U, de petitionaris
Petitie

Bescherm Houten: zeg nee tegen het AZC-dorp

5.315 ondertekeningen

Teken de petitie tegen het voorgenomen asielzoekerscentrum (AZC): Veiligheid, leefbaarheid, overlast en verkeer zijn belangrijke zorgen. Bescherm de inwoners, ondernemers, scholen, sportverenigingen, (aan)fietsroutes en recreatiegebied van Houten. Kom op voor het Houtens DNA!

Petitie

Wij

Een groep bezorgde inwoners van Houten die tegen de plannen van een AZC Dorp op deze locatie zijn.

 

constateren dat:

  • De locatie Houten Oost grenst aan woningen, bedrijven, scholen, sportverenigingen, recreatiegebied en (aan)fietsroutes.
  • Dit zijn locaties waar mensen gebruik maken van de omgeving voor persoonlijke ontwikkeling, sociale activiteiten en ontspanning.
  • De aanwezigheid van een AZC hier heeft negatieve gevolgen voor deze activiteiten en kan tot sociale spanningen leiden.
  • Daarom is deze locatie niet geschikt voor een AZC Dorp.

 

en verzoeken

De gemeente Houten deze locatie niet geschikt te verklaren voor de bouw van een AZC dorp en al helemaal niet onder deze ondemocratische manier van handelen.

Het antwoord

Referendumverzoek voor democratische besluitvorming door inwoners

Na de petitie, neemt de bewonerscommissie opnieuw de regie over de besluitvorming: geen Houten HUB en tegen de locatie Houten Oost! Het inleidend verzoek tot een referendum is ingediend bij de gemeente Houten. De kans voor alle inwoners om hun stem hierover uit te brengen en onze gemeenteraad opnieuw duidelijk te maken dat dit geen passend plan en geen geschikte locatie is voor onze gemeente!

We hebben 391 stemmen nodig voor 6 juni 2024, zodat de gemeenteraad op 13 juni 2024 voor het referendum stemt en niet over het plan Houten HUB.

Stem voor het referendum, het enige democratische besluit voor en door inwoners! Elk gezinslid, vanaf 18 jaar en ingeschreven in Houten, mag een stem uitbrengen. Dit is de laatste kans, voor besluitvorming door de gemeenteraad om onze stem te laten horen! Via onderstaande link, kunt u de ondersteuningsverklaring inleidend verzoek referendum ondertekenen. (u heeft hiervoor uw Digid nodig)

https://formulieren.houten.nl/form/ondersteuningsverklaring-inleidend-verzoek-referendum-houten-hub-tijdelijke-huisvesting-van-houtense-woningzoekenden-maatschappe/aanmelden-met-digid-0-1

Let op: u stemt hiermee voor een referendum en nog niet voor of tegen het plan Houten HUB.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Houten 
Petitieloket:
Einddatum:
11-12-2023 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Anita van Scheppingen 
Organisatie:
Omwonenden commissie Houten Oost 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Referendumverzoek voor democratische besluitvorming door inwoners

Na de petitie, neemt de bewonerscommissie opnieuw de regie over de besluitvorming: geen Houten HUB en tegen de locatie Houten Oost! Het inleidend verzoek tot een referendum is ingediend bij de gemeente Houten. De kans voor alle inwoners om hun stem hierover uit te brengen en onze gemeenteraad opnieuw duidelijk te maken dat dit geen passend plan en geen geschikte locatie is voor onze gemeente!

We hebben 391 stemmen nodig voor 6 juni 2024, zodat de gemeenteraad op 13 juni 2024 voor het referendum stemt en niet over het plan Houten HUB.

Stem voor het referendum, het enige democratische besluit voor en door inwoners! Elk gezinslid, vanaf 18 jaar en ingeschreven in Houten, mag een stem uitbrengen. Dit is de laatste kans, voor besluitvorming door de gemeenteraad om onze stem te laten horen! Via onderstaande link, kunt u de ondersteuningsverklaring inleidend verzoek referendum ondertekenen. (u heeft hiervoor uw Digid nodig)

https://formulieren.houten.nl/form/ondersteuningsverklaring-inleidend-verzoek-referendum-houten-hub-tijdelijke-huisvesting-van-houtense-woningzoekenden-maatschappe/aanmelden-met-digid-0-1

Let op: u stemt hiermee voor een referendum en nog niet voor of tegen het plan Houten HUB..

29-05-2024

Tekenen petitie mogelijk en van invloed tot 12 december 2023

Door het intrekken van het raadsvoorstel is alleen het plan voor de opvang van 175 asielzoekers, huisvesting voor woningzoekers/ spoedzoekers en maatschappelijke organisaties, voor de duur van 15 jaar, van tafel geveegd. Heeft dit gevolgen voor onze petitie? NEE: ons doel om de locatie Houten-Oost niet geschikt te verklaren is nog niet bereikt! Is uw stem nog geldig? JA: alle stemmen geven wij een gezicht en naam. De petitie wordt op 12 december 2023 aangeboden aan de burgemeester, tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 december 2023. Dit wordt vandaag meegedeeld aan de griffie van de gemeente Houten. Wilt u bij deze raadsvergadering aanwezig zijn op de tribune, dan is dat mogelijk.

+Lees meer...

Ook deze vergadering is openbaar. Ter informatie: Op 12 december 2023 wordt er dus geen besluit genomen over het plan, de verhoging van het aantal asielzoekers van 100 naar 175 en of de locatie Houten-Oost geschikt is voor dit plan. De wethouder heeft om extra tijd gevraagd, om met een nieuw plan te komen. Onze Binnenweg en de locatie Houten-Oost is nog niet van tafel geveegd. Ons doel is om niet alleen het plan terug te wijzen naar de tekentafel, maar ook de zoektocht naar een geschikte locatie/ locaties, de keuze onderzoeken van gespreide asielzoekers opvang binnen Houten, in bestaande leegstaande gebouwen. Duurzaam, met meer draagvlak, beheersbaar, veilig en niet afhankelijk van bestemmingsplannen van de Provincie Utrecht. Een optie is ook om niet te kiezen voor de opvang van asielzoekers, maar het aantal op te vangen statushouders, vrijwillig te verhogen per jaar. Deze kunnen we een veilig en welkom thuis bieden in onze gemeente. Een start bieden met de opbouw van een leven i.p.v. een onzekere, tijdelijke opvang in een wooncontainer. Duidelijk is dat zowel de gemeente Houten als wij inwoners, hebben geïnvesteerd om ons meer betrokken en verantwoordelijk te voelen bij de maatschappelijke, landelijke zorg voor de opvang van kwetsbare doelgroepen, het woningtekort en het probleem huisvesting van maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Het doel van onze petitie, onze website, bezwaren en zorgen zijn duidelijk: Houten-Oost is geen geschikte locatie voor de bouw van een AZC dorp, ongeacht het aantal op te vangen asielzoekers. Het unieke groene, sociale karakter, de flora en fauna, mogelijk archeologische schatten in de bodem dienen beschermd en bewaard te worden voor alle inwoners van de gemeente Houten. Ook voor de toekomst van onze kinderen. Het weiland op de locatie Houten-Oost wordt omringd door vrijstaande woningen, met weinig sociale controle, scholen, sportverenigingen, kerk, kinderdagverblijf en bedrijven. Een druk bezochte locatie en door/toegangsroute in onze fietsgemeente. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen veilig en zonder begeleiding naar school en verenigingen fietsen. Geliefde en veel gebruikte locatie voor wandelaars en buitensporters en voor onze kinderen tijdens de avond vierdaagse. Evenemententerrein voor het circus van de Cliniclowns, fladderen voor kinderen van de basisscholen, enz. Onze unieke strand en zwem locatie De Rietplas, midden in het hart van Houten-Zuid ligt op loopafstand van het weiland. De verkeersdrukte op de Binnenweg en om het weiland in Houten-Oost is al jaren een grote zorg voor omwonenden en gebruikers. De klachten over onveilige situaties die hierdoor ontstaan door met name auto's/ busjes leerlingenvervoer, landbouwvoertuigen enz. worden al jaren ingediend bij de gemeente Houten, met de vraag om hier een oplossing voor te vinden. Vooral omdat er gevaarlijke, onverantwoorde situaties ontstaan voor kinderen op de fiets en vaak zonder begeleiding. Helaas zonder resultaat of verbetering. De bouw van een AZC dorp op de locatie Houten-Oost aan de Binnenweg, zal nog meer verkeerstromen tot gevolg hebben en een toename van gevaarlijke situaties en ongelukken. Genoeg argumenten om te besluiten dat het weiland op de locatie Houten-Oost, niet geschikt is voor de bouw van een AZC dorp. De veiligheid van zowel de bewoners van een AZC dorp, de omwonenden en alle inwoners van de gemeente Houten, kan hier onmogelijk gegarandeerd worden.

06-12-2023

Gemeente Houten verliest regie: het voorstel AZC dorp is ingetrokken op 30 november 2023

Wat betekent het besluit van wethouder Bos en de burgemeester op 30 nov 2023, voor ons inwoners van de gemeente Houten? Geen rust, geen veiligheid en verlenging van de termijn onzekerheid. Vertraging voor het vinden van een passende oplossing voor ons gezamenlijke maatschappelijke probleem, voor ons woningtekort en voor de huisvesting van onze maatschappelijke organisaties. Wij hopen dat deze move de wethouder en de burgemeester echt rust gaat geven en niet alleen extra tijd. Wij willen ook graag uitrusten, de regie teruggeven, maar blijven onze krachten bundelen. Het doel om onze Binnenweg en het unieke sociale en groene karakter van het weiland in Houten- Oost veilig te stellen, is nog niet bereikt!.

06-12-2023