You, the petitioner
Hakbijl350290 shutterstock 62551297

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit!

52090 signatures

Halbe Zijlstra heeft in zijn visie “Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid” een ongefundeerd beleid opgesteld.

Om de regeringscoalitie, die bezuinigingen wil doorvoeren en daarbij schade berokkent, zónder dat het weet wat daarvan de consequenties zijn, een HALT toe te roepen is deze petitie in het leven geroepen. De petitie is maandag 27 juni in de Tweede Kamer aangeboden en inmiddels als een motie door de SP ingediend. Donderdag 30 juni wordt over de moties gestemd.

Dank u voor uw belangstelling en betrokkenheid!

Petition

We

burgers van Nederland,

 

observe

dat de Raad voor Cultuur in zijn rapport concludeert: "De gevolgen van een bezuiniging van 125 miljoen euro op de instellingen in de basisinfrastructuur en € 75 miljoen op een aantal beleidsregelingen, zoals de cultuurkaart, de innovatie- en matchingsregelingen zijn groot." Nergens wordt echter becijferd HOE groot.

Wij zijn van mening dat beleid niet verantwoord kan worden geformuleerd voordat alle feiten inzake de te treffen maatregelen én de daaruit voortvloeiende consequenties eenduidig beschikbaar zijn.

 

and request

de regering eerst alle maatschappelijke en economische gevolgen van de beoogde cultuurbezuinigingen te kwantificeren en de uitkomsten openbaar te maken. Wij verzoeken de staatssecretaris uitsluitend beleid te formuleren op basis van controleerbare en eenduidige feiten, opdat geen bezuinigingsmaatregelen worden geëffectueerd die de culturele sector nodeloos schade berokkenen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
27-06-2011 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
F.G. van der Leeuw 

History

Signatures

Micha Hamel
Vreeland
over 5 years
Maarten Regouin
Breda
oud Directeur Academie st Joost, oud Faculteitsvoorzitter Faculteit der Kunsten, Groningen
over 5 years
René Pingen
Eindhoven
directeur Stedelijk Museum 's=Hertogenbosch (SM's)
over 5 years
Ivo Blom
Amsterdam
universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen (VU)
over 5 years
Klaas de Vries
Haarlem
componist
over 5 years
Anonymous
almost 4 years
Frederik Jan Gijsbers
Tilburg
almost 5 years
J.W. de Jong
Amsterdam
almost 5 years
Piet Post
Terborg
almost 5 years
Joanne Chen
London, UK
almost 5 years
Anonymous
about 5 years
Jessica Bregman
Woubrugge
onderwijzeres
about 5 years

Updates

Earlier updates

Nederlands Blazers Ensemble steunt petitie grootschalig

Het NBE heeft vanmiddag met de laatste editie van de nieuwsbrief via email de achterban opgeroepen tot het massaal tekenen van de petitie. De tussenstand is ruim 29.000 met nog ruim 2,5 dagen te gaan!

Ook op de NBE website wordt de petitie dominant getoond.

Een fantastische ondersteuning bij de actie die zo keihard nodig is om het vernietigende beleid van de staatssecretaris door de Tweede Kamer een halt toe te roepen.

+Read more...

Zijlstra mag niet verder gaan en schade berokkenen voordat hij de kamer heeft kunnen aantonen dat de schadelast niet hoger uitvalt dan de beoogde 200 mln.

website Nederlands Blazers Ensemble