19.875 ondertekeningen

Referendum erfpacht Amsterdam

Erfpachtbom_checkmark_klein

Er zijn voldoende steunbetuigingen voor het houden van een referendum. Het referendum zal plaatsvinden op 22 mei 2014, de dag van de Europese verkiezingen.

-------
Verzoek tot referendum tegen het raadsbesluit op 3 juli 2013 voor de "uitgangspunten nieuwe Algemene Bepaling voortdurende erfpacht" in Amsterdam.
Alternatief: eerlijke verdeling waardeverandering tussen erfpachter en gemeente en introductie van een kooprecht van de grond (blote eigendom) voor erfpachter

VERENIGING EIGEN HUIS ONDERSTEUNT DIT REFERENDUMVERZOEK

LET OP: Na onderstaande aanmelding krijgt u een mail met een link om uw gegevens verder aan te vullen (naam, adres, woonplaats, geboortedatum). Deze gegevens worden niet op de site zichtbaar maar zijn nodig voor een geldige ondersteuning van het referendum verzoek. VUL UW GEGEVENS DUS COMPLEET IN.
Vergeten? U kunt dit alsnog doen door de link in de e-mail die u heeft ontvangen van petities.nl nogmaals te openen, uw gegevens aan te vullen en op BEWAREN te klikken.

PETITIE

Wij

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA)

constateren

Dat de gemeenteraad in 2012 heeft besloten tot modernisering van de erfpachtvoorwaarden omdat het huidige erfpachtsysteem onduidelijk en te weinig transparant is.

Dat de gemeenteraad op 3 juli 2013 de uitgangspunten van nieuwe Algemene Bepalingen voor erfpacht heeft vastgesteld (AB2013).

Dat deze uitgangspunten er toe zullen leiden dat de gemeente bij verkoop van een woning door verhoging van de canon waardestijging afroomt. In de plannen wordt de canon voortaan vastgesteld aan de hand van een zogenaamde "residuele grondwaardeformule", waardoor huiseigenaren het risico lopen dat de verkoopprijs van hun woning in belangrijke mate slechts zal afhangen van de herbouwwaarde.

Dat in deze uitgangspunten geen kooprecht van de grond (blote eigendom) door de erfpachter is opgenomen en kopers dus gedwongen zijn om erfpachter te worden van de gemeente.

en verzoeken

Canonherzieningen te bepalen op basis van een gelijke verdeling van de waardeontwikkeling van de gehele woning inclusief de grond, tussen huiseigenaar (erfpachter) en de gemeente (grondeigenaar en erfverpachter).

Hierbij rekening te houden met tussentijdse investeringen door de erfpachter in structurele woningverbeteringen en -uitbreidingen.

Beleid vast te stellen waardoor erfpachters het recht krijgen de grond onder hun woning (blote eigendom) te kopen.

Deze petitie heeft status afgerond en is daarom niet ondertekenbaar.

 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Klaas Schoenmaker Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden Tjalling Boswijk Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden julia horzinek Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden PE de Ridders Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Martin Adams Amsterdam Ingenieur
 • ongeveer 2 jaar geleden Jelle Martens Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden S. van 't Hullenaar Amsterdam Marinier
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Jurgen Tas Amsterdam appartementsrecht
 • ongeveer 2 jaar geleden Mariel Croon Amsterdam huiseigenaar/journalist
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Leonne Heffels- van den Wildenberg Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Dax Keller Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden Sharon Keller Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Ad Bakx Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden Martijn Winkelaar Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden Anna van Tilburg Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 2 jaar geleden JS van Leeuwen Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden Nicky den Hartogh Amsterdam bootbewoner
 • ongeveer 2 jaar geleden H.P.Smits Amsterdam
 • ongeveer 2 jaar geleden anoniem

Blader door alle 19.875 ondertekeningen via alle ondertekeningen.