3 ondertekeningen

ouderschap na echtscheiding

huidige wetgeving en rechtspraak mbt ouderschap en omgangsregeling na echtscheiding ontrooft jaarlijks duizenden kinderen van hun vader en is daarom in strijd met het fundamentele recht op family life (artikel 8 EVRM).
Uitgangspunt moet daarom worden 50/50 ouderschap, tenzij .....

PETITIE

Wij

gescheiden vaders en kinderen van gescheiden ouders

constateren

dat huidige wetgeving en rechtspraak mbt toewijzing kinderen na echtscheiding en vaststelling omgangsregeling in strijd is met ons fundamentele recht op family life (art. 8 EVRM) en de wetgever en rechterlijke macht hierdoor jaarlijks duizenden kinderen van hun vader ontroven.

en verzoeken

om wettelijk de hoofdregel vast te leggen dat ouders na echtscheiding in beginsel 50/50 de verzorging en opvoeding van hun kinderen op zich moeten nemen, tenzij dit praktisch onmogelijk is of vaststaat dat co-ouderschap in strijd is met het belang van de kinderen. Slechte communicatie mag daarbij geen reden zijn voor afwijzing co-ouderschap, tenzij vaststaat dat deze niet bewust door de moeder in stand wordt gehouden.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

  • ongeveer 5 jaar geleden maarten kersten leiden
  • ongeveer 5 jaar geleden anoniem
  • meer dan 5 jaar geleden anoniem