U, de petitionaris

De onderste steen moet boven

2.248 ondertekeningen

De treinkaping bij de Punt (1977) werd op gewelddadige wijze beëindigd. Acht burgers, waaronder gegijzelden en gijzelnemers, kwamen daarbij om het leven. Nieuw onderzoek naar hun dood heeft schokkende resultaten opgeleverd.

Het is tijd voor de ware toedracht.

Petitie

Wij

De nabestaanden van Molukse slachtoffers, ex-gegijzelde Hendrien Maat, Kees Kommer, Stichting Buat, Initiatiefgroep 7for7 en Junus Ririmasse

 

constateren

op grond van het onderzoek: • dat de overheid, gedurende de actie, exact wist wie zich waar bevond; • dat de overheid wist, dat er geen intentie was bij de gijzelnemers om passagiers te doden; • dat de overheid zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen, middels toepassing van excessief geweld; • dat de overheid hiermee niet alleen gijzelnemers heeft geslachtofferd, maar ook gegijzelden.

 

en verzoeken

het parlement het onderzoek van Ririmasse, Lumalessil en Beckers voort te zetten. SP-kamerlid Harry van Bommel heeft hierover een voorstel gedaan bij de onderzoekscommissie Defensie. In het licht van waarheidsvinding dient een parlementaire enquête te worden gehouden naar de beëindiging van de kaping bij De Punt. Voor alle betrokkenen, Nederlanders en Molukkers, kan de verwerking van dit drama zich pas volledig voltrekken wanneer ‘de onderste steen boven komt’.

Wij roepen het parlement op om haar verantwoordelijkheid te nemen en alles te doen wat in haar mogelijkheden ligt om op korte termijn een parlementaire enquete naar de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt te houden. 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
01-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Initiatiefgroep 7for7, Stichting BUAT - Platform voor Molukkers 

Geschiedenis

Ondertekeningen