U, de petitionaris
2020 11 10 open monumentendag maastricht petitie def

Behoud de Open Monumentendagen Maastricht

337 ondertekeningen

Maastricht is Nederlandse tweede monumentenstad en viert deze rijkdom aan erfgoed al jaren door de organisatie van een prachtig activiteitenprogramma tijdens de Open Monumentendagen. Door bezuinigingen staat dit evenement onder druk! Help mee om de Open Monumentendagen Maastricht te behouden!

Petitie

Wij

Inwoners van Maastricht en omgeving, erfgoed- & geschiedenisliefhebbers, en erfgoedorganisaties

 

constateren

  • Dat de Open Monumentendagen Maastricht vanaf 2021 dreigen te verdwijnen als gevolg van voorgenomen bezuiningen

  • De Open Monumentendagen zijn al jarenlang een vaste waarde in de Maastrichtse cultuuragenda van de nazomer

  • Het elk jaar opnieuw vele vrijwilligers, erfgoedorganisatie & publiek op de been brengt

  • Maastricht het als tweede monumentenstad van Nederland aan zijn stand verplicht is om de Open Monumentendagen te blijven organiseren

 

en verzoeken

  • De Maastrichtse gemeenteraad met klem om terug te komen op haar eerdere besluit
  • Door voor 2021 en volgende jaren een adequaat en structureel budget te begroten voor de organisatie van de Open Monumentendagen
  • En daarbij bovendien te streven naar meer inclusie - aansluitend bij het jaarthema 2021 - Mijn monument is jouw monument - zodat ook niet-Nederlandstalige Maastrichtenaren kunnen leren over het rijke erfgoed van onze stad

Het antwoord

Oproep voor financiële steun voor de Open Monumentendagen

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden heeft u deze petitie ondertekend, die als doel had de gemeente Maastricht ertoe te bewegen de organisatie van de Open Monumentendag Maastricht – ondanks voorgenomen bezuinigingen - financieel te blijven steunen. Inmiddels is de petitie onder de aandacht gebracht van de gemeente.

Zij heeft inmiddels – bij monde van wethouder Gert-Jan Krabbendam – laten weten dat de bezuinigingen waardoor de Open Monumentendagen van de gemeentelijke begroting zijn gestreept niet meer terug te draaien zijn. De wethouder vraagt begrip voor dit besluit, en merkt ook op dat de gemeente “hoe dan ook op elke andere mogelijke manier het erfgoed en de monumenten van onze stad zal koesteren en promoten.”

Hij vervolgt: “Wij kunnen dit natuurlijk niet zonder de steun van enthousiaste ondernemers, vrijwilligers en bezoekers en inwoners van Maastricht. De gemeente moedigt dan ook particuliere (burger)initiatieven, die bijvoorbeeld invulling kunnen geven aan de Open Monumentendag, van harte toe. Juist de passie en inzet van initiatiefnemers is van grote betekenis voor een evenement als de Open Monumentendag. Waar mogelijk, kan de gemeente hierin een stimulerende rol spelen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gedaan op middelen die er gewoonweg niet zijn.”

Wij hebben wethouder Krabbendam inmiddels laten weten dat wij het betreuren dat onze petitie niet tot meer resultaat heeft geleid. Tevens hebben we hem geschreven: “Wij blijven ons uiteraard op allerlei manieren inzetten voor het erfgoed van Maastricht, maar of de Open Monumentendagen daarmee ooit nog zo groots gevierd gaan worden als in de afgelopen jaren… Laten we hopen op het beste…”

Wij gaan nadenken over alternatieve manieren om toch enige – zeer nodige – financiële steun te realiseren om de Open Monumentendagen hoe dan ook als zeer belangrijk cultureel evenement voor de stad te behouden. Niet in een uitgeklede variant die nu dreigt, maar op dezelfde wijze als het weekend al jarenlang wordt gevierd. Wilt u hierover meedenken of heeft u tips. Laat het ons weten!

Hiermee sluiten wij deze petitie en danken u allen voor uw steunbetuiging.

Met dank en groet,

Lucy Willems & Kris Förster

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Maastricht 
Petitieloket:
Einddatum:
11-01-2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Open Monumentendagen Maastricht 
Organisatie:
Open Monumentendagen Maastricht 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Oproep voor financiële steun voor de Open Monumentendagen

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden heeft u deze petitie ondertekend, die als doel had de gemeente Maastricht ertoe te bewegen de organisatie van de Open Monumentendag Maastricht – ondanks voorgenomen bezuinigingen - financieel te blijven steunen. Inmiddels is de petitie onder de aandacht gebracht van de gemeente.

+Lees meer...

Zij heeft inmiddels – bij monde van wethouder Gert-Jan Krabbendam – laten weten dat de bezuinigingen waardoor de Open Monumentendagen van de gemeentelijke begroting zijn gestreept niet meer terug te draaien zijn. De wethouder vraagt begrip voor dit besluit, en merkt ook op dat de gemeente “hoe dan ook op elke andere mogelijke manier het erfgoed en de monumenten van onze stad zal koesteren en promoten.”

Hij vervolgt: “Wij kunnen dit natuurlijk niet zonder de steun van enthousiaste ondernemers, vrijwilligers en bezoekers en inwoners van Maastricht. De gemeente moedigt dan ook particuliere (burger)initiatieven, die bijvoorbeeld invulling kunnen geven aan de Open Monumentendag, van harte toe. Juist de passie en inzet van initiatiefnemers is van grote betekenis voor een evenement als de Open Monumentendag. Waar mogelijk, kan de gemeente hierin een stimulerende rol spelen, zonder dat daarbij aanspraak wordt gedaan op middelen die er gewoonweg niet zijn.”

Wij hebben wethouder Krabbendam inmiddels laten weten dat wij het betreuren dat onze petitie niet tot meer resultaat heeft geleid. Tevens hebben we hem geschreven: “Wij blijven ons uiteraard op allerlei manieren inzetten voor het erfgoed van Maastricht, maar of de Open Monumentendagen daarmee ooit nog zo groots gevierd gaan worden als in de afgelopen jaren… Laten we hopen op het beste…”

Wij gaan nadenken over alternatieve manieren om toch enige – zeer nodige – financiële steun te realiseren om de Open Monumentendagen hoe dan ook als zeer belangrijk cultureel evenement voor de stad te behouden. Niet in een uitgeklede variant die nu dreigt, maar op dezelfde wijze als het weekend al jarenlang wordt gevierd. Wilt u hierover meedenken of heeft u tips. Laat het ons weten!

Hiermee sluiten wij deze petitie en danken u allen voor uw steunbetuiging.

Met dank en groet,

Lucy Willems & Kris Förster

26-03-2021