126 ondertekeningen

Open Verklaring Europese Publieke Dienstverlening 2.0

Een aantal burgers uit verschillende landen heeft het intitiatief genomen tot een oproep aan de Europese Unie om een open overheid tot stand te brengen. Dit heeft de vorm van een Open Verklaring gericht aan de Ministeriële Conferentie op 18 november 2009 in de Zweedse stad Malmö

PETITIE

Wij

Een open Verklaring over Europese Publieke Dienstverlening 2.0

De vraagstukken van de moderne samenleving zijn te ingewikkeld om door overheden alleen te worden opgelost. Terwijl het traditionele overheidsbeleid probeert publieke diensten te automatiseren en zelfbediening aan te moedigen, zal de grootste invloed van web 2.0 zijn om dienstverlening te verbeteren door samenwerking, transparantie en kennisdeling.

Europa moet deze gelegenheid aangrijpen om de relatie tussen burger en overheid op nieuwe leest te schoeien door publieke instituties open te stellen en burgers toe te rusten voor een meer actieve rol in de publieke dienstverlening.

Als burgers willen we volledig inzicht in alle activiteiten die in ons belang worden ondernomen. Wij willen een bijdrage kunnen leveren aan overheidsbeleid op het moment dat dit wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geevalueerd. Wij willen actief worden betrokken in het ontwerp en de levering van publieke diensten, met voldoende gelegenheid om onze visie te geven en met meer en meer beslissingsmogelijkheden in onze handen. Wij willen dat alle overheidsinformatie van wetsontwerp tot begrotingscyclus voor burgers toegankelijk, begrijpelijk, toepasbaar en herbruikbaar wordt. Het gaat er niet om de rol van de overheid terug te dringen, ons doel is dat open samenwerking zal leiden tot betere dienstverlening en hogere besluitvormingskwaliteit.

constateren

Tegen deze achtergrond stellen wij drie kernbeginselen voor waaraan Europese publieke dienstverlening moet voldoen:

1. Transparantie

Alle overheidsorganisaties moeten “transparant zijn, tenzij” en moeten het publiek voorzien van duidelijke, actuele informatie over alle aspecten van hun functioneren en besluitvorming. Er moeten ook robuuste mechanismen komen waarmee burgers grotere inzichtelijkheid kunnen afdwingen op die terreinen waar zij dit nodig achten. Overheidsinstellingen moeten hun informatie openbaar maken overeenkomstig open standaarden en in herbruikbaar formaat (waarbij uiteraard volledig recht wordt gedaan aan privacy aspecten).

2. Participatie

De overheid dient proactief te streven naar inbreng van burgers in al haar activiteiten, van gebruikersbetrokkenheid bij het inrichten van diensten tot publieke participatie in de beleidsontwikkeling. Deze input dient openbaar te zijn voor andere burgers en de overheid behoort er in het openbaar op te reageren. De vaardigheid om met burgers samen te werken, moet een kerncompetentie van de overheid worden.

3. Zelfredzaamheid

Overheidsorganen moeten zich omvormen tot platforms voor publieke waardecreatie. Met name moet overheidsdata op zodanige wijze beschikbaar komen dat anderen daarop kunnen voortbouwen. Overheidsorganen dienen burgers in staat te stellen hun problemen zelf op te lossen door hen de benodigde instrumenten en middelen te verschaffen. Zij moeten burgers ook behandelen als eigenaars van hun eigen persoonsgegevens en hen de kans bieden te checken hoe deze gegevens worden gedeeld.

en verzoeken

Wij roepen Europese overheden en de Europese Commissie op om deze beginselen in hun actieprogramma’s in te bedden zodat de burgers van Europa zo spoedig mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van een transparante, participatieve en ontvankelijke overheid.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • ongeveer 5 jaar geleden Gertjan Verstoep Maarssen Businesspreneur improve public services
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • bijna 6 jaar geleden Michel van den Heuvel Eindhoven Bestuurder (medeoprichter) Stichting PIOFA
 • bijna 6 jaar geleden Engelbert Pelster Blaricum bestuurder en mede oprichter Stichting PIOFA
 • bijna 6 jaar geleden anoniem
 • bijna 6 jaar geleden Roosmarie Breij Cuijk Trainee
 • bijna 6 jaar geleden Donny Brandon Den Haag directeur PJ Partners te Rotterdam
 • bijna 6 jaar geleden anoniem
 • bijna 6 jaar geleden Joost van Hooff Naarden penningmeester BPV Parkwijk Naarden
 • bijna 6 jaar geleden Rob Derks Nijmegen
 • bijna 6 jaar geleden Simon Rijsdijk Etten-Leur vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
 • bijna 6 jaar geleden Theo van Bruggen Harich
 • bijna 6 jaar geleden Dolf Evenberg Middelburg HBO Docent
 • bijna 6 jaar geleden anoniem
 • bijna 6 jaar geleden anoniem
 • bijna 6 jaar geleden anoniem
 • bijna 6 jaar geleden Barbara E. Roozen Venlo Medewerker digitalisering gemeente Horst aan de Maas
 • bijna 6 jaar geleden Danielle van Zuijlen Almere
 • bijna 7 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden Bernadet Timmer Lelystad communicatieadviseur
 • ongeveer 6 jaar geleden Lidwien Venselaar Almere
 • ongeveer 6 jaar geleden Evelien Winkel Den Haag
 • ongeveer 6 jaar geleden GTJ Sulman Veendam
 • ongeveer 6 jaar geleden Peter de Zoete Utrecht free lance tekstschrijver
 • ongeveer 6 jaar geleden Martijn Vliegen Eindhoven Logistiek Planner
 • ongeveer 6 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden Charley Beekhuizen Leiden gemeenteambtenaar
 • ongeveer 6 jaar geleden Wil Sluis Nieuwegein Directeur Sluis Van der Steen Advies & Management
 • ongeveer 6 jaar geleden Guido Enthoven Leiden directeur Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
 • ongeveer 6 jaar geleden Joost Geraets Roermond mede-oprichter Open 2.0 - open20.nl
 • ongeveer 6 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden Remco Kouwenhoven Groningen
 • ongeveer 6 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden Bart-Jan Hindriks Voorburg
 • ongeveer 6 jaar geleden Christian Scheres Rosmalen communicatietrainer, -coach, -adviseur
 • ongeveer 6 jaar geleden Jacqueline Vlietland Hellevoetsluis
 • ongeveer 6 jaar geleden Cees van Westrenen Geldermalsen
 • ongeveer 6 jaar geleden Pim Bliek Amsterdam Adviseur Open Source & Open Standaarden
 • ongeveer 6 jaar geleden Corrie van der Zon Den Haag
 • ongeveer 6 jaar geleden To-Linh Lam Heerhugowaard Inkoopadviseur
 • ongeveer 6 jaar geleden anoniem
 • ongeveer 6 jaar geleden Ramazan Cirak Nijverdal Adviseur
 • ongeveer 6 jaar geleden Ton Horrevorts RIjswijk Directeur HMSmanagement
 • ongeveer 6 jaar geleden Rob van der Hilst Utrecht beleids- en communicatiestrateeg, cultuurmaker
 • ongeveer 6 jaar geleden karel doesberg rijswijk
 • ongeveer 6 jaar geleden Paula Kassenaar Eindhoven studente
 • ongeveer 6 jaar geleden m.teunen zaandam burger
 • ongeveer 6 jaar geleden Leo Smits den Haag directeur ROI en HEC

Blader door alle 126 ondertekeningen via alle ondertekeningen.