geen ondertekeningen

Petities.nl dient direct onder verantwoording overheid te vallen

Petities.nl is van een particuliere stichting die geen uitgebreide verantwoording hoeft af te leggen. Door de opzet van de site en de genoemde referenties/contacten lijkt het alsof de site onder de verantwoordelijkheid van de overheid valt. De vertrouwelijkheid van de petities verdient een beter toezicht!

PETITIE

Wij

Een groeiende groep Nederlanders die ongevraagd petitie-ondertekenverzoeken via petities.nl krijgt op privemailadressen die door derden aan petities.nl zijn verstrekt!

constateren

- Dat petities.nl petities faciliteert die bedoeld zijn voor aanbieding aan de (semi)overheid.
- Dat door het karakter van de site en de genoemde contacten op de site de schijn wordt gewekt alsof petities.nl een door de overheid gecontroleerd orgaan zou zijn i.p.v. een activiteit van enkelingen.
- Dat petities.nl demografische gegevens, namen en emailadressen direct of via derden verkrijgt en deze gegevens zelf beheert zonder intensieve controle van de overheid.
- Dit geen gewenste situatie is.

en verzoeken

Het parlement om direct actie te ondernemen in die zin dat het parlement ervoor zorgt dat petities.nl onder verscherpt toezicht komt te staan danwel dat petities.nl onder regie van de overheid wordt voortgezet.

Deze petitie heeft status te behandelen en is daarom niet ondertekenbaar.

Geen ondertekeningen gevonden