U, de petitionaris
Locatie hoogendijk

Behoud de natuur bij het gebied Hoogendijk in Ouderkerk a/d Amstel

1.231 ondertekeningen

Om 60 asielzoekers op te vangen heeft de gemeente Ouder-Amstel het gebied Hoogendijk als optie aangewezen. Weidegrond zonder infrastructuur, agrarische bestemming met landschaps- en natuurwaarde, waar niet gebouwd mag worden. Alleen toegankelijk via een fietspad. Een onbegrijpelijke keuze.

Petitie

Wij

Bewoners van de wijken Sluisvaart en Hoofdenburg in Ouderkerk aan de Amstel

 

constateren dat:

  • de gemeente een locatie heeft aangewezen die ongeschikt is om 60 asielzoekers te huisvesten.
  • weer groen verdwijnt met een landschaps- en natuurfunctie.
  • volgens bestemmingsplan niet gebouwd mag worden (onherroepelijk 2014).
  • er geen infrastructuur en faciliteiten zijn, dit aanleggen zou onomkeerbare schade aanbrengen aan landschap, flora en fauna.
  • alleen toegankelijk is via een fietspad, hetgeen de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

 

en verzoeken

de gemeente deze locatie onbebouwd te laten en het bestemmingsplan te respecteren. Er zijn betere alternatieven in de gemeente Ouder-Amstel.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Ouder-Amstel 
Petitieloket:
Einddatum:
31-08-2024 
Petitionaris:
Robert Schueler 
Organisatie:
Bewoners Sluisvaart & Hoofdenburg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update na informatie-avonden van gemeente op 11, 12 en 13 juni 2024

Ten eerste bedankt dat je onze petitie hebt ondertekend, nu al 1.171 mensen die onze petitie steunen!

De gemeente Ouder-Amstel heeft op 11, 12 en 13 juni informatie-bijeenkomsten georganiseerd om bewoners op de hoogte te brengen van de plannen voor een AZC en vragen te beantwoorden over de twee voorkeurslocaties, waaronder de Hoogendijk. Wij hebben ondertussen een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W gestuurd, waarin wij 27 vragen hebben gesteld over het proces, de andere locaties en de objectieve criteria.

+Lees meer...

Op deze vragen hebben wij nog geen reactie gekregen. Ondertussen hebben wij ook een WOO verzoek ingediend bij de gemeente.

Je kan de discussies over dit onderwerp tussen bewoners (en reacties van raadsleden) volgen op de facebookgroep Ouder Amstel onderonsje: (https://www.facebook.com/groups/873914636062568) Je moet dan wel even lid worden.

Hierna geven wij een korte terugkoppeling van de twee avonden in Ouderkerk aan de Amstel.

Waarom het gebied Hoogendijk uit de 36 onderzochte locaties door de gemeente is aangewezen als voorkeurslocatie, werd niet duidelijk gemaakt. Eigenlijk werd alleen herhaald wat we al in het weekblad Ouder-Amstel konden lezen. Op geen enkele vraag kwam een concreet antwoord en werd aangegeven dat ze die informatie later zullen gaan verstrekken.

Uit de antwoorden op vragen bleek verder: de locatie Hoogendijk is niet aangedragen door het ingehuurde bureau Royal Haskoning en de door de gemeente ingehuurde onafhankelijke verkenners, maar pas later toegevoegd door ambtenaren van de gemeente. Wie deze ambtenaren waren en of er objectieve criteria zijn gehanteerd voor deze aanvullende locatie werd niet beantwoord.

Wel werd op de slide de criteria die het ingenieursbureau heeft gevolgd gedeeld: - bodem, kabels en leidingen - ecologie en landschap - bereikbaarheid en verkeersveiligheid - afstand tot voorzieningen - geluidsbelasting voor asielzoekers - grove raming van de relatieve kosten

De voorkeurslocatie kan hier geen hoge score hebben behaald, het is duidelijk dat Hoogendijk op 5 van de 6 criteria niet voldoet, en al helemaal niet op het criterium "natuur en landschap". Hoe dit perceel dan toch de voorkeur van het college heeft gekregen kon de wethouder niet uitleggen. Behalve dat de locatie moet passen in plannen van de gemeente. De COA (die ook aanwezig was) had nog wel een interessante verspreking, dat de aangebrachte faciliteiten goed gebruikt kunnen worden voor toekomstige woningbouw.

Ook 'draagvlak' bij bewoners werd benoemd wat meetelt voor een uiteindelijke keuze. De vraag waarom de gemeente niet gekozen heeft voor inspraak of burgerparticipatie werd niet beantwoord. De gemeente gaat een overzicht van alle 36 locaties vrijgegeven, daarin moet duidelijk worden waarom de andere 35 locaties "nog slechter" zijn.

Oplettende bewoners zagen in het op 13 juni gepubliceerde 'ontwerp omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040' een kaartje van de Amstelscheg waarop het perceel Hoogendijk opeens geen onderdeel van de Amstelscheg meer was, maar behoorde tot bebouwing. Hoezo geen plannen voor woningbouw? Ook deze vraag werd niet beantwoord. De aanwezige burgmeester was ook verrast door het kaartje maar vond het niet nodig om hier iets over te zeggen. Kortom, een informatie-avond die bewoners in verwarring achterlaat.

Wij roepen iedereen op om de petitie zoveel mogelijk te delen zodat de stem van bewoners van Ouderkerk aan de Amstel door de gemeente serieus wordt genomen.

We sturen jullie binnenkort weer een update als we antwoord hebben op onze vragen en de uitkomsten van het WOO-verzoek.

15-06-2024