U, de petitionaris

Behoud natuurschoon Buitenhout, stop het sportpark

173 ondertekeningen

De gemeente Almere gaat onverdroten door met de plannen voor een sportpark in het Buitenhout die een aanslag zijn op de natuur. Omdat het gebied onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur is toestemming nodig van de Provincie. Deze petitie roept de Provincie op die toestemming niet te verlenen.

Petitie

Wij

bewoners van Almere Buiten en andere bezoekers van het natuurgebied Buitenhout,

 

constateren dat:

dat de gemeente Almere haar omstreden plan voor de realisatie van een sportpark in het tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) behorende gebied Buitenhout onverkort wil doorzetten, dat daarbij de Spelregels EHS door de gemeente niet of onvolledig worden gerespecteerd, en dat het natuurgebied Buitenhout als gevolg van deze plannen ernstige schade oploopt en de huidige recreatieve waarde sterk wordt gereduceerd.

 

en verzoeken

daarom Provinciale Staten eventuele voorstellen tot herbegrenzing van het EHS gebied Buitenhout voor het realiseren van voorzieningen voor sportbeoefening NIET goed te keuren en de gemeente Almere er op te wijzen dat de Spelregels EHS gerespecteerd dienen te worden, te beginnen met het opnemen van de EHS bestemming in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Flevoland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2013 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Henk Oostrom 
Organisatie:
Behoud Natuurschoon Buitenhout 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Eindeloos wachten . . .

Na de behandeling van onze petitie in de commissie Leefomgeving en Ruimte van Provinciale Staten is er op provinciaal niveau weinig gebeurd. De behandeling van het bestemmingsplan Sportpark Buitenhout heeft bij de gemeente Almere ook lang geduurd.

+Lees meer...

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het plan pas op 16 januari 2014 aanvaard. Daarna is het verzoek tot herbegrenzing van de EHS en het voorstel voor compensatie naar de provincie gestuurd. En wachten we nu al een paar weken op de beslissing van Gedeputeerde Staten. Zodra die is gepubliceerd nemen we weer contact op met de provincie om de e-petitie opnieuw op de agenda te krijgen. Onafhankelijk daarvan starten we direct een bezwaar en/of beroepsprocedure. Vanwege de lage vergaderfrequentie van Provinciale Staten lopen we anders al snel het risico dat bezwaar- of beroepstermijnen verstreken zijn. En onafhankelijk van de procedures met de provincie zullen we ook in beroep gaan tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Verdere ontwikkelingen blijven we melden via dit nieuwskanaal!

05-02-2014

Behandeling in Provinciale Staten

Op 27 november a.s. wordt de petitie behandeld in de vergadering van Provinciale Staten! Daarbij krijgen wij de gelegenheid de statenleden en de aanwezige gedeputeerde toe te spreken.

+Lees meer...

En dan kunnen wij verder alleen afwachten wat zij daarover te vragen of vertellen hebben en welk besluit zij daaraan willen koppelen. Wat de uitkomst ook mag zijn, via een volgend nieuwsbericht zullen wij u die meedelen.

15-11-2013

Petitie ingezonden!

Omdat er inmiddels meer dan de benodigde 100 ondertekeningen van ingezetenen van Flevoland zijn is de petitie verzonden naar het loket van de provincie. Maar ondertekenen kan en mag nog steeds! Van de verdere voortgang houden wij u natuurlijk op de hoogte. Namens de Kerngroep Behoud Natuurschoon Buitenhout dank ik u voor uw steun! Met vriendelijke groeten, Henk Oostrom.

25-10-2013