromen maar ook doorstromen. Het is van belang om te blijven werken naar een reëel perspectief voor de toekomst: Alsnog een verblijfsvergunning in Nederland, dan wel terugkeer naar het land van herkomst.

Wij roepen het kabinet op om (uitgeprocedeerde) asielzoekers fatsoenlijke opvang en begeleiding te bieden!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
17-03-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Inwoners van Utopia 

Geschiedenis

Ondertekeningen