1 ondertekening

Stop de uitbuiting van kuifeenden door futen

In de waterrijke natuurgebieden van Nederland worden kuifeenden vaak onnodig onderdrukt door andere watervogels. Vooral futen spannen de kroon en willen kuifeenden nogal eens inzetten voor eigen, persoonlijk gewin. Wij willen dat dit stopt.

PETITIE

Wij

Vogel- en natuurliefhebbers, eendenhouders, jagers

constateren

dat het vigerende, nationaal- en Europees beleid onvoldoende steun biedt aan de bestrijding van de onderdrukking van kuifeenden door futen. Wij vinden dat beide vogelgroepen gelijke rechten verdienen.

en verzoeken

- Wij verzoeken overheden om de gelijke rechten van kuifeenden en futen te erkennen en de uitbuiting van kuifeenden door futen te stoppen.
- Wij verzoeken de gelijke rechten van kuifeenden en futen en de gelieerde handhavingsprotocollen vast te leggen in vigerend beleid.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • bijna 5 jaar geleden Bas van 't Hek Amsterdam Vogelaar