You, the petitioner

Behoud de vrije schoolkeuze voor het basisonderwijs in Amsterdam Noord

205 signatures

Stadsdeel Noord werkt met de besturen van de basisscholen aan het beperken van de vrije schoolkeuze. Elke school moet een buurtschool worden. Ouders kunnen dan niet meer kiezen voor een specifiek onderwijsconcept. Onderteken de petitie voor behoud van de vrije schoolkeuze in Noord!

Petition

We

Ouders van (toekomstige) schoolgaande kinderen in Amsterdam Noord.

 

observe

De vrije keuze voor het basisonderwijs in Noord wordt bedreigd. Het stadsdeel werkt met de schoolbesturen aan het invoeren van postcodebeleid: elke school moet een buurtschool worden.

Met dit beleid wordt voorbij gegaan aan scholen met een bijzonder pedagogisch karakter: kiezen voor b.v. Jenaplan, Montessori-, Islamitisch- of Daltononderwijs kan niet meer, of wordt verplicht, doordat die school in het postcodegebied van de leerling ligt.

 

and request

Behoud de vrije schoolkeuze voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod in Amsterdam Noord. Hierin bestaan zowel buurtscholen als buurt-overstijgende scholen. Dit doet recht aan de samenstelling en wensen van de Noordse bevolking.

Ouders van (toekomstige) leerlingen verzoeken wethouder Van Berkum en de schoolbesturen deze plannen niet in te voeren.

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt met postcodebeleid niet bereikt!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
08-05-2012 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Elisabeth Groot 
Organisation:
VVDfractie Amsterdam Noord 
Website:

History

Signatures

Saskia Groenewoud
Amsterdam
Moeder twee kinderen wespennest, fractielid D66 Amsterdam-noord
over 4 years
Anna Lelieveld
Amsterdam Noord, Loggerhof
Voor vrijheid van leerplicht!
over 4 years
Carel van diggelen
Amsterdam noord
1 kind van 1 jaar
over 4 years
R. Setz
Amsterdam
Verloskundige, moeder van 3 kinderen
over 4 years
Inge Polstra
Amsterdam-Noord
moeder van twee kinderen op Basisschool Elzenhagen in Noord
over 4 years
Ilse Kleijne-Thoonsen
Amsterdam-Noord
Journalist, moeder van twee zoons
over 4 years
M. Dijkstra
Amsterdam
Ik heb bewust gekozen voor daltononderwijs voor mijn kinderen
over 4 years
Mariek van Tongeren,
Amsterdam Noord 1034
Mijn kinderen gaan straks naar de IJsbreker
over 4 years
Jona Dekker
Amsterdam-Noord
Journalist, Cultuurverkenner AFK
over 4 years
Ronald van Pijkeren
Amsterdam
Vader van 2 kinderen waarvoor inde toekomst in alle vrijheid een passende schoolkeuze voor gemaakt moet kunnen worden.
over 4 years
Arend-Jan Baakman
Amsterdam
Ouder van 2 kinderen die binnen kort naar school moeten
over 4 years
Reijer Visser
Amsterdam Noord
Oud leerling basisschool het wespennest
over 4 years

Updates

Earlier updates

Seggregatie van buurten in Noord

Een nieuw argument tegen de beleidsplannen voor postcodebeleid in Noord:

In Noord bestaan weinig goed gemengde wijken: meer is te zien dat kansarme kinderen bij elkaar wonen in de ene buurt, en kansrijke kinderen in de andere buurt. Door scholen verplicht tot buurtscholen te maken ontstaat de gewenste menging van kanarme en kansrijke kinderen niet: erger nog: het maakt kinderen in kansarme buurten vrijwel onmogelijk hun buurt uit te komen!

Menging van kinderen wordt veel beter bereikt door goede informatie over de scholen en duidelijkheid over de plaatsingsprocedures.

+Read more...

Laat de wethouder daar haar geld in stoppen, in plaats van in een bureaucratisch systeem dat seggregatie in 'achterstandsbuurten' versterkt.

 

Inmiddels ruim 175 handtekeningen!

Steun ook de petitie en houdt dit slechte plan tegen!

Breed gedragen petitie

Inmiddels vanuit vele hoeken bijval: ouders van verschillende scholen hebben de petitie ondertekend. Ook veel ouders van binnenkort schoolgaande kinderen maken zich zorgen: ondersteun de petitie zodat ook zij zelf een school kunnen kiezen voor hun kinderen! .

Vrije schoolkeuze: natuurlijk!

Na amper 24 uur zijn er al 60 ondertekenaars van de petitie voor het behoud van de vrije schoolkeuze in Amsterdam Noord. Noord is een gewelidig stadsdeel, met veel verschillende scholen.

+Read more...

Het is fijn om daar zelf een keuze uit te kunnen maken.

Laat horen aan uw schoolbestuur en het stadsdeel dat u die vrijheid graag houdt! Teken de petitie vandaag nog en geef de link door aan kennissen en vrienden.