You, the petitioner

Bronvermeldingsplicht cijfergebruik door politici

32 signatures

Tweede-Kamerleden tonen regelmatig de al dan niet vermeende effectiviteit van hun beleid aan door te schermen met geheimzinnige cijfers. Eigenlijk zou het verplicht moeten worden om, naar een goede academische traditie, bij cijfergebruik aan bronvermelding te doen ofwel het gebruik van cijfers geheel achterwege te laten.

Petition

We

verontruste burgers

 

observe

dat politici in de Tweede Kamer vaak cijfers aanhalen zonder bronvermelding. Deze cijfers zijn daardoor niet controleerbaar. Hierdoor blijft menig debat ondoorzichtig voor ons burgers

 

and request

voortaan alleen nog gebruik van cijfers toe te staan indien de afkomst (bron) duidelijk wordt vermeld, zodat uitspraken controleerbaar worden. De kamervoorzitter zou moeten toezien op uitvoering van deze regel.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
31-05-2007 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
René Post 
Organisation:
verontruste burgers 

History

Signatures

E-J Westervelt
Leiden
student
over 9 years
René van Hoorn
Utrecht
Student
over 9 years
Machil Deinum
Utrecht
PR agent/Journalist
over 9 years
Miranda Ideler
Utrecht
student
over 9 years
Lucas Kunneman
Utrecht
Student Natuurkunde
over 9 years
Diederik Roijers
Veenendaal
Student
over 9 years
Roberto Nijenhuis
Nijmegen
student
over 9 years
Milena Holdert
Amsterdam
studente Geschiedenis
over 9 years
Jelle van Essen
Apeldoorn
over 9 years
T.A.M uller
Rozenburg
gepensioneerd
over 9 years
Anonymous
over 9 years
M Lazic
Ridderkerk
commerieel
over 9 years

Updates

No news about this petition yet.