U, de petitionaris
Roundupman

Geen gif-troep op Leidse stoep

1.333 ondertekeningen

Nu er inmiddels al zoveel bekend is geworden over de zeer schadelijke gevolgen van het gebruik van het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup voor milieu, mens en dier, blijft de gemeente Leiden, ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur- en milieuorganisaties, doorgaan met het spuiten van dit gif in haar straten en op stoepen. Zij brengt daarmee willens en wetens de gezondheid van haar bevolking en (huis-)dieren in gevaar. De gemeente Leiden moet beter voor haar burgers zorgen door te stoppen met het (laten) spuiten van chemische troep op onze stoep en over te gaan op een andere, niet gevaarlijke onkruidbestrijding!

Petitie

Wij

inwoners van Leiden, ouders, dierenvrienden, milieu-organisaties, natuurvrienden

 

constateren

Dat wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk hebben uitgewezen dat het giftige middel Roundup - de gezondheid van mens en dier schaadt - het oppervlaktewater vervuilt - de drinkwatervoorziening in gevaar brengt - het milieu aantast en dat er voldoende alternatieve, niet-chemische manieren zijn om onkruid te bestrijden.

 

en verzoeken

de gemeente Leiden de zorgplicht voor haar inwoners, hun kinderen en dieren eindelijk eens serieus te nemen, per directe ingang te stoppen met het (laten) spuiten van het giftige, zeer schadelijke Roundup Evolution in hun stad en over te gaan tot een andere, niet-chemische, ongevaarlijke onkruidbestrijding.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leiden 
Petitieloket:
Einddatum:
08-10-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
annemarie kemp 

Geschiedenis

Ondertekeningen