You, the petitioner

Een eerlijker pensioenakkoord met een betere positie voor de jongere generaties

9 signatures

Mensen die nu jonger zijn dan +- 52 (geboren in 1959 of later) en vooral de mensen jonger dan +- 45 worden sterk benadeeld door het pensioenakkoord van juni 2011. Wat ontbreekt is de onderkenning van het feit dat pensioen en AOW niet de enige bestanddelen zijn van de oude dagvoorziening. O.a. eigen woning bezit is ook een belangrijke factor, naast andere. Door dit NIET mee te wegen en wel de pensioenleeftijd aan te passen ontstaat een (nog sterkere) ongelijkheid tussen de oudere en jongere generaties waarbij de jongere generatie wordt benadeeld.

Petition

We

Burgers van NL, i.h.b. werknemers en toekomstig werknemers jonger dan +- 45 jaar en hun partners

 

observe

Wij constateren, dat in het huidige pensioenakkoord alleen aandacht is voor de rol van pensioenen en AOW als vermogensopbouw-factor en oudedagsvoorziening. Hiermee wordt een oneerlijkheid geintroduceerd, zowel tussen de generaties als tussen de armere en rijkere Nederlanders. Mensen met een eigen huis hebben naast hun pensioen straks ook de overwaarde van hun woning als pensioenaanvulling. Het is algemeen bekend dat in de jaren '90 de huizenprijzen enorm stegen. Een dergelijke huizenprijsontwikkeling is in de toekomst weinig waarschijnlijk, o.a. door de veranderde demografie maar ook stijgende prijzen van energie en 1e levensbehoeften e.d., wat consequenties zal hebben voor het inkomensdeel dat nog besteed kan worden aan kale huur of hypotheek. Dit zal de prijsstijging van woningen in de toekomst (sterk) beperken. De voordelen van de prijsontwikkeling in de jaren '90 en begin van dit decennium vallen MET NAME toe aan de leeftijdsgroep die in het huidige pensioenakkoord ook minder lang behoeft te werken. Terwijl ze ook al het voordeel hebben van lagere woonlasten. Het pensioenakkoord behoeft dus aanvulling met corrigerend fiscaal beleid of dient zelf te worden aangepast. Alleen zo kan het einddoel worden gerealiseerd, een oudedagsvoorziening voor iedereen op basis van een solidariteitsprincipe en evenwichtige lastenverdeling tussen de generaties. NB voor andere tekortkomingen aan het pensioenakkoord zijn al andere initiatieven en petities gaande.

 

and request

Wij verzoeken om aanpassing van het pensioen-akkoord, zodanig dat sprake is van meer evenwicht tussen de lasten en lusten van de generaties enerzijds, en verschillen tussen arm en rijk anderzijds. Met name de kans op vermogensopbouw via eigen woningbezit is een niet te veronachtzamen verschilfactor tussen generaties die ten onrechte buiten beeld is gebleven. Werkgevers- en werknemers-organisaties kunnen dit maar gedeeltelijk oplossen, de Tweede Kamer kan flankerend/corrigerend beleid ontwikkelen.

Sign this petition

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
16-09-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
Rob Gort 
Website:

History

Signatures

Jeroen O
Sittard-Geleen
almost 4 years
Anonymous
over 4 years
Jolien Lammers
Heerenveen
Fysiotherapeut
almost 5 years
Jan Korenblek
Keijenborg
about 5 years
Frank van der Vorst
Amsterdam
voorzitter GroenLinks Amsterdam Noord
over 5 years
c.j. ten hove
zeist
over 5 years
Anna Kempe
Zutphen
over 5 years
Marjon Weijzen
Rheden
over 5 years
Rob Gort
Zutphen
44 jaar
over 5 years

Updates