U, de petitionaris
Cc banner zwwt  kopie

Behoud de live jazz-traditie in de Cotton Club Nieuwmarkt in Amsterdam

3.141 ondertekeningen

Sinds 1952 is er live jazz in de Cotton Club - En nu ook weer, akoestisch op zaterdag van 16:30 tot 19:30. Het geluidsniveau bij de buren bedroeg 39,9 dB(A) / 4,9 dB(A) boven de stadsnorm. Referenties van de Rijksoverheid: 30 dB(A) = gefluister, 40 dB(A) = achtergrondgeluid in een normale woonkamer.

Teken onze petitie, om de Gemeente Amsterdam op andere gedachten te brengen. Bij voorbaat dank! Check onze FB en Insta pagina's voor meer informatie.

Petitie

Wij

Klanten, medewerkers, musici en buurtbewoners van de Cotton Club Nieuwmarkt Amsterdam.

 

constateren dat:

 • het onterecht is dat een eenling die in het centrum van de stad woont, na zo'n lange traditie, het cultureel plezier van velen kan verknallen - bedoeld of onbedoeld
 • die eenling de werkgelegenheid van tientallen medemensen op het spel zet - bedoeld of onbedoeld
 • het onterecht is dat die eenling zo'n invloed kan hebben, bedoeld of onbedoeld, op hoe dit roemruchte café met zijn lange jazz-traditie in de toekomst ge-exploiteert kan worden
 • de alternatieve uitbating op die plek in de stad laat zich raden; de zoveelste toeristen-trap of Nutella-shop
 • Café Cotton Club Nieuwmarkt met zijn live jazzgeschiedenis, is cultureel erfgoed
 • het in huidige exploitatievorm behouden moet worden, en dat de nieuwe eigenaar openstaat voor suggesties hoe dit café klaar te maken voor de exploitatie normen en wetgeving anno 2024
 • hierover komen we later met concrete voorstellen waar we alle betrokkenen inclusief de buren, de buurt en de gemeente bij willen betrekken - tbc.

 

en verzoeken

Wij richten ons zeker niet persoonlijk tegen de buurman alhoewel we petitie scherp hebben gesteld voor de eenduidigheid. We hebben net na vele eerdere pogingen contact met de klagende buurman kunnen maken, that's the first good news! Maar zoeken een gemeenschappelijke oplossing waarin iedereen gehoord wordt, de buurman, de buurt, het café en de overheid, en verzoeken de Gemeente het besluit over de Cotton Club te heroverwegen, met inachtname van alle betrokkenen, in plaats van alleen de buurman. We willen jullie als petitie ondertekenaars meenemen in ons verweer tegen het voorgenomen besluit, de live muziek voor te toekomst te verbieden. Dank u!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
04-05-2024 
Petitionaris:
Cotton Jazz team 
Organisatie:
Stichting tot behoud huidige exploitatievorm CottonClub Nieuwmarkt. 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

English version - thx to Emiel Wienholts

Keep the Tradition of Live Jazz at the Cotton Club in Amsterdam!

Since 1952, there has been live jazz at the Cotton Club, located at the Nieuwmarkt 5 in Amsterdam, the Netherlands. After a brief period of absence, acoustic jazz has returned, on Saturdays from 4:30 PM to 7:30 PM.

+Lees meer...

The noise level measured at the neighbours was 39.9 dB(A), which was 4.9 dB(A) above the city standard. FYI, we've provided references from the Dutch central government: 30 dB(A) is whisper, and 40 dB(A) is background noise in a normal living room.

Sign our petition and help us change the mind of the municipality of Amsterdam. Thank you in advance for your help! Check out our Facebook and Instagram pages for more information.

We, the customers, employees, musicians, local residents of the Cotton Club, as well as jazz enthusiasts worldwide that have frequently visited the Cotton Club or intend to,

have come to the conclusion that:

 1. Given the long tradition of multiple decades of live jazz on Saturdays at the Cotton Club, it is unjustified that a loner who resides in the centre of the city can ruin the cultural joy of so many people, whether intended or not;
 2. This loner can put the employment of dozens of fellow humans at risk, whether intended or not;
 3. It is unjustified that this loner can exert such influence, whether intended or not, on how this illustrious café with its long tradition of live jazz can be run in the future;
 4. An alternative operation at this location in the city is evident - the umpteenth typical tourist trap or Nutella store;
 5. The Cotton Club café and its rich history of live jazz heritage is cultural heritage;
 6. the current mode of operation of the Cotton Club should be preserved, and that the new owner is open to suggestions how to make this café ready to comply with operational standards and legislation of 2024 and beyond - we will provide concrete proposals in this respect later, and make sure to involve all those concerned, including the neighbours, neighbourhood, and the municipality of Amsterdam;

and request that:

The municipality of Amsterdam will reconsider its decision regarding the Cotton Club, with due regard for all those involved, instead of just one neighbour.

We would like to include you as signatories of this petition in our defence against the intended decision to prohibit live music at the Cotton Club in the future. Thank you for your support!

PS. Let it be clear that we are not targeting the aforementioned neighbour personally, despite the strong wording of our petition. After many previous attempts, we have finally managed to contact the complaining neighbour, that's the first good news! We are looking for a common solution that allows for everyone to be heard, the neighbour, the neighbourhood, the Cotton Club, and the government.

14-04-2024

Voorlichting van onze Rijksoverheid, hoe hard is 40 dB nou eigenlijk?

Kijk zelf wat voor geluidsniveau de rijksoverheid als normaal achtergrond niveau in een huiskamer aanhoudt - de Nederlandse Overheid

Tijdens het jazzconcert in het café van Paul van der Feen altsaxofonist, is er op 10 februari 2024 door de gemeentelijke inspecteurs, bij de buren een werkelijke meeting gedaan van 33,6 dB(A) als muziek achtergrondsniveau in de woonkamer. Deze uitkomst, wordt dan, vanwege het omgevingsgeluid, een drukke Nieuwmarkt om 17:00 uur, waar op zaterdagmiddag de markt dan net wordt afgebroken, via een rekenkundige formule verhoogd naar 39,8 dB (A) - er komt van buiten ook nog extra geluid de woonkamer binnen.

+Lees meer...

En bij elkaar is dat voor de gemeentenorm net te veel.

De Gemeente hanteert de norm van 35dB(A) als limiet van normaal en acceptabel achtergrond geluidsniveau in een woonkamer.

Het Rijk ziet dat niveau dus anders en beoordeeld 40 dB(A) als acceptabel achtergrondsniveau in een woonkamer, zoals u kunt zien in de grafiek op de Homepage van hun voorlichtingspagina.

Om maar aan te geven hoe marginaal de volumes in werkelijkheid zijn, waar we het hier over hebben. Het gaat over 1x per week akoestische (onversterkte) jazz in een periode van 3 uur van 16:30 tot 19:30 op de zaterdag namiddag. Na 19:00 hanteert de gemeente een andere correctie formule en rekent er 10 dB(A) bij de oorspronkelijke meting van 33,6 dB(A).

10-04-2024