You, the petitioner

cultuur inleveren? dan naar verhouding! btw voorstel

578 signatures

Verhoging van btw naar 19 % bezorgt de MAKERS van o.m. beeldende kunst een inkomensderving van 11%! Welke politieke partij zou dit durven opleggen aan postbodes, ambtenaren, docenten? Kunst in prijs verhogen verpest namelijk de toch al zo wankele markt. Een btw van 7 of 8 %, dat is eerlijk! behoefte aan meer uitleg? www.miekevanzundert.eu/petitieuitleg.html

Petition

We

Wij, beeldend kunstenaars en andere cultureel werkenden, harde werkers met of zonder 'grote naam'

 

observe

dat kunst nodig is, en ook bereikbaar moet zijn. Dat wie kunst maakt, ook wil verkopen, om in eigen onderhoud te voorzien. Wie een grote naam in een galerie koopt betaalde altijd al 19%. Het gaat om de prijs die de maker van de kunst mag rekenen. Kunst is ook voor de 'middenmarkt' Deze markt met onder meer (privé-) opdrachten, kan geen prijsverhoging van 13% aan! Niet doorrekenen naar de klant levert voor kunstenaars een inkomensverlies van 11% op.

 

and request

dat deze ONEVENREDIGE bezuinigingsmaatregel voor deze beroepsgroep achterwege blijft. Omdat de bezuinigingen iedereen zullen treffen is het niet reëel geen maatregel te verwachten. Wij vinden een verhoging van de cultuurbtw naar bijvoorbeeld 7 of 8 procent (zoals in Duitsland) wel reëel. Zo blijft de markt intact. Dit geldt voor beeldende kunst, maar ook voor andere gebieden van de cultuurwereld.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
20-11-2010 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Mieke 'van Zundert' , ism Jacob Bos, Agnes Frijlink, Iet Langeveld 
Organisation:
betrokken exto-kunstenaars 

History

Signatures

Marian Groot
Hoorn
almost 6 years
Anonymous
almost 6 years
Marian Groot
Hoorn
medewerker De Blauwe Schuit
almost 6 years
Anonymous
almost 6 years
Ewoud Rupert
Hengelo
almost 6 years
Anonymous
almost 6 years
Familie Raalte
Almere
almost 6 years
Anonymous
almost 6 years
Anonymous
almost 6 years
Anonymous
almost 6 years
harrie verhoef
lelystad
almost 6 years
Robin Staa
Heerhugowaard
almost 6 years

Updates

Earlier updates

brief aan alle fracties 1e kamer gestuurd

https://sites.google.com/site/geen19procentbtw/home/brief-aan-1e-kamer

Zundert, 22-11-2010

Betreft:

Verhoging kunstenbtw

Petitie

 

 

 

Geachte

 

Bij deze willen we nog éénmaal uw aandacht vragen voor de verhoging van de kunstenbtw van 6 naar 19 %

en daarbij willen wij  u voorleggen dat deze maatregel een beroepsgroep treft die zonder waarschuwing en zonder tijd om zich daarop voor te bereiden meer dan 10 procent (*) van haar inkomen moet inleveren.

 

Wij willen  u voorleggen dat een dergelijke onevenredige verlaging van inkomen waarschijnlijk in strijd is met het recht in Nederland en het Europese recht.

 

De maatregel treft namelijk niet alleen de afnemers van cultuurproducten,

maar juist en vooral de makers van deze culturele producten, waaronder de beeldend kunstenaars en andere uitvoerend kunstenaars.

 

Het ontbreekt de indieners van het voorstel aan een volledig beeld van deze beroepsgroep die ze gaan treffen.

 

- Het is een misverstand om er van uit te gaan dat de meeste beeldend kunstenaars grote bedragen verdienen voor enkele grote opdrachten voor grote en gegoede opdrachtgevers/afnemers

Meer naar de realiteit is, dat beeldend kunstenaars kunst verkopen aan een groep kleine kopers en opdrachtgevers in het gemiddelde segment. Dit is over het algemeen de particuliere markt, en voor deze markt is er een prijsplafond.

+Read more...

Verhoging van de prijzen zal tot minder verkoop en opdrachten leiden, met andere woorden: de beeldend kunstenaars zijn gedwongen het verschil in btw zelf bij te leggen. Dit komt neer op een inkomensverlaging van 11 procent.

 

 

- Het is ook een misverstand om te stellen, dat deze kunstenaars voor het merendeel voor hun beroepsuitoefening drijven op culturele ondersteuningssubsidies.

 

Deze gedachte is ook in flagrante tegenstelling tot de gedachten met betrekking tot cultureel ondernemersschap.

Wanneer de regering het culturele ondernemersschap stimuleert, is een onverwachte btw verhoging een zeer negatieve maatregel voor deze beroepsgroep.

Vergelijk dit met de btw voor bijvoorbeeld kappers en fietsenmakers.

Niet lang geleden werd een btw verhoging van de beroepsgroep kappers etc niet doorgezet, om reden van de negatieve effecten voor de branche.

 

 

- Vandaag 22 november 2010 , is bij de fiscaal inhoudelijke dienst omzetbelasting van de Belasting telefoon, de afdeling OB2,

nog geen notie van de consequenties van de maatregel  en het moment van ingaan van de regeling of een mogelijke overgangsregeling.

Dit heeft consequenties voor lopende opdrachten, te aanvaarden opdrachten en offertes.  Het is onmogelijk om in de particuliere markt een prijs ex btw te communiceren, dus ook hier geldt dat het verschil in btw door de beeldend kunstenaars moet worden bijgepast.

 

We geven u verder ter overweging:

De sterke en onverwachte daling van inkomen van de beroepsgroep uitvoerend kunstenaars zal de gang naar bijstand vergroten en uittreding uit bijstand en de wao vertragen.

 

 

We vragen u dringend de uitvoering van dit wetsvoorstel aan te houden dan wel te wijzigen, dan wel uw krachten aan te wenden deze catastrofe af te wenden.

 

 

Daarnaast willen wij  u wijzen op een petitie van uitvoerend kunstenaars , die een voorstel tot een geringe verhoging van de btw ondersteunen. Dit om aan te geven dat de beroepsgroep niet blind is voor de noodzaak van bezuinigingen.

Deze petitie is te vinden op : http://geen19procent.petities.nl/

 

Een uitdraai van deze petitie is verzonden naar de voorzitter van de eerste kamer.

 

 

Namens de groep betrokken Exto kunstenaars

 

Mieke van den Heijkant van der Velde,

(Als beeldend kunstenaar werkend als Mieke van Zundert)

woordvoerder

 

 

 

*

Stel dat men een werk aanbiedt voor €100,= ex BTW.
Dan was het eerst €106,= incl BTW (dus 106% van je bedrag).
Als men hiervoor 6% afdraagt, dan deelt men 106 door 1.06 en houdt men  €100,= over en de rest is BTW.
Als men echter 19% moet afdragen over die 106 dan moet men die dus delen door 1,19 en houdt men dus maar €89,= over en de rest is BTW.
100% - 89% = 11% minder overhouden.

hoe zit t met die 11 en 13%

 

 

Correspondentie adres
M. van den Heijkant van der Velde

Hazelaartje 37

4881 XV Zundert

Zwart Canvans Actie in BnDeStem

+Read more...

Omroep Brabant

De actie komt maandag 25 oktober op de radio van Omroep Brabant, tien voor half 9 en waarschijnlijk ook wel weer in andere uitzendingen

.

+Read more...

De actie komt maandag 25 oktober op de radio van Omroep Brabant, tien voor half 9 en waarschijnlijk ook wel weer in andere uitzendingen