3 ondertekeningen

pocketpark glasmijterrein west

De gemeente Heerlen is van plan om een pocketpark en hangplek voor jongeren te organiseren op het Glasmij-terrein west te Heerlen. Dit is een ideale uitlaatplek voor je hond in de buurt. Hier zou een Hondenbos moeten komen en niet opnieuw een hangplek voor jongeren die overlast veroorzaakt!

PETITIE

Wij

Hondenbezitters en omwonenden van het Glasmijterrein West en de wijk MSP te Heerlen

constateren

De gemeente plant een pocketpark met skatepark voor jongeren en ouderen op het glasmijterrein west aan de Schaesbergerweg te Heerlen. Hier laten op dit moment heel wat hondenbezitters hun hond uit. Een nieuwe hangplek voor jongeren zal mogelijk zorgen voor meer overlast en is dadelijk een ruine door oneigenlijk gebruik. Een hondenbos mede beheerd door hondenbezitters uit de buurt is meer aangewezen. De huidige uitlaatplekken voor honden zijn onvoldoende. De kosten van het inrichten van een pocketpark met speeltoestellen die binnen de kortste tijd zullen veranderen in een vieze vervuilde hangplek en waar mensen hun kinderen niet veilig zullen kunnen laten spelen zijn absurd! Bovendien is in het verleden bewezen dat hangplekken voor jongeren niet aangewezen om de overlast van hangjeugd te verminderen. Een degelijk door de gemeente gesubsidieerd jeugdhonk in de wijk zou voor mee soelaas kunnen zorgen.
Bovendien zijn de hondenbezitters in de buurt verplicht om gebruik te maken van vieze niet onderhouden uitlaatplekken van 8 vierkante meter. Hier kan je hond onbezorgd rennen en ook zijn ding doen.

en verzoeken

Een hondenbos te realiseren. Het terrein afbakenen met een hekwerk en poort en het maaien van het veld (eventueel door omwonende hondenbezitters zelf) is kostenbesparend t.a.v. dure speeltoestellen die niet gebruikt en vernield zullen worden door hangjongeren die niet uit buurt maar van ergens anders zullen komen. De natuur blijft behouden en er is nagenoeg geen onderhoud.
Een nieuwe hangplek voor jongeren is niet gewenst maar een gedegen jeugdhonk in de wijk zou voor meer oplossing kunnen zorgen dan een speelterrein die vervolgens vernield, vervuild en niet functioneel zal blijken.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • meer dan 4 jaar geleden Joan Cindy van den Oever Oosterbeek Student
  • meer dan 4 jaar geleden Sandra Gaschler Amsterdamstraat bewoner
  • meer dan 4 jaar geleden Kim Mordang Assenstraat bewoner