9 ondertekeningen

Verlaging houderschapsbelasting i.v.m. annulering invoering kilometerheffing

Op het voorsorteren van de geplande kilometerheffing is nagenoeg voor elk motorvoertuig de houderschapsbelasting per 01.01.2010 verhoogd. Nu de kilometerheffing geen doorgang vindt, dient de eerdere verhoging van de houderschapsbelasting met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt te worden.

PETITIE

Wij

Autorijdend Nederland

constateren

Op het voorsorteren van de geplande kilometerheffing is nagenoeg voor elk motorvoertuig de houderschapsbelasting per 01.01.2010 verhoogd. Nu de kilometerheffing geen doorgang vindt, blijft de verhoogde houderschapsbelasting van toepassing. Ik ben van mening dat deze weer dient te worden verlaagd naar het niveau van voor de gedane verhoging. Deze maatregel riekt naar “het kwartje van Kok”!

en verzoeken

Verlaging houderschapsbelasting met terugwerkende kracht voor de verhoging op 01.01.2010 inclusief de wettelijk verschuldigde rente.

Als er 40.000 handtekeningen op papier zijn verzameld moet de Tweede Kamer dit voorstel behandelen!

Stuur daarom naast uw NEE ook uw handtekening op papier naar:

Postbus 180, 6660 AD ELST (GLD)

Naam:

Initialen:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Stemgerechtigd ja/nee

Handtekening

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 3 jaar geleden anoniem
  • meer dan 3 jaar geleden Th. H. Jacobsen Arnhem particulier rijder
  • meer dan 3 jaar geleden A.T. Leerentveld Duiven
  • meer dan 3 jaar geleden S.E.J.L. Huntink Drempt
  • meer dan 3 jaar geleden B.J.J. Huntink Drempt
  • meer dan 3 jaar geleden Remco Hageman Elst GLD
  • meer dan 3 jaar geleden LG Pisa Lelystad Manager
  • meer dan 3 jaar geleden anoniem
  • meer dan 3 jaar geleden anoniem