U, de petitionaris

Co-ouderschap

179 ondertekeningen

Co-ouderschap

Petitie

Wij

Familie4Justice is een onafhankelijke groep van lotgenoten en gelijkgezinden die geen andere status wenst omdat op die wijze ook de integriteit bewaard blijft.

De naam Familie4Justice en onze standpunten, dragen uit dat iedereen recht heeft op familieleven. Onze uitgangspunten daarbij zijn het IVRK, het EVRM en onze Grondwet in de aangegeven volgorde. kinderen eerst !

 

constateren dat:

Feiten en cijfers :

Nederland begint een land van 'exen' te worden: jaarlijks komen er 220.000 bij.

Driekwart van de scheidingen vindt plaats omdat de partners min of meer uit elkaar zijn gegroeid en niet meer met elkaar praten of er geen tijd meer voor vinden.

De in 75 tot 80% van de scheidingen functioneert 'duurzame ontwrichting' als een wettelijk verstotings-beginsel. Waarschijnlijk omdat de moeder vrijwel altijd krijgt wat zij vraagt: kinderen, huis, alimentatie. Deze grote voorspelbaarheid is een belangrijke oorzaak van het nog steeds toenemend aantal echtscheidingen.

Circa 16 duizend kinderen komen er per jaar bij (meer dan 44 kinderen per etmaal) die een van hun beide ouders niet of nauwelijks meer zien.

De levensverwachting van gescheiden mensen is significant korter is dan van blijvend gehuwden, en ook korter dan van nooit-gehuwden en verweduwden.

Vanuit het belang van kinderen, is in veel gevallen het voortduren van een huwelijk met conflicten toch te prefereren boven een scheiding. Ruzies tussen ouders zijn geenszins bevorderlijk voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Maar in de steek worden gelaten (en 'vecht'-scheidingen) door een van de ouders is nog meer traumatiserend.

Ruim de helft van de stiefgezinnen (400.000 kinderen krijgen te maken met een stiefouder) loopt stuk.

De kans op kindermishandeling is vele malen groter in stiefgezinnen dan in intacte gezinnen. Veel kindermishandeling is het gevolg van stress die optreedt in 'nieuw-samengestelde' gezinnen.

Ieder etmaal zijn in Nederland 95 kinderen betrokken bij een scheiding en nog eens 75 bij het verbreken van een samenwoonrelatie.

Bij een kwart van de minderjarige kinderen blijkt scheiding ook na vele jaren nog schadelijke effecten te hebben.

Echtscheidingskinderen leven korter, statistisch gezien. Een kind dat in een stiefgezin opgroeit (en dat zijn er meer dan 400.000 in Nederland) loopt een veel grotere kans op mishandeling dan in een gezin dat intact is gebleven.

Kinderen van gescheiden ouders hebben een grotere kans op armoede en achterstand, ze doen het slechter op school, hebben vaker emotionele of psychische klachten, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en seksueel misbruik, raken vaker aan de drank en drugs, belanden eerder in de criminaliteit en hebben een grotere kans op (echt)scheiding

Slechts en kleine groep kinderen heeft belang bij een scheiding van de ouders, want het beëindigt een voor hen ongezonde situatie. Maar voor de overgrote meerderheid van de kinderen is scheiding van hun ouders niet in hun belang.

Op de korte termijn heeft voor de overgrote meerderheid van de kinderen een scheiding negatieve gevolgen. Op de lange termijn heeft scheiding voor driekwart van de kinderen weinig schadelijke gevolgen. Maar bij 25 procent van de kinderen blijkt scheiding ook na vele jaren nog onmiskenbaar schadelijke effecten te hebben, zowel in sociaal als emotioneel opzicht. Dat percentage is tweeëneenhalf maal zo hoog als het percentage kinderen uit intacte gezinnen dat met soortgelijke problemen kampt.

30 procent van de mensen die gescheiden zijn kennen na de scheiding een duidelijk gelukkiger levensfase. Voor 40 procent is er niet veel verschil tussen de situatie voor en na de scheiding. En voor de resterende 30 procent wordt het er na de scheiding over het algemeen beroerder op.

 

en verzoeken

En verzoeken dus omdat het wettelijk nog niet bestaat.

Dat dit dus moet veranderen , het moet wettelijk (verplicht ) worden. Met een flinke stok achter de deur! Zoals bv- Paradoxale toewijzing, een flinke boete, of in uiterste geval een alternatieve, of gevangenis straf! Deze moeten dan uiteraard ook wel worden uitgevoerd En niet zo als nu al decennia gebeurd dat er geen sancties/straffen worden uitgevoerd bij niet naleving Co-ouderschap, terwijl die er wettelijk wel degelijk zijn! Want het is toch niet te bevatten dat Rechterlijke uitspraken niet worden nagekomen en men er niet voor word gestraft met de nu wettelijk vastgelegde sanctie’s als Gijzeling / Boete.s!

PS: Ook jouw handtekening zetten? Dan moet je wel 18 jaar zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Tot slot :

Niet getrouwde kersverse vaders vergeten vaak het ouderlijke gezag te regelen. Hierdoor kan het voorkomen dat ze hun kind niet mogen zien of geen enkele invloed hebben op het leven van hun kind.

Dus nog maar even voor de goede orde erkenning kind is nog geen gezag..

Daarvoor kunt u bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. Hiervoor is bij de griffie het formulier verkrijgbaar.

Het verzoek om belast te worden met het gezamenlijk gezag moet door u beiden ondertekend worden. Bovendien moeten in het verzoek uw namen en adres(sen) opgenomen worden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
09-09-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Burgerinitiatief Co-ouderschap 
Organisatie:
Familie4justice 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen