U, de petitionaris
Hakbijl350290 shutterstock 62551297

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit!

52.089 ondertekeningen

Halbe Zijlstra heeft in zijn visie “Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid” een ongefundeerd beleid opgesteld.

Om de regeringscoalitie, die bezuinigingen wil doorvoeren en daarbij schade berokkent, zónder dat het weet wat daarvan de consequenties zijn, een HALT toe te roepen is deze petitie in het leven geroepen. De petitie is maandag 27 juni in de Tweede Kamer aangeboden en inmiddels als een motie door de SP ingediend. Donderdag 30 juni wordt over de moties gestemd.

Dank u voor uw belangstelling en betrokkenheid!

Petitie

Wij

burgers van Nederland,

 

constateren

dat de Raad voor Cultuur in zijn rapport concludeert: "De gevolgen van een bezuiniging van 125 miljoen euro op de instellingen in de basisinfrastructuur en € 75 miljoen op een aantal beleidsregelingen, zoals de cultuurkaart, de innovatie- en matchingsregelingen zijn groot." Nergens wordt echter becijferd HOE groot.

Wij zijn van mening dat beleid niet verantwoord kan worden geformuleerd voordat alle feiten inzake de te treffen maatregelen én de daaruit voortvloeiende consequenties eenduidig beschikbaar zijn.

 

en verzoeken

de regering eerst alle maatschappelijke en economische gevolgen van de beoogde cultuurbezuinigingen te kwantificeren en de uitkomsten openbaar te maken. Wij verzoeken de staatssecretaris uitsluitend beleid te formuleren op basis van controleerbare en eenduidige feiten, opdat geen bezuinigingsmaatregelen worden geëffectueerd die de culturele sector nodeloos schade berokkenen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
27-06-2011 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
F.G. van der Leeuw 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Nog geen nieuws over deze petitie.