Zwolle

Hand_mond

Welkom bij het petitieloket van de gemeente Zwolle. U kunt hier een e-petitie starten over zaken die in Zwolle spelen. Met een e-petitie kunt u zélf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad van Zwolle zetten. Het onderwerp dat u op de agenda wilt krijgen, moet iets zijn waar de gemeenteraad over gaat en u moet zorgen voor voldoende ondertekenaars. Als u voldoende ondertekenaars hebt kunt u uw petitie indienen.

Het loket zorgt ervoor dat indien er voldaan is aan de spelregels, de petitie in behandeling wordt genomen. U wordt daarvan op de hoogte gehouden en hoort wat er met uw petitie wordt gedaan.

Lees de spelregels op https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/uw-invloed.