You, the petitioner

De peuterspeelzalen in De Bilt moeten blijven

937 signatures

De gemeente De Bilt was van plan om per 1 januari 2014 de subsidie aan de peuterspeelzalen in alle kernen in de gemeente te beëindigen.

Alle speelzalen van Stichting Peuterspeelzalen de Bilt zijn gesloten en de stichting is opgeheven.

Petition

We

Alle bewoners en instellingen in De Bilt die de peuterspeelzalen een warm hart toedragen.

 

observe

Zonder de subsidie kunnen de peuterspeelzalen in De Bilt niet voortbestaan. Dit betekent dat deze laagdrempelige voorziening voor de jongste kinderen verdwijnt. De gemeente laat peuters waarvan een van beide ouders werkt of beiden werkloos zijn volledig in de kou staan. In de kleinere kernen raakt dit zelfs alle peuters, aangezien daar vaak geen kinderdagverblijf gevestigd is.

 

and request

De gemeenteraad van De Bilt wordt opgeroepen om een besluit over bezuinigingen pas te nemen nadat er een gedragen visie is opgesteld op een sluitend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie en een doorlopende leerlijn met het onderwijs.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Bilt 
Petition desk:
Closing date:
12-04-2015 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Stichting Peuterspeelzalen De Bilt 
Website:

History

Signatures

Timo Wortelboer
Delft
Student
almost 3 years
Karin van de Wetering
Utrecht
almost 3 years
Matthijs Spek
Utrecht
almost 3 years
Aicha Mezraui
Burg van Heemstrakwartier 120
Administratie medewerkster
about 3 years
Anonymous
over 3 years
Arjan Kleikamp
Bilthoven
over 3 years
Erzie Kleikamp
Bilthoven
over 3 years
Ujjwal Kumar
Francois Mauriacweg 197, De Bilt
almost 4 years
Anonymous
almost 4 years
GAbriella de Bruijn
De Bilt
almost 4 years
A P van Meerten - Penning
De Bilt
intensive care verpleegkundige
about 4 years
Jessica Heij
De Bilt
over 4 years

Updates

Earlier updates

Het CDA pleit voor integratie peuterspeelzalen en kinderopvang

Het is van belang dat er in alle kernen van De Bilt goede voorzieningen voor onze jongste inwoners, de peuters, zijn. Dit betekent óók dat het CDA zich – indien de financiële taakstelling gerealiseerd wordt - inzet voor handhaving van de peuterspeelzalen in de gemeente.

+Read more...

Het CDA is dan ook ‘blij verrast’ te horen dat de Stichting Peuterspeelzalen met een voorstel komt om én de Peuterspeelzalen te behouden én een bezuiniging van € 180.000 te realiseren.

Het CDA vindt het erg belangrijk dat kinderen mogelijkheden
krijgen om zich te ontwikkelen. In onze gemeente zijn hiervoor
Kinderdagverblijven en Kinderopvang gerealiseerd.

Bezuinigingen leiden er toe dat er op een efficiëntere, effectievere en meer
geïntegreerde manier samengewerkt moet worden. Het CDA juicht het initiatief
van Stichting Peuterpeelzalen om deze verder vorm te geven dan ook van harte
toe. Deze stichting wil intensief samenwerken met diverse kinderdagverblijven
om op deze manier de kosten te drukken. De stichting Peuterspeelzalen De Bilt
verwacht hiermee € 180.000 te besparen. Dit betekent voor de gemeente de Bilt
een bezuiniging van € 180.000.

Het uitgangspunt van het CDA is altijd om gezamenlijk met
‘het veld’ tot oplossingen te komen.
CDA fractievoorzitter Pieter van Maaren onderstreept namens zijn fractie dan
ook het belang van dit initiatief. Voorzieningen behouden én kosten besparing
is de uitkomst. Het CDA is dan ook zeer benieuwd naar de concrete uitwerking
van de planning van Stichting Peuterspeelzaal De Bilt en de financiële
onderbouwing. “Het behoud van een gecombineerde Peuterspeelzaal en
kinderopvang én tevens een besparing van gemeentelijke subsidie van € 180.000 zou
een heel mooi resultaat zijn” aldus Pieter van Maaren

Bovendien:  25 leidsters en 2 kantoormedewerkers werken voor de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt. Een belangrijke bron van werkgelegenheid. Het zou ontzettend jammer zijn
indien deze gekwalificeerde mensen hun baan kwijt zouden raken en werkloos
zouden raken. Een extra reden om dit voorstel te omarmen.

Het CDA kijkt vol verwachting naar het voorstel van de
Stichting Peuterspeelzalen! 


 

 

SP steunt de peuterspeelzalen en petitie


SP steunt actieplan peuterspeelzalen

09-04-2012 • De SP steunt de ouders en de peuterleidsters bij hun plan voor een nieuw soort peuteropvang. Het college van De Bilt stelt voor om de subsidiekraan dicht te draaien.

+Read more...

Dat betekent het einde van de peuterspeelzalen. De SP noemt dat een verlies voor de peuters, de ouders, de leidsters en de Biltse gemeenschap, en stelt dat het op termijn geen bezuiniging is. Het voorstel wordt donderdag besproken in de commissie.

Raadslid Anne-Marie Mineur: “De wethouder wil dat meer kinderen naar de kinderopvang gaan. Maar kinderopvang wordt voor een belangrijk deel betaald door de werkgever. Dus als je werkloos bent, of als maar één ouder werkt, dan kan een kind alleen maar naar de peuterspeelzaal, of naar een gastouder. Het is niet alleen leuk voor een peuter om met andere kindjes te spelen. Het is ook nog eens hartstikke leerzaam, en het geeft de ouders een paar uurtjes rust. Peuters doen er spelenderwijs een grote woordenschat op, en ze wennen vast aan de structuur van de basisschool. Voor kinderen met een taalachterstand is die extra opvang erg nuttig. Er zijn overheidssubsidies voor de kinderen met de zwaarste problemen (VVE-gelden). Maar met de plannen van het college zouden er toch nog zo’n 160 peuters thuis komen te zitten. De mensen met de hogere inkomens hebben daar geen last van. Het gaat vooral om kinderen die dat extra duwtje in de rug best kunnen gebruiken.”

Samen met de ouders en in overleg met de kinderopvang, de basisscholen en de consultatiebureaus, is de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt bezig om een plan op te stellen waarin wél plaats is voor alle peuters. De SP is daar erg enthousiast over. “We vinden het geweldig dat de ouders en de peuterspeelzalen hierin samenwerken, en dat ook de basisscholen en de kinderopvang een rol spelen. Op deze manier blijft de kennis en kunde van de peuterspeelzalen behouden. Het is bovendien onze taak als gemeente om de kinderen te ondersteunen en hen alle kansen te bieden. Bezuinigingen mogen niet worden afgewenteld op de allerzwaksten. Bovendien: wat we nu bezuinigen, moeten we later alsnog met rente betalen om de schoolachterstand in te halen.”