U, de petitionaris

Afschaffing 21% BTW-heffing voor verpleegkundige en verzorgende ZZP-ers

1.034 ondertekeningen

M.i.v. 1 januari 2013 wordt de zzp-er in de zorg geconfronteerd met een BTW-heffingsplicht door gewijzigde vrijstelllingsregels. De staatssecretaris stelt dat zij niet zelfstandig gezondheidskundige diensten verricht maar arbeid ter beschikking stelt. Dan is vrijstelling van BTW niet van toepassing

Petitie

Wij

Zelfstandige, ondernemende verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland

 

constateren

dat de BTW-heffingsplicht zzp-ers in de zorg onaangenaam verrast en hun onderneming in de problemen brengt; dat de onderbouwing van het aangepast besluit omtrent de omzetbelasting onjuist is; dat de overheid uitzendbureaus en de zzp-er in de zorg, ten onrechte gelijkelijk beoordeeld; aanzienlijke stijging van zorgkosten door de 21% BTW; achteruitgang van inkomsten oplopend tot 21%; dat faillisementen dreigen en zzp-ers de zorg de rug toe te keren

 

en verzoeken

herstel van BTW vrijstelling voor zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden die voor eigen risico en rekening ondernemen; Erkenning dat zij gezondheidskundige diensten leveren, zoals bedoelt in de wet op de omzetbelasting en gelijkstelling van rechten en plichten aan die van andere wet BIG-beroepsbeoefenaren; Erkenning dat zij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn bij de uitvoering van opdracht;

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Staatssecretaris 
Petitieloket:
Einddatum:
04-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Jay van de Wetering 

Geschiedenis

Ondertekeningen