35.919 ondertekeningen

Stop de Bijensterfte

Petitie gericht aan de 2e Kamercommissie LNV: met als doel een aantal gerichte maatregelen nemen om bijensterfte te verminderen.

PETITIE

Wij

verontruste burgers van Nederland *)
*)Deze petitie is opgesteld en verzorgd door Jaap Molenaar
Initiatiefnemers:
Jaap Molenaar (natuurbeheerder),
Peter Slootweg (imker),
Jeroen van der Sluijs (hoogleraar, Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht & Univ. Versailles)

Adhesiebetuigingen:
Dr. Ir. Henk A. Tennekes, toxicoloog
Gerard Vos, imker (www.bitsandbees.nl)
Algemene Nederlandse Imkervereniging (www.anibijen.nl)
Milieudefensie (www.milieudefensie.nl)
Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl)
Natuur & Milieu (www.natuurenmilieu.nl/bijen)
De lijst van adhesie betuigingen groeit. Voor een actuele lijst zie: Status van de actie.

constateren

• Dat in Nederland (en vele andere landen) de honingbij en wilde soortgenoten sterk in aantal teruglopen.
• Dat de bijenvolksterfte landelijk met 20% in 2008 zo'n 3x hoger ligt dan de normale sterfte en dat in Zuid Holland, Flevoland, en delen van Noord Holland de sterftecijfers 50% of meer zijn (6x hoger dan wat normaal is).
• Dat de bijenstand een indicator is voor de algehele ecologische gezondheid van ons leefmilieu.
• Dat bestuivers - met de honingbij als hoofdrolspeler - cruciaal zijn voor landbouw en natuur.
• Dat ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de voedselproductie en de biodiversiteit

en verzoeken

En verzoeken De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij te dragen aan de realisatie van:
1. Een moratorium op het gebruik van de insecticiden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam die bekend staan om hun sub-lethale schadelijke effecten op bijenkolonies.
2. Een uitbreiding van de vereiste tests bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zodanig dat deze de sub-lethale effecten op bijenkolonies niet langer over het hoofd zien.
3. Betere voorlichting over, en meer onderzoek naar, bijvriendelijke gewasbeschermingstechnieken voor de bestrijding van moeilijke plagen in de land en tuinbouw waar nu te snel naar imidacloprid gegrepen wordt.
4. Een meer multidisciplinaire aanpak van het onderzoek naar bijensterfte in Nederland, door het betrekken van een breder consortium van kennisinstellingen en expertises, die zich op meer factoren richt die mogelijk van belang zijn bij het begrijpen en tegen gaan van de uitzonderlijk hoge bijensterfte in Nederland.
5. Het invoeren van een actieve meldingsplicht van de waterschappen en de drinkwaterbedrijven aan imkerverenigingen over alle vastgestelde normoverschrijdingen van residuen van voor bijen schadelijke insecticiden in oppervlaktewater en in drinkwater. (imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam)
6. Een effectief handhavingsbeleid van de Maximaal Toelaatbare Risico (MTR) niveaus in oppervlaktewater en drinkwater waarbij grote prioriteit dient te worden gegeven aan alle voor bijen zeer toxische insecticiden. (imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam)
7. Het aanscherpen van het MTR niveau voor imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam zodat bijenvolken beter beschermd zijn.
8. Een openbaar groen beleid dat uitdrukkelijk is gericht op het vergroten van de diversiteit van het pollenaanbod (qua soorten en qua verdeling over de maanden van het jaar) voor bijen in met name landbouw, tuinbouw en bloembollengebieden, ondermeer door het gericht aanplanten van inheemse bijenplanten die bloeien in het najaar.
9. Een actief beleid tot bevordering en professionalisering van de imkerij om de gevolgen van de vergrijzing van de bestaande imkers en afnemende interesse voor dit zeer belangrijke ambacht om te buigen.

Deze petitie heeft status in behandeling en is daarom niet ondertekenbaar.

 • bijna 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden C.A. Handels Vlaardingen
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Freark DIJK rottevalle (frl) medisch analist
 • meer dan 5 jaar geleden wouter jurgenwag dordrecht imker
 • meer dan 5 jaar geleden Jan Hitzert Dordrecht Voorzitter VBN afdeling Dordrecht
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden André Fierens Antwerpen, België
 • meer dan 5 jaar geleden Marit Sprenkeling Heiloo
 • meer dan 5 jaar geleden Rob Velleman Groningen Docent
 • meer dan 5 jaar geleden Dirk Ringoir Den Dolder Fietsenmaker
 • meer dan 5 jaar geleden tonny Gitsis-van Ee Barneveld instellinskok begaan met de natuur
 • meer dan 5 jaar geleden m vd kraats nijkerk
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Alexander Assies Groningen
 • meer dan 5 jaar geleden Janke van der Herberg It Heidenskip sociaal psycholoog
 • meer dan 5 jaar geleden dr. W.M.L. Hendrikx Rijswijk (Gld) bioloog/parasitoloog
 • meer dan 5 jaar geleden Bernardina Polij Alphen aan den Rijn kleuterleidster
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden peter berendse ruinen bestuurslid Stichting Landschapsbeheer Drenthe
 • meer dan 5 jaar geleden Nathalie Eulaerts Oudenaarde, België
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Thijs van Deijnen groningen
 • meer dan 5 jaar geleden Aart Jan Langbroek Winschoten Docent,
 • meer dan 5 jaar geleden Matthijs Reichert Gorinchem
 • meer dan 5 jaar geleden Marlies Pierrot Haarlem voorstander van biologisch en B.D. landbouw en leefwijze
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden hein lipsch klimmen imker
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Petroesjka Sterk Middelburg
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Elzo Smid Groningen ontwerper
 • meer dan 5 jaar geleden Lilian Steenvoort Zutphen
 • meer dan 5 jaar geleden Peter Rijnsburg Rechercheur SZW
 • meer dan 5 jaar geleden Peter Rijnsburg Rechercheur Den Haag
 • meer dan 5 jaar geleden H Hoffland Zeist
 • meer dan 5 jaar geleden Alexander Raaijmakers Amersfoort
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Hanny Evers-Zielhorst Emmen
 • meer dan 5 jaar geleden cleeren borgloon
 • meer dan 5 jaar geleden Els van der Heijden Geldrop maatschappelijk werker / distribiteur aloe-vera en bijenproducten

Blader door alle 35.919 ondertekeningen via alle ondertekeningen.