182 ondertekeningen

PROP-vol

Wij hebben een dringend verzoek aan het Bovenschools Management van de Propschool (zie link 1) gedaan tot het nemen van concrete maatregelen om op korte termijn de groepsgrootte terug te brengen naar een acceptabel nivo.

In tegenspraak met de Nieuwsbrief van de Propschool van donderdag 16 september 2010 zijn wij van mening dat er wel degelijk concrete mogelijkheden tot verbetering zijn die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd.

Ons doel is te voorkomen dat leerlingen en leerkrachten van de Propschool de dupe worden van veel te grote groepen.

De petitie is begin 2011 ingediend (in uitgeprinte vorm) en we hebben zelfs behoorlijk resultaat geboekt (klassengrootte is van 38 naar 25 leerlingen gegaan).

Comité PROP-vol

PETITIE

Wij

Ouders van leerlingen van de Propschool (Lochem).

constateren

Op de Propschool is sprake van een extreme situatie als het gaat om de groepsgrootte. Slechts 0,2% van alle basisscholen in Nederland kent groepen van 35 of meer leerlingen ! (zie link 2, tabellen op pagina 25).

De huidige groepen 3 en 4 bevatten respectievelijk 37 en 34 leerlingen. Naar verwachting zal groep 3 ook in de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 meer dan 35 leerlingen per groep hebben.

Deze situatie is zeer onwenselijk omdat uit onderzoek is gebleken dat dit leidt tot een significante verlaging van de prestaties van de leerlingen en een te zware belasting van de leerkrachten (zie link 3).

Conclusie: de kinderen aan de Propschool in de groepen 1,2,3 en 4 worden beperkt in hun mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen door de te grote groepen.

en verzoeken

Wij verzoeken het Bovenschoolse Management van de Propschool tot het op korte termijn nemen van onderstaande twee concrete maatregelen:

Maatregel 1:
Het Bovenschoolse Management stelt per omgaande een volledige extra formatieplaats beschikbaar zodat een extra groep kan worden gevormd. Tevens wordt, indien nodig, gezorgd voor extra tijdelijke huisvesting in de directe nabijheid van de school.

Toelichting bij maatregel 1:

Wij constateren dat er sprake is van een grote onevenredigheid bij het verdelen van de beschikbare formatieplaatsen tussen de OPOL-scholen. Wij vragen daarom aan het Bovenschoolse Management om per direct een extra, volledige formatieplaats aan de Propschool toe te wijzen. De voor het volgende schooljaar aangekondigde extra formatie (lees 0.5 fte !) is voor dit moment geen oplossing, aangezien het probleem zich nu voordoet.
Het in de Nieuwsbrief aangehaalde argument dat ‘volgens een afgesproken systematiek middelen van het ministerie binnenkomen’ doet naar onze mening hier niets aan af. Ons is namelijk gebleken dat vrijwel alle basisscholen in Nederland in staat zijn met dezelfde toegekende middelen van de overheid, groepen te formeren van een acceptabele en onderwijskundig verantwoorde omvang. Wij zouden dan ook graag willen weten wat deze ‘afgesproken systematiek’ concreet inhoudt.

Maatregel 2:
Het Bovenschoolse Management neemt een standpunt in m.b.t. de maximale groepsgrootte per groep (bijvoorbeeld 30 leerlingen) waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat.

Bovengenoemde maatregelen op korte termijn laten uiteraard onverlet de behoefte aan een structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief.

Wij zijn het Bovenschools Management erkentelijk voor hun inhoudelijke reactie op korte termijn.

Deze petitie heeft status afgerond en is daarom niet ondertekenbaar.

 • ongeveer 5 jaar geleden Rob Enzerink Vorden
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Claudia Erven Lochem ouder laura (groep 2)
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden haluk sahin lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Lucienne den Duijf Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Roel Wildeboer Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden frans nijenhuis lochem ouder max groep 5
 • ongeveer 5 jaar geleden Hans Koopman Lochem Ouder Gaia (Groep 4)
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Siebren Dooper, pake lochem Grootvader en voogd van Sofie Dooper
 • ongeveer 5 jaar geleden Petra Ubbels Lochem ouder van Olaf (groep3) en Femke (groep2)
 • ongeveer 5 jaar geleden Rob Ubbels Lochem ouder van Olaf (groep3) en Femke (groep 2)
 • ongeveer 5 jaar geleden Eelco Nuesink Hengelo gld ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden Floran Schurink Hengelo gelderland Ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden Patrick Pannemans Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Dhouha Bejaoui Bazaa / Mounir Bazaa Lochem Ouders van Yomna Bazaa (groep 3)
 • ongeveer 5 jaar geleden Mark Boot Lochem Vader Sharon Boot, groep 5a
 • ongeveer 5 jaar geleden Coretta Clarke Lochem Moeder Sharon Boot, groep 5a
 • ongeveer 5 jaar geleden E.Davids/E.Bosman Lochem ouders
 • ongeveer 5 jaar geleden Simon Bruggink Lochem Leerling
 • ongeveer 5 jaar geleden Annerieke Overvelde Vorden 'bezorgde ouder'
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Gea Nieuwenhave Lochem Ouder Timo Haneveld groep 5 en Rachel Haneveld groep 4
 • ongeveer 5 jaar geleden John Wenneker Vorden
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden Carla Wenneker Arnhem
 • ongeveer 5 jaar geleden Esther van den Berg Lochem Moeder van Siem (groep 5) en Boris (groep 2)
 • ongeveer 5 jaar geleden Germa ten Duis Vorden 'ook een grootouder'
 • ongeveer 5 jaar geleden Ingrid Mollen Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Carolien Langermans Lochem Ouder van Lotte, Groep 2
 • ongeveer 5 jaar geleden Ingrid en Dick Teunissen-Schutte Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Nancy Nobel-Bakker Lochem ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden Renout J. Martens Lochem Vader Fleur E. Martens
 • ongeveer 5 jaar geleden Rob Schuurman Lochem Ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden Bianca Schuurman-Bosgoed Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Jeroen Brands Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Bob Louwe Lochem Ouder van
 • ongeveer 5 jaar geleden Erik Langermans Lochem ouder Lotte
 • ongeveer 5 jaar geleden B. Wolters Lochem Ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden G. Stellingwerf Lochem Ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden Anton en Mirjam Veenstra-Smit Lochem ouders Luite en Ykke
 • ongeveer 5 jaar geleden John Kleinherenbrink Lochem Ouder
 • ongeveer 5 jaar geleden Roos Heusinkveld Lochem Ouder van Sten (groep 1) en leerkracht basisonderwijs
 • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 5 jaar geleden M. van Hesse Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden m.a.schuit lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Ineke Lusink Lochem
 • ongeveer 5 jaar geleden Antal Geerdink Lochem Ouder

Blader door alle 182 ondertekeningen via alle ondertekeningen.