2 ondertekeningen

ozb geen melkkoe, 5% is te veel

Er is een nieuw voorstel van het College gekomen m.b.t. de financiering van de trein. Hierin staat o.a. de OZB met 5% omhoog moet om de financiering sluitend te krijgen. De VVD is hier (ook) op tegen, OZB moet niet gebruikt worden om projecten van de gemeente financieel rond te krijgen.

PETITIE

Wij

VVD Smallingerland

constateren

dat ook in het nieuwe voorstel om de spoorlijn tussen Heerenveen-Drachten-Leek- Groningen financieel sluitend te krijgen nog steeds gestuurd wordt op een verhoging van de OZB.In het voorstel staat o.a. dat de OZB de komende met 5% omhoog gaat (vanaf 2010).

en verzoeken

om de Burgemeester & Wethouders deze 5% verhoging van de OZB niet door te voeren.
Omdat in tijden van crisis een verhoging van de OZB onwenselijk en onverantwoord is voor huiseigenaren (tophypotheken en groeiende werkloosheid)en ondernemers (extra lasten). De OZB is geen melkkoe!

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • bijna 5 jaar geleden anoniem
  • bijna 6 jaar geleden marion maj belfeld