You, the petitioner

Geef dames weer een volwaardig NK Wintertriatlon

68 signatures

Veel dames zijn niet blij met de beslissing van de NTB, om voor hen de NK-afstand te halveren. Daarnaast leeft het gevoel dat zij onvoldoende gekend zijn in de besluitvorming op dit punt. Individuele signalen aan de bond hebben tot nu toe niet geleid tot een heroverweging. Vandaar deze petitie.

Petition

We

Wintertriatletes

 

observe

dat sinds 2010 het NK Wintertriatlon voor dames over de sprintafstand gaat; dat het duursport-element hierdoor te weinig aanwezig is; dat de kwaliteit, en niet de kwantiteit van de deelneemsters aan het NK voorop zou moeten staan; dat het voor de status van de dames belangrijk is dat de NK-afstand voor dames en heren gelijk is; door de scheiding van de wedstrijden het NK voor dames minder aandacht krijgt;

 

and request

de Nederlandse Triathlon Bond te onderzoeken of het NK Wintertriathlon voor dames met ingang van 2012 weer over de standaard afstand (10-50-20) gehouden kan worden.

What next?

Your petition is no longer open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Stichting Petities.nl 
Petition desk:
Closing date:
10-04-2011 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Lizette van der Vegt 

History

Signatures

Anonymous
almost 5 years
Erik Doldersum
Zwolle
almost 5 years
Anonymous
almost 5 years
Brigitte Tuinzaad
Made
Deelneemster NK Wintertriahlon
almost 5 years
Koos Huitema
Oosterwolde
almost 5 years
john nagelhout
heerenveen
almost 5 years
Marco Douma
Joure
Triathleet
almost 5 years
henk meijers
sneek
Triathleet
almost 5 years
johannes hoekstra
harlingen
almost 5 years
Margriet Feenstra
Weidum
almost 5 years
Rob de Kan
Ter Idzard
Voorzitter Stichting Triathlon Heerenveen
almost 5 years
Piet Jetze Faber
Sint Annaparochie
almost 5 years

Updates

Earlier updates

Petitie opgestuurd naar de bond

De petitie is uitgeprint en opgestuurd naar de bond, in afwachting van een reactie.

.

+Read more...

De petitie is uitgeprint en opgestuurd naar de bond, in afwachting van een reactie.