U, de petitionaris
Dsc01610

Hart voor Muiderberg: tegen 2e hockeyveld bij Kocherbos

588 ondertekeningen

Veel mensen houden van Muiderberg vanwege de mooie plekjes: het strand, de Brink, de bossen... Begin juli neemt de gemeenteraad een besluit over de locatie van een 2e hockeyveld: het weiland naast het Kocherbos, naast de ingang van het dorp.

Wij zijn vóór een 2e veld, maar niet op die plek. Teken de petitie om uw stem te laten horen!

Petitie

Wij

zijn mensen met een Hart voor Muiderberg

 

constateren dat:

Wij constateren dat er binnen en buiten Muiderberg veel verzet bestaat tegen de door de gemeente aangewezen locatie voor het tweede hockeyveld van de Mixed Hockey Club Muiderberg - op het weiland naast het beschermde Kocherbos, pal naast de ingang van het dorp.

Er zijn vele redenen om het tweede veld niet op deze plaats aan te leggen! Hier zijn enkele veel gehoorde bezwaren:

  • Het aanzicht van het dorp. Een uniek entree gaat verloren, een schitterend zicht op de bosrand wordt vervangen door een hockeyveld met dug outs en ballenvangers. Om het veld aan het zicht te onttrekken wil de gemeente extra groen aanplanten. Maar struiken passen niet in deze omgeving en kunnen bovendien nooit bouwsels van 20 bij 4 meter afdekken!

  • Financiën. De gemeente Muiden moet bezuinigen. Bij keus voor deze plek verstrekt de gemeente niet alleen een hoge lening aan de hockeyvereniging voor veld en clubhuis, maar verstrikt zich mogelijk ook in een berg aan ondoorzichtige extra kosten. Er is geen duidelijke begroting voor dit project.

  • Het Kocherbos is beschermd gebied met oude bomen en bedreigde dieren. Er is nog niet voldoende of op de juiste manier onderzoek verricht om te bepalen welke schade er wordt veroorzaakt aan de bijzondere beuken en beschermde dieren, zoals de vleermuizen, vogels en padden, door het aanleggen van een 2e veld.

  • Gebiedsbescherming. Het weiland bij het Kocherbos valt onder de Ecologische Hoofdstructuur en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het valt bovendien in de categorie 'veenrivierenlandschap', ligt in het Groene Hart en het hele dorp dankt zelfs zijn naam aan de hoge gronden aan de bosrand. Een bijzondere plek op een hoge droge wal, waar strand en bos elkaar ontmoeten. De gemeenteraad Muiden heeft besloten om het lokale belang (belang van de hockeyclub) zwaarder te laten wegen dan alle gebiedsbeschermingen voor het weiland aan het Kocherbos bij elkaar. Dit is onacceptabel.

  • Druk van de hockeyclub. De hockeyclub wil alleen meebetalen aan een extra veld als dit heel dichtbij het Kocherbos ligt. Alle andere locaties zijn door de hockeyclub afgewezen. Veel mensen hebben hun handtekening gezet in een petitie voor een tweede veld van de Mixed Hockeyclub, toen de locatie nog niet bekend was. Inmiddels worden die handtekeningen gebruikt als extra pressie voor de locatie 'weiland Kocherbos'. Maar daar hebben de meeste mensen niet voor getekend!

  • Emoties. De voetbalclub zat vroeger ook op deze plek in het Kocherbos. Toen er behoefte was aan een tweede veld moesten de voetballers verhuizen naar De Negen Morgen. Deze plek, achter de dijk, ver weg van bedreigde dieren, is ook voor de hockeyclub een prima alternatief.

  • De toekomst. Als de hockeyclub verder groeit, heeft de Mixed Hockeyclub Muiderberg snel behoefte aan een derde veld. Dat is onmogelijk te realiseren in het beoogde weiland, dus moet er alsnog verhuisd worden. En: de gemeente Muiden zal in de toekomst waarschijnlijk worden samengevoegd met andere, grotere gemeenten. De kans is groot dat alle sportvelden dan sowieso op één locatie worden samengevoegd.

De kwestie '2e veld' speelt al jaren, maar richtte zich altijd op een veld IN het Kocherbos. Dat is een onmogelijke plaats. Het weiland NAAST het bos is pas sinds een jaar in beeld. Deze locatie is in onze ogen verkeerd. Een hockeyveld naast de Googweg verandert het aanzien van ons mooie dorp voor altijd - en niet ten goede!

Meer argumenten tegen deze locatie, mogelijkheden voor participatie en uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op www.hartvoormuiderberg.nl

 

en verzoeken

Wij verzoeken de gemeente Muiden om het belang van het hele dorp te laten prevaleren boven de wensen van de hockeyvereniging.

Wij verzoeken de gemeente om het ontwerp van het bestemmingsplan voor de aanleg van een 2e hockeyveld NIET goed te keuren en- gezien de brede weerstand tegen deze locatie - de alternatieven snel te onderzoeken.

Er zijn redelijke alternatieven beschikbaar, zoals in de weilanden bij het sportterrein 'De Negen Morgen. De hockeyclub kan hier 1 of 2 velden aanleggen en evt. een clubhuis. Er zijn reeds sportvelden, verlichting en een parkeerplaats aanwezig en dat biedt ruimte voor doorgroei.

Wij zijn mensen met een Hart voor Muiderberg: voor een mooie, groene en sportieve toekomst van ons prachtige dorp!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Muiden 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Organisatie:
Hart voor Muiderberg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bijna 500 handtekeningen! Televisie! En een klein foutje.

Beste mensen met een Hart voor Muiderberg, heel hartelijk dank voor het tekenen van onze petitie tegen de aanleg van een tweede veld bij het Kocherbos. In de afgelopen 4 weken hebben bijna 500 mensen dat samen met u gedaan.

+Lees meer...

Een enorme respons, die duidelijk maakt dat heel veel mensen in Muiderberg ernstige bezwaren hebben tegen de nu aangewezen plek. Ook de folder, die we in Muiden en Muiderberg hebben verspreid, krijgt heel veel reacties. Op dit moment hebben we al ruim 200 ondertekende zienswijzen voorliggen. En we weten niet, hoeveel mensen hun brief of getekende folder direct aan de gemeente sturen. Kortom, met nog 10 dagen te gaan, zijn er al meer dan 700 handtekeningen tegen deze ongelukkige plek. En dat kunnen er nog veel meer worden! Mag ik u vragen de link naar deze petitie met uw vrienden en kennissen te delen? Als zij meer willen weten over de achtergrond van deze actie, verwijs ze dan even naar onze website, hartvoormuiderberg.nl, naar de Facebook-groep 'Hart voor Muiderberg' – of naar RTV Noord Holland. Morgen komt onze actie namelijk in het journaal! Nogmaals onze dank - en een hartelijke groet Barbara Mounier Hart voor Muiderberg   PS: EEN FOUTJE IN DE PETITIE-TEKST! Toen wij deze petitie een maand geleden opstelden, was het onderwerp nog nieuw voor ons. We hebben in korte tijd veel moeten leren over milieubepalingen, gebiedsbeschermingen en de rechtspraak rond ruimtelijke ordening. In de tekst van deze online petitie staat een klein foutje: nl. dat het weiland voor het Kocherbos deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is niet het geval. Het Kocherbos zélf ligt in de EHS. De parkeerplaats van de Joodse Gemeente ligt ook in de EHS. Het weiland niet. (Je kunt je afvragen: waarom eigenlijk niet. Het maakt immers deel uit van hetzelfde unieke landschap!) Ons weiland valt WEL onder alle andere genoemde gebiedsbeschermingen, zoals Stelling van Amsterdam, Groene Hart, veenrivierenlandschap, Nieuwe Hollandse Waterlinie etc. Deze fout staat gelukkig alleen in de petitietekst, niet op de website, niet in onze "officiele zienswijze voor de gemeente Muiden", niet in de folder. Maar het is niet mogelijk om een petitietekst achteraf aan te passen. Mocht u daarom op grond van deze fout uw handtekening willen terugtrekken, stuurt u dan alstublieft een mailtje naar info@hartvoormuiderberg.nl. In dat geval zullen wij uw handtekening verwijderen!    

Nog 10 dagen om te tekenen!
21-05-2013