U, de petitionaris

Belastingheffing Koningshuis

Wij de burgers van het Koninkrijk der Nederlanden verzoeken tot het heffen van belasting op het inkomen van het Koningshuis conform regels voor de burgers.

Petitie

Wij

Burgers van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

constateren

Dat het Koningshuis geen belasting verplichten heeft en sinds 1813 geniet van deze bevoorrechte positie.

 

en verzoeken

Wij burgers van het Koninkrijk der Nederlanden verzoeken tot het heffen van belasting op het Koningshuis conform tarieven en regels die voor iedere burger van toepassing is. Te weten:

Volgende wetten conform regels voor burgers aanpassen:

In de Grondwet is een aantal belastingvrijstellingen vastgelegd: - Over de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis hoeven geen persoonlijke belastingen betaald te worden. Met andere woorden over de uitkeringen wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald;

  • De leden van het Koninklijk Huis die een uitkering genieten hoeven geen persoonlijke belastingen te betalen over de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie;

  • Wat de koning(in) of vermoedelijke troonopvolger erft of krijgt van een lid van het Koninklijk Huis is vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander hoeven dus geen successierechten te betalen over hun erfenissen of schenkingen van andere leden van het Koninklijk Huis;

  • Er bestaat een mogelijkheid om via de wet verdere belastingvrijstellingen toe te kennen.

Huidige status

We hebben u een e-mail gestuurd vanaf webmaster@petities.nl. Om verder te gaan met uw petitie volgt u de link in de e-mail.

 

Details

Ontvanger:
Kabinet 
Petitieloket:
Einddatum:
21-12-2012 
Status:
Nog niet af 
Petitionaris:
Petities Nederland 

Geschiedenis

Ondertekeningen