Wat is een petitieloket?

Een petitieloket is de pagina op deze website waar u uw petitie kunt indienen. De ambtenaren achter het loket begeleiden u, waar nodig, bij het schrijven van een petitie. Als uw petitie niet aan de eisen voldoet dan krijgt u te horen wat u moet veranderen. Ook zorgt het loket ervoor dat de overheid uw petitie accepteert en dat u een antwoord krijgt. Binnen maximaal zes weken krijgen de ondertekenaars van de petitie een formeel antwoord van de overheid via dit loket.

Niet alle overheden in Nederland hebben een petitieloket op deze website geopend. In die gevallen moet u zelf met een afdruk op papier naar de overheid gaan of het per aangetekende post versturen.