U, de petitionaris
Img 20210621 180034

Behoud parkeerplaatsen TU Delft

120 ondertekeningen

 • TU Delft wil op termijn alle parkeervelden op maaiveld opheffen en verplaatsen naar parkeergarages met gereguleerd parkeren.
 • Hierdoor verdwijnen ook de parkeervelden rondom het complex Korvezeestraat (111 parkeerplaatsen), het parkeerveld tussen de Korvezeestraat en Drebbelweg (120 parkeerplaatsen), de twee parkeervelden achter de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI hoogbouw) en het parkeerveld achter de laagbouw van EWI.
 • Het is volgens de TU Delft de bedoeling dat er 300 openbare parkeerplaatsen overblijven op de campus voor bewoners (i.v.m. de loopafstand van 400 meter).

Petitie

Wij

Wij autobezitters, bezoekers en bewoners van de Korvezeestraat-Balthasar van der Polweg in Delft, studenten van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en Inholland.

 

constateren

 • Dat werknemers, studenten en bezoekers in de toekomst (mogelijk betaald) moeten parkeren in parkeergarages (P-Rotterdamsewg, P-Sports, P-Aula, P-TNW-Zuid) en de resterende openbare parkeerplaatsen.
 • De reële mogelijkheid bestaat dat autobezitters van de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat en Drebbelweg ten gevolge van het plan in de toekomst géén dan wel een stuk minder gebruik kunnen maken van de overblijvende parkeerplaatsen rondom de Korvezeestraat, omdat anderen dan gaan parkeren op de dan schaars geworden openbare parkeerplekjes dicht bij de bestemming waar men moet zijn.
 • Dat het voorstel waar gemeente Delft/TU Delft aan werken ook zou kunnen luiden ‘niets doen’.
 • Dan zijn er alvast 231 parkeerplaatsen (111 + 120 pp) gered.
 • Samen met de al bestaande 134 parkeerplaatsen op het kavel van de Korvezeestraat is het probleem dan opgelost.

 

en verzoeken

 • U deze petitie te ondertekenen als u tegen het verdwijnen van de hierboven genoemde parkeervelden bent.
 • Ons alternatief om alles bij het oude te laten met een handtekening te ondersteunen.
 • Wij hebben op het moment van het plaatsen van deze petitie al 170 handtekeningen op papier hebben opgehaald.
 • Help ons de 300 handtekeningen te halen: het symbool van de 300 parkeerplaatsen die volgens de TU Delft voor de bewoners op de campus behouden blijven.
 • N.B: Als u de papieren petitie al heeft ondertekend wordt u verzocht deze elektronische petitie NIET te ondertekenen.
 • De handtekeningen zullen eind juni 2021 via de griffie van de gemeente Delft ter kennisneming aan de gemeenteraad van Delft worden aangeboden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Delft 
Petitieloket:
Einddatum:
06-09-2021 
Petitionaris:
Geert-Jan Bergers 
Organisatie:
Op persoonlijke titel 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stand 29.06.2021 (2)

Helemaal vergeten:

De petitie met 358 handtekeningen is vanmiddag overhandigd aan de griffie van de gemeente Delft.

Die zorgt voor verdere bekendmaking bij de raadsleden.

+Lees meer...

Nogmaals dank voor uw medewerking.

Zonder u was dit resultaat niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

29-06-2021

Stand 29.06.2021

Delft, dinsdag 29 juni 2021

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag is officieel een einde gekomen aan de petitie 'Behoud parkeerplaatsen TU Delft'. Er zijn nog twee 'papieren handtekeningen' bijgekomen: 256 (+2). Het aantal ondertekeningen via petities.nl staat nu op: 102 (+6). Totaal aantal handtekeningen: 358 (+8).

Donderdag 01 juli 2021 komt de onttrekking van de parkeerplaatsen aan bod in de commissie Ruimte en Verkeer van de gemeente Delft. (Zie voor de links in de post van gisteren).

+Lees meer...

Raadsleden kunnen dan vragen stellen aan de wethouder over dit onderwerp.

De gemeenteraad praat pas weer over het onderwerp in de raadsvergadering van 30 september 2021. Dat riep vandaag de vraag op of de handtekeningenactie niet moeten worden voortgezet tot om en nabij eind september zodat we misschien nog sterker komen te staan als omwonenden en andere belanghebbenden. Ik zal eerst contact opnemen met petities.nl of het is toegestaan een petitie die offiicieel is afgelopen nog te verlengen. Ik hou u via dit medium en via de besloten Facebookpagina's van Korvezeestraat en Balpol 1 en 2 op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

29-06-2021

Stand op 28.06.2021

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag (maandag 28 juni 2021, 17.26 uur) is het aantal 'papieren handtekeningen' gelijk gebleven aan gisteren: 254 (-). Het aantal ondertekeningen via petities.nl is opgelopen tot 96 (+8). Het totaal aantal handtekeningen is daarmee uitgekomen op 350. Ik zal alle handtekeningen dinsdag of woensdag aanbieden aan de griffie van de gemeente Delft zodat die ze ter inzage kunnen leggen voor de leden van de gemeenteraad. Donderdag 01 juli 2021 vergadert de commissie Ruimte en Verkeer van de gemeente Delft volgens opgave om 19.00 uur onder 2.3 over de plannen tot onttrekking parkeerplaatsen TU Campus. De vergaderstukken treft u op hier aan

U kunt de vergadering op donderdag 01 juli 2021 vanaf 19.00 uur 'live' volgen via deze link

Ik wilde u bedanken voor alle medewerking. Als bewoners van de Korvezeestraat-Balthasar van der Polweg heeft u via deze petitie duidelijk gemaakt (aan de gemeente Delft, TU Delft en DUWO) de parkeervelden rondom ons complex graag te willen behouden. Ik zal u over de voortgang van de procedure rond bouw van het woongebouw en de procedure rond het behoud van de parkeerplaatsen op de hoogte houden via de (besloten) Facebook-groepen van de Korvezeestraat en Balthasar van der Polweg.

+Lees meer...

Ook zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bewoners onafhankelijk en objectief te kunnen blijven informeren via een website.

Met vriendelijke groet, Geert-Jan Bergers

28-06-2021