479 ondertekeningen

Verbod versterkte muziek straatmuzikanten Amsterdam Centrum

Duo_straatmuzikanten_met_versterker_-_kopie

Ondanks de vele argumenten en het grote draagvlak voor een totaalverbod op versterkers door bewoners, ondernemers, straatmanagers, stadsdeel centrum en buurtregisseurs, is er in 2012 besloten slechts e.e.a. te willen beperken.

Dit beleid is in 2013 ingevoerd bij wijze van proef. De zo nadrukkelijk beloofde handhaving bleef echter uit en dus klaagden bewoners en ondernemers weer tevergeefs om de overlast een halt toe te roepen.
Ook in 2013 traden straatartiesten- en muzikanten veel te hard, te lang en te vaak op.

Na 5 jaar overlast en een falend handhavingsbeleid is er begin 2014 eindelijk besloten om in Stadsdeel Centrum niet langer vergunningen af te geven voor het maken van versterkte straatmuziek in de openbare ruimte.

Dit betekent dat niet alleen straatmuzikanten maar ook straatartiesten zoals breakdancers geen versterkte muziek meer ten gehore mogen brengen. Men mag nog wel gewoon akoestisch blijven optreden.

Wij danken iedereen voor hun steun en wensen iedereen een prettige jaar zonder onnodige geluidsterreur!

PETITIE

Wij

Bewoners/ondernemers van Amsterdam centrum die geluidsoverlast ondervinden van straatmuzikanten die gebruik maken van versterkers

constateren

Dat sinds de gemeente in 2010 een experiment startte om straatmuzikanten elektronische versterking te laten gebruiken, dit veel (geluids)overlast heeft veroorzaakt voor bewoners en ondernemers. Naast het overschot aan reguliere straatmuzikanten zijn er nu ook talloze straatmuzikanten die met hun versterkte muziek alles en iedereen willen overstemmen. Leuk voor dagjesmensen of toeristen, een ramp voor veel bewoners en ondernemers. Amsterdam verandert steeds meer in een pretpark. Er is steeds meer ‘zwerflawaai’!

Het zijn steeds dezelfde personen/bandjes die meerdere keren per dag dezelfde nummers spelen. En dat niet slechts één dag, of enkele dagen. Als het weer het toelaat staan ze er elke dag, het hele jaar door.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, uren non stop achter elkaar.

Het handhaven van de regels van de vergunningen is voor de politie niet haalbaar en is ook geen prioriteit omdat ze simpelweg niet de capaciteit hebben om alle artiesten te controleren op het naleven van de regels.
De muzikanten mogen met hun vergunning twee maal per dag een half uur spelen op 1 plek. Het mag niet harder zijn dan 74 dB en ze mogen niet na 23.00 uur spelen.
In de praktijk echter spelen de artiesten veel te lang, te vaak en veel te hard en vaak blijven ze ook na 23.00 gewoon doorspelen.
Het geluid zou niet boven omgevingsgeluiden uit mogen komen maar is in werkelijkheid vaak ook daar te horen waar je de muzikant niet eens meer kunt zien. En de politie heeft geen apparatuur om het aantal decibellen te meten.

Door het gebrek aan handhaving of consequenties verbonden aan het structureel overtreden van deze regels (zoals het intrekken van de vergunning) hebben de muzikanten vrij spel en blijft de overlast bestaan of neemt zelfs toe.

In 2010 zijn er al veel klachten hierover ingediend, en de afdeling Vergunningen van de gemeente was er dan ook van overtuigd dat dit experiment moest stoppen. Dit is ook dringend geadviseerd aan de gemeente en de wethouder, en men ging er van uit dat versterkte straatmuziek weer verboden zou worden. Begin 2011 bleek echter dat dit rampzalige experiment tegen alle adviezen in toch was verlengd.

Jeanine van Pinxteren verkondigde in augustus 2011 op AT5 dat ze van de versterkers af wil, maar tot op heden (juni 2012) is er nog steeds niets aan het vergunningenbeleid veranderd.
Op de Dam is het spelen met versterkte muziek momenteel niet meer toegestaan, dankzij een petitie van een bewoner. Wij willen echter pleiten voor een verbod in de hele binnenstad, omdat een gebiedsverbod slechts het verplaatsen van het probleem is.

en verzoeken

Om een verbod op optredens van straatmuzikanten die met versterking spelen, dan wel het stoppen met het verschaffen van nieuwe vergunningen.
En dat niet in 1 bepaald gebied zoals op de Dam maar in heel Stadsdeel centrum. Gebiedsverboden betekent slechts het verplaatsen van het probleem.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • 6 maanden geleden anoniem
 • 6 maanden geleden anoniem
 • 10 maanden geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • bijna 2 jaar geleden Nelleke van't Hoogerhuijs Amsterdam Binnenstadbewoner
 • bijna 2 jaar geleden Daphna Brekveld Amsterdam Kandidaatgemeenteraadslid voor Red Amsterdam
 • bijna 2 jaar geleden H. Haspers Amsterdam
 • bijna 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden P.H.K. de Groot Amsterdam (centrum) Horecamanager
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden P. Stavoren Amsterdam-centrum Onbegrijpelijk dat dit wordt toegestaan!
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden G. Overtoom Amsterdam Kappen met die herrie!!
 • meer dan 2 jaar geleden Willem Gorter Amsterdam Bewoner nieuwmartbuurt
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden A.A.M. Hesseling Amsterdam Zuid
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • meer dan 2 jaar geleden B. Groen Amsterdam
 • meer dan 2 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden K. Mohr Amsterdam
 • bijna 3 jaar geleden Vincent Tosto Amsterdam gepensioneerd
 • bijna 3 jaar geleden P. Daalderop Amsterdam
 • bijna 3 jaar geleden Jacqueline H. Amsterdam
 • bijna 3 jaar geleden van der Horst, N. Amsterdam gepensioneerde
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden Mw.M.T.J.Linnemann Oudezijds Achterburgwal 96E
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden Ben Driessen Venlo
 • bijna 3 jaar geleden Edith Hofman Amsterdam bewoner
 • bijna 3 jaar geleden Hans van E. Leidsestraat
 • bijna 3 jaar geleden Antje Molz STRAMU Würzburg Würzburg is working on enabling amplified music in the inner city as profi street musicians elevate the quality of the atmosphere in the inner city and therefore the image of the town.
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden a.Jacobs Amsterdam
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden Parel Feddema Amsterdam
 • bijna 3 jaar geleden Willem van Dalen Zoetermeer
 • bijna 3 jaar geleden Annette Reinboud De Wijk columnist over stilte en lawaai // ben A'dam al jaren geleden ontvlucht om de onnodige hoeveelheid herrie
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • bijna 3 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 3 jaar geleden E. Aaftink Amsterdam
 • ongeveer 3 jaar geleden Bram Sniekers Amsterdam
 • ongeveer 3 jaar geleden Walther Ploos van Amstel Amsterdam
 • ongeveer 3 jaar geleden anoniem

Blader door alle 479 ondertekeningen via alle ondertekeningen.