1 ondertekening

Stop megabezuiniging/opheffing Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam

Laat_jongeren_werk_bloeien_niet_bloeden-klein

De gemeente Amsterdam wil de financiering van Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) in 2011 halveren en vanaf 2012 stopzetten. Niet alleen jongeren, ook talloze partners in onderwijs, lokaal jongerenwerk en de kunst- en cultuursector komen hiermee in de kou te staan. Stop deze bezuiniging!

PETITIE

Wij

jongeren, personeel, samenwerkingspartners, relaties en sympathisanten van SJA

constateren

Dat met de voorgenomen bezuiniging één van de meest productieve en professionele Jongerenwerk Nieuwe Stijl-organisaties wordt opgedoekt. Een organisatie die jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling en deelname aan de maatschappij.
Een organisatie met een landelijk gewaardeerde voortrekkersrol, die vele best practice werkmethoden ontwikkelt, die partner is en ondersteuner van het buurtgericht jongerenwerk en van het onderwijs op bijna alle niveaus

en verzoeken

een herbezinning op de voorgenomen megabezuiniging, om te voorkomen dat
werkmethodieken, ketencontacten en kennis de prullenbak in moeten, er kapitaalvernietiging plaatsvindt, jongeren op straat staan, het meidenwerk per 01/01/11 verdwijnt, de stadsdelen met stedelijke taken worden opgezadeld en het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.
Zeg nee tegen kaalslag op preventie, als nu al duidelijk is dat het straks een veelvoud aan kosten geeft.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • ongeveer 5 jaar geleden anoniem