U, de petitionaris
Logo huuralarm 250px

Huuralarm: Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop

39.481 ondertekeningen

Nieuwe petitie tegen enorme huurverhogingen De Eerste Kamer heeft inmiddels op 12 maart ingestemd met 1 van de 3 kabinetsplannen waar de onderstaande petitie zich tegen richtte: een jaarlijkse huurverhoging waarmee de huren vér boven inflatie kunnen stijgen. De afgelopen twee jaar zijn de huren daardoor gemiddeld bijna tien procent gestegen! De Woonbond is daarom opnieuw een petitie gestart tegen deze gigantische huurverhogingen. Deze is te ondertekenen via: www.stophuurverhoging.nl

Steeds meer huurders zitten financieel in de knel door de gigantische huurverhogingen. Daarom is de Woonbond de actie ‘Blokkeer de huurverhoging’ begonnen. Daarmee roepen we politiek én verhuurders op te stoppen met deze enorme huurverhogingen. Steun de oproep voor betaalbare huren en teken en deel de petitie.

Onderstaande petitie is samen met meer dan 60.000 handtekeningen op 5 maart aangeboden aan de Eerste Kamer. Het grootste deel kwam binnen via huuralarm.petities.nl De Eerste Kamer heeft inmiddels op 12 maart 2013 ingestemd met 1 van de 3 kabinetsplannen waar de petitie zich tegen richtte: een jaarlijkse huurverhoging die afhankelijk van het inkomen sterk kan oplopen.

De petitie richtte zich ook tegen het afschaffen van het puntenstelsel. Wat dat betreft kunnen wij u als succesje melden dat afschaffen van het puntenstelsel van de baan is.

Ondertussen brengen de enorme huurverhogingen steeds meer huurders financieel in de problemen. Doe mee met de actie voor betaalbare huren. Blokkeer de huurverhoging en teken de petitie!

Petitie

Wij

Huurders, woningzoekenden en verhuurders van Nederland

 

constateren dat:

Dat de kabinetsplannen de huursector om zeep helpen. De huren gaan stijgen, het puntenstelsel wordt afgeschaft, en er komt een heffing die het verhuurders onmogelijk maakt om nog te investeren.

• Zittende huurders gaan veel meer betalen voor hun huurwoning. Er zijn jaarlijkse huurverhogingen mogelijk die kunnen oplopen tot 10% boven inflatie. Dat brengt huurders in betalingsproblemen.

• Afschaffen van het puntenstelsel verzwakt de rechtspositie van huurders. Het zorgt ook voor extreem hoge huurprijzen, vooral in regio's met woningnood. Woningzoekenden kunnen straks niet meer betaalbaar wonen.

• Door de heffing kunnen verhuurders niet meer investeren in nieuwbouw, renovatie, wijkaanpak en energiezuiniger maken van woningen. Dit leidt tot achterstallig onderhoud en tot langere wachtlijsten.

 

en verzoeken

Schrap deze slechte maatregelen! Kies voor goede alternatieven: evenwichtige hervorming van de woningmarkt, betaalbare huren en investeringsafspraken met verhuurders. Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Eerste Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
05-03-2013 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Nederlandse Woonbond 
Organisatie:
Nederlandse Woonbond 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Actuele gegevens over de woningmarkt eerder ter beschikking

Tweehonderd huurders voerden gisteren actie in Den Haag en er gebeurde van alles aan het Binnenhof. Niet alleen stelde de Eerste Kamer het debat over de inkomensafhankelijke huurverhoging een week uit.

+Lees meer...

Ook moest minister Blok aan de Tweede Kamer beloven om de gegevens van het landelijke Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2012 eerder ter beschikking te stellen.  Om die reden werd vanochtend opnieuw een Kamerdebat uitgesteld, dit keer van de commissie voor Wonen en Rijksdienst. Vandaag zou deze commissie eigenlijk debatteren over de verhuurdersheffing in relatie tot de andere maatregelen voor de woningmarkt en het woonakkoord (naar aanleiding van de brief die minister Blok kort voor 1 maart naar de Kamer heeft gestuurd). Dit debat is uitgesteld naar 13 maart. Minister Blok heeft gisteren aan de Tweede Kamer laten weten dat de gegevens van het WoON 2012, een driejaarlijks landelijk onderzoek naar alle mogelijke aspecten van de woningmarkt in Nederland, op 15 maart ter beschikking worden gesteld. Eerder zouden de cijfers 11 april gepubliceerd worden, tijdens een groot landelijk congres. WoON geeft inzicht in woningmarkt  Leden van zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben minister Blok de afgelopen weken herhaaldelijk gevraagd om inzage in de gegevens van WoON 2012. Zodat zij konden beslissen over de maatregelen voor de woningmarkt op basis van de meest actuele gegevens. Het vorige WoON stamt uit 2009. Bij de presentatie destijds werd al gezegd dat de gevolgen van de crisis nog niet goed zichtbaar waren in WoON 2009 en dat WoON 2012 wat dat betreft een waarheidsgetrouwer beeld zou gaan geven van de situatie op onze woningmarkt. Zorgvuldige afweging  De Woonbond is positief over dat de gegevens van WoON 2012 nu een maand eerder ter beschikking komen. Daardoor kunnen zowel de Tweede als de Eerste Kamer zorgvuldiger afwegen welke maatregelen de woningmarkt nodig heeft. Het ligt dan ook voor de hand dat besluitvorming over het huurbeleid en de verhuurdersheffing wordt uitgesteld tot de cijfers beschikbaar zijn, dus enig moment ná 15 maart. De Woonbond heeft de Eerste en Tweede Kamer daar vandaag in een brief om gevraagd.

Nederlandse Woonbond
06-03-2013

Zonnige Actie Huuralarm oogst meteen succes

Zingend, toeterend en vooral 'alarmerend' liepen vandaag ruim 200 huurders en huurdersvertegenwoordigers in een korte demonstratie door het centrum van Den Haag. Bij het Dreesmonument op het Buitenhof overhandigden zij aan leden van de Eerste Kamer 61.759 handtekeningen tegen de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Van de aanwezige huurders waren er 140 mensen van huurdersorganisaties die gezamenlijk tienduizenden huurders vertegenwoordigen.

+Lees meer...

Met grote spandoeken, ballonnen, borden, toeters, megafoons, fluitjes, een alarminstallatie en een gloednieuw actielied ontving het actiegezelschap Eerste Kamerleden van de VVD, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SP. Foto: Jan Reinier van VlietBij overhandiging van de twee koffers met handtekeningen voor de petitie Actie Huuralarm, complimenteerde Woonbonddirecteur Ronald Paping de Senatoren dat zij 'in hun wijsheid' alvast hadden besloten om het debat over de gluurverhoging een week uit te stellen. Daarop volgde luid applaus van de huurders en een roep om 'afstel!' en dat 'van uitstel altijd afstel' komt. 'Eerste Kamer redt ons!' riep een bedreven huurder erdoorheen. Die had al vaker op demonstraties geroepen en helemaal geen megafoon nodig. 'De PvdA verkwanselt het erfgoed van Drees', riep een ander. Alleen was de PvdA zelf niet aanwezig om de kreet te horen. Huurcommissie  Naast de handtekeningen voor de petitie werd ook een gezamenlijke verklaring van maatschappelijke organisaties tegen de kabinetsplannen overhandigd. Woonbondvoorzitter Jan Laurier benadrukte dat er simpelweg geen maatschappelijk draagvlak is voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen en dat 'deze kerstboom die nu wordt opgetuigd zijn doel voorbij schiet.' 'En dan hebben we het nog niet eens gehad over het grote aantal bezwaarschriften dat de Huurcommissie te verwerken zal krijgen, want dat kan ik u garanderen', zei Laurier, waarop hij luid bijval kreeg van de huurders. Privacy  D66 senator Hans Engels nam alle aangeboden documenten namens de Eerste Kamer in ontvangst en reageerde met de opmerking dat zij vast van plan zijn om alles zorgvuldig te overwegen. Met name noemde hij daarbij de privacy. 'Doe er wat mee!', riep de huurder die geen megafoon nodig had hem toe. 'Doe er wat mee!'   Live op radio 1  Al in de ochtend was de stemming gezet. Twee huurdersvertegenwoordigers kwamen aan het woord in Lijn 1, een live programma op Radio 1. Wim Roos van de huurdersvereniging 3B gemeenten in Lansingerland: 'De gluurverhoging is bedoeld om scheefwoners de woning uit te pesten, maar als je gaat kijken naar waar die mensen heen moeten, dan hebben ze geen alternatief. Als je in onze regio met een inkomen van iets boven de € 43.000,- een koopwoning wil gaan kopen, dan wens ik je veel succes, dat lukt je niet.' Werkgroep huurders PvdA  Ook Anita Engbers, voorzitter van de Werkgroep Huurders van de PvdA, wond er geen doekjes om: 'Ik vind scheefwonen een scheldwoord en ik laat me niet uitschelden. Ik woon in een van de armste buurten van Gouda voor een huur van zo'n € 600,-. Ik zet me in voor de buurt en ik verdien meer dan € 43.000,-. De prijs van een woning moet gekoppeld zijn aan de kwaliteit van een woning en niet aan het inkomen van een bewoner.' Ratio en emotie  Engbers vindt dat haar partij het niet kan maken om de inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Huiseigenaren worden veel minder hard aangepakt. Jacques Monasch, tweede kamerlid voor de PvdA, reageerde gebeten en verweet haar langs de feiten heen te redeneren. 'Dat hoort er nu eenmaal bij, hervormingen doen pijn', antwoordde Monasch op de vraag waarom hij kiezers van zich vervreemdde. Om zijn betoog staande te houden claimde Monasch de 'ratio' te beoefenen tegenover de 'emotie' van de anderen aan tafel.Opmaat Zo was de discussie voor Radio 1 alvast een levendige opmaat voor de rest van de actie. Huurders stroomden binnen in een aantal cafés rondom het Plein alwaar koffie, thee, broodjes, spandoeken, ballonnen, tasjes en borden werden uitgedeeld. Met de zon op het Plein was de kleurrijke stoet die richting Buitenhof liep een lust voor het oog en de vele camera's. Huurderslied  Huurders uit Lisse hadden in de bus naar Den Haag een huurderslied verzonnen en ingestudeerd. Bij het Dreesmonument zongen zij er luidkeels op los: 'Bestuurders luister goed , het volk zal u beminnen, betaalbaar wonen moet, ga daar maar eens mee beginnen.... Blok moet weer op stok, doe je oogjes nu maar toe, ga terug maar in je hok, we zijn jouw plannen moe.' 

Nederlandse Woonbond
05-03-2013

Eerste Kamer stelt discussie over gluurverhoging uit

De Eerste Kamer heeft de discussie over de inkomensafhankelijke huurverhoging uitgesteld tot 12 maart. De Kamerleden vinden dat zij te weinig informatie hebben om de wetsvoorstellen te kunnen beoordelen en er over te besluiten. Het uitstel is een mooi  succes van de grote actiedelegatie die dinsdag 5 maart naar het Buitenhof toog om de petitie Huuralarm aan de leden van de Eerste Kamer te overhandigen.

+Lees meer...

‘Deze delegatie heeft haar eerste succes behaald’, reageerde directeur Ronald Paping. ‘Laten we hopen dat van uitstel afstel komt.’ De heer Engels, voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, nam in aanwezigheid van diverse Eerste en Tweede Kamerleden de petitie met meer dan 61.000 handtekeningen in ontvangst.  Hij merkte op een verantwoorde en zorgvuldige besluitvorming van groot belang te vinden,  omdat de huurverhoging grote gevolgen heeft voor de privacy van huurders. Verklaring Huuralarm  Behalve de petitie en de meer dan 61.000 handtekeningen ontvingen de Eerste Kamerleden ook nog een gezamenlijke verklaring Huuralarm. Woonbondvoorzitter Jan Laurier sprak daarbij namens een groot aantal maatschappelijke organisaties, zoals Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV, FNV Bouw, de ouderenorganisaties ANBO en Unie KBO. Bijzonder is dat ook de handtekeningen van de Werkgroep Huurders in de PvdA en de CDA basisgroep sociale zekerheid onder de verklaring staan. Lees de petitie actie Huuralarm (pdf)Lees de gezamenlijke verklaring actie Huuralarm (pdf)

Nederlandse Woonbond
05-03-2013