1 ondertekening

Wetswijziging beleid Jonge Asielzoekers

De laatste tijd komen steeds weer schrijnende gevallen in het nieuws van jonge asielzoekers die na een jarenlang verblijf in Nederland uitgezet dreigen te worden. De minister hanteert onnodig een harder beleid. Het is de wens van de meerderheid in Nederland om tot een snelle wetswijziging te komen.

PETITIE

Wij

de Nederlandse burgers

constateren

- dat er steeds vaker jonge asielzoekers in het nieuws komen die na een jarenlang verblijf in Nederland dreigen te worden uitgezet;

- dat dit jongeren zijn die volledig zijn ingeburgerd en geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving;

- dat de minister van Vreemdelingenzaken in dit soort gevallen veel te weinig gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid;

- de samenleving van de politiek verwacht dat de Wet hiertoe wordt aangepast

en verzoeken

de regering zeer spoedig komt tot een in de Wet vastgelegde humane regeling, dat recht doet aan de schrijnende gevallen van minderjarige asielzoekers welke uitgezet dreigen te worden.

Deze petitie heeft status te behandelen en is daarom niet ondertekenbaar.

  • bijna 4 jaar geleden Hans Huizenga De Waal