U, de petitionaris
Img 20210621 180034

Behoud parkeerplaatsen TU Delft

120 ondertekeningen

 • TU Delft wil op termijn alle parkeervelden op maaiveld opheffen en verplaatsen naar parkeergarages met gereguleerd parkeren.
 • Hierdoor verdwijnen ook de parkeervelden rondom het complex Korvezeestraat (111 parkeerplaatsen), het parkeerveld tussen de Korvezeestraat en Drebbelweg (120 parkeerplaatsen), de twee parkeervelden achter de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI hoogbouw) en het parkeerveld achter de laagbouw van EWI.
 • Het is volgens de TU Delft de bedoeling dat er 300 openbare parkeerplaatsen overblijven op de campus voor bewoners (i.v.m. de loopafstand van 400 meter).

Petitie

Wij

Wij autobezitters, bezoekers en bewoners van de Korvezeestraat-Balthasar van der Polweg in Delft, studenten van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en Inholland.

 

constateren dat:

 • Dat werknemers, studenten en bezoekers in de toekomst (mogelijk betaald) moeten parkeren in parkeergarages (P-Rotterdamsewg, P-Sports, P-Aula, P-TNW-Zuid) en de resterende openbare parkeerplaatsen.
 • De reële mogelijkheid bestaat dat autobezitters van de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat en Drebbelweg ten gevolge van het plan in de toekomst géén dan wel een stuk minder gebruik kunnen maken van de overblijvende parkeerplaatsen rondom de Korvezeestraat, omdat anderen dan gaan parkeren op de dan schaars geworden openbare parkeerplekjes dicht bij de bestemming waar men moet zijn.
 • Dat het voorstel waar gemeente Delft/TU Delft aan werken ook zou kunnen luiden ‘niets doen’.
 • Dan zijn er alvast 231 parkeerplaatsen (111 + 120 pp) gered.
 • Samen met de al bestaande 134 parkeerplaatsen op het kavel van de Korvezeestraat is het probleem dan opgelost.

 

en verzoeken

 • U deze petitie te ondertekenen als u tegen het verdwijnen van de hierboven genoemde parkeervelden bent.
 • Ons alternatief om alles bij het oude te laten met een handtekening te ondersteunen.
 • Wij hebben op het moment van het plaatsen van deze petitie al 170 handtekeningen op papier hebben opgehaald.
 • Help ons de 300 handtekeningen te halen: het symbool van de 300 parkeerplaatsen die volgens de TU Delft voor de bewoners op de campus behouden blijven.
 • N.B: Als u de papieren petitie al heeft ondertekend wordt u verzocht deze elektronische petitie NIET te ondertekenen.
 • De handtekeningen zullen eind juni 2021 via de griffie van de gemeente Delft ter kennisneming aan de gemeenteraad van Delft worden aangeboden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Delft 
Petitieloket:
Einddatum:
06-09-2021 
Petitionaris:
Geert-Jan Bergers 
Organisatie:
Op persoonlijke titel 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stand 02.07.2021

Er is vandaag één papieren handtekening bijgekomen. Daardoor is de stand: Papieren handtekeningen 259 (+1). Ondertekeningen petities.nl 111 (0). Totaal aantal handtekeningen: 370..

02-07-2021

Politiek + stand

Delft, donderdag 1 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

Raadsleden konden vanavond in de commissie Ruimte en Verkeer tijdens een vragenkwartiertje vragen stellen aan de wethouder over de voortgang bij de onttrekking van de parkeervelden op de campus. Hart voor Delft liet weten niets te zien in het '1-2'tje' tussen TU Delft en college en houdt het kruit droog voor de commissievergadering Ruimte en Verkeer van 9 september 2021. GroenLinks wil graag dat Delft zich hard maakt voor dubbelparkeren op het campusterrein zodat inwoners van Delft hun auto op de parkeervelden kunnen neerzetten als daar minder auto's staan. Dat zou dus pleiten voor het behoud van de parkeervelden op de campus (en het verplaatsen van de parkeerproblemen vanuit de stad naar de campus). CDA wilde graag weten of de TU Delft het parkeren op de campus zelf gaat reguleren.

+Lees meer...

Dat is volgens de wethouder inderdaad het geval, omdat hier gaat om terrein van de TU Delft. VVD en Onafhankelijk Delft willen weten wat Delft misloopt aan inkomsten als betaald parkeren op de campus wordt ingevoerd. Over de campusbewoners en hun bezwaren is tijdens het vragenkwartiertje door de raadsleden met geen woord gerept. Ingediende zienswijzen komen waarschijnlijk aan bod in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van 9 september 2021 (volgens opgaaf om 19.30 in de raadszaal van de gemeente Delft). Dan is er ook de mogelijkheid tot inspreken. Vandaag bericht gekregen van petities.nl. De einddatum van de petitie kan in ieder geval verlengd worden. Daar wordt de komende dagen in ieder geval door mij naar gekeken en u wordt daarover door mij op de hoogte gehouden. Vandaag kwamen er nog twee papieren handtekeningen binnen. Daardoor is de stand: papieren handtekeningen 258 (+2), ondertekeningen petities.nl 111 (+9). Totaal: 369 handtekeningen. Dit bericht wordt ook gepost op de besloten Facebookpagina's van de Korvezeestraat en BalPol 1+2.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

01-07-2021

Nota zienswijzen ontwerp onttrekkingsbesluit is bekend

Delft, woensdag 30 juni 2021

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Delft heeft op deze link een nota gepubliceerd met daarin een samenvatting en beantwoording van de ingediende zienswijzen m.b.t. het onttrekkkingsbesluit parkeerplaatsen TU Campus.

Klikken op '2126537 Voorstel van het college aan de raad inzake vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft'.

Volgens opgave in bijlage 8 ('Nota Zienswijzen - Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerp onttrekkingsbesluit parkeerplaatsen TU Campus') zijn er dertien zienswijzen over het onttrekken van de parkeerplaatsen ingediend.

+Lees meer...

U kunt de nota zienswijzen downloaden door op het rode Adobe-icoontje te drukken

Donderdag 1 juli 2021 krijgen de raadsleden in de commissie Verkeer en Ruimte van de gemeente Delft de gelegenheid om vragen over dit onderwerp te stellen aan de wethouder.

De vergadering begint volgens opgaaf om 19.00 uur. Het agendapunt is 2.3.

Zie hiervoor dit punt en dit punt

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

30-06-2021