126 ondertekeningen

Open Verklaring Europese Publieke Dienstverlening 2.0

Een aantal burgers uit verschillende landen heeft het intitiatief genomen tot een oproep aan de Europese Unie om een open overheid tot stand te brengen. Dit heeft de vorm van een Open Verklaring gericht aan de Ministeriële Conferentie op 18 november 2009 in de Zweedse stad Malmö

PETITIE

Wij

Een open Verklaring over Europese Publieke Dienstverlening 2.0

De vraagstukken van de moderne samenleving zijn te ingewikkeld om door overheden alleen te worden opgelost. Terwijl het traditionele overheidsbeleid probeert publieke diensten te automatiseren en zelfbediening aan te moedigen, zal de grootste invloed van web 2.0 zijn om dienstverlening te verbeteren door samenwerking, transparantie en kennisdeling.

Europa moet deze gelegenheid aangrijpen om de relatie tussen burger en overheid op nieuwe leest te schoeien door publieke instituties open te stellen en burgers toe te rusten voor een meer actieve rol in de publieke dienstverlening.

Als burgers willen we volledig inzicht in alle activiteiten die in ons belang worden ondernomen. Wij willen een bijdrage kunnen leveren aan overheidsbeleid op het moment dat dit wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geevalueerd. Wij willen actief worden betrokken in het ontwerp en de levering van publieke diensten, met voldoende gelegenheid om onze visie te geven en met meer en meer beslissingsmogelijkheden in onze handen. Wij willen dat alle overheidsinformatie van wetsontwerp tot begrotingscyclus voor burgers toegankelijk, begrijpelijk, toepasbaar en herbruikbaar wordt. Het gaat er niet om de rol van de overheid terug te dringen, ons doel is dat open samenwerking zal leiden tot betere dienstverlening en hogere besluitvormingskwaliteit.

constateren

Tegen deze achtergrond stellen wij drie kernbeginselen voor waaraan Europese publieke dienstverlening moet voldoen:

1. Transparantie

Alle overheidsorganisaties moeten “transparant zijn, tenzij” en moeten het publiek voorzien van duidelijke, actuele informatie over alle aspecten van hun functioneren en besluitvorming. Er moeten ook robuuste mechanismen komen waarmee burgers grotere inzichtelijkheid kunnen afdwingen op die terreinen waar zij dit nodig achten. Overheidsinstellingen moeten hun informatie openbaar maken overeenkomstig open standaarden en in herbruikbaar formaat (waarbij uiteraard volledig recht wordt gedaan aan privacy aspecten).

2. Participatie

De overheid dient proactief te streven naar inbreng van burgers in al haar activiteiten, van gebruikersbetrokkenheid bij het inrichten van diensten tot publieke participatie in de beleidsontwikkeling. Deze input dient openbaar te zijn voor andere burgers en de overheid behoort er in het openbaar op te reageren. De vaardigheid om met burgers samen te werken, moet een kerncompetentie van de overheid worden.

3. Zelfredzaamheid

Overheidsorganen moeten zich omvormen tot platforms voor publieke waardecreatie. Met name moet overheidsdata op zodanige wijze beschikbaar komen dat anderen daarop kunnen voortbouwen. Overheidsorganen dienen burgers in staat te stellen hun problemen zelf op te lossen door hen de benodigde instrumenten en middelen te verschaffen. Zij moeten burgers ook behandelen als eigenaars van hun eigen persoonsgegevens en hen de kans bieden te checken hoe deze gegevens worden gedeeld.

en verzoeken

Wij roepen Europese overheden en de Europese Commissie op om deze beginselen in hun actieprogramma’s in te bedden zodat de burgers van Europa zo spoedig mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van een transparante, participatieve en ontvankelijke overheid.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

 • bijna 5 jaar geleden Gertjan Verstoep Maarssen Businesspreneur improve public services
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Michel van den Heuvel Eindhoven Bestuurder (medeoprichter) Stichting PIOFA
 • meer dan 5 jaar geleden Engelbert Pelster Blaricum bestuurder en mede oprichter Stichting PIOFA
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Roosmarie Breij Cuijk Trainee
 • meer dan 5 jaar geleden Donny Brandon Den Haag directeur PJ Partners te Rotterdam
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Joost van Hooff Naarden penningmeester BPV Parkwijk Naarden
 • meer dan 5 jaar geleden Rob Derks Nijmegen
 • meer dan 5 jaar geleden Simon Rijsdijk Etten-Leur vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
 • meer dan 5 jaar geleden Theo van Bruggen Harich
 • meer dan 5 jaar geleden Dolf Evenberg Middelburg HBO Docent
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Barbara E. Roozen Venlo Medewerker digitalisering gemeente Horst aan de Maas
 • meer dan 5 jaar geleden Danielle van Zuijlen Almere
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Bernadet Timmer Lelystad communicatieadviseur
 • meer dan 5 jaar geleden Lidwien Venselaar Almere
 • meer dan 5 jaar geleden Evelien Winkel Den Haag
 • meer dan 5 jaar geleden GTJ Sulman Veendam
 • meer dan 5 jaar geleden Peter de Zoete Utrecht free lance tekstschrijver
 • meer dan 5 jaar geleden Martijn Vliegen Eindhoven Logistiek Planner
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Charley Beekhuizen Leiden gemeenteambtenaar
 • meer dan 5 jaar geleden Wil Sluis Nieuwegein Directeur Sluis Van der Steen Advies & Management
 • meer dan 5 jaar geleden Guido Enthoven Leiden directeur Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
 • meer dan 5 jaar geleden Joost Geraets Roermond mede-oprichter Open 2.0 - open20.nl
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Remco Kouwenhoven Groningen
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Bart-Jan Hindriks Voorburg
 • meer dan 5 jaar geleden Christian Scheres Rosmalen communicatietrainer, -coach, -adviseur
 • meer dan 5 jaar geleden Jacqueline Vlietland Hellevoetsluis
 • meer dan 5 jaar geleden Cees van Westrenen Geldermalsen
 • meer dan 5 jaar geleden Pim Bliek Amsterdam Adviseur Open Source & Open Standaarden
 • meer dan 5 jaar geleden Corrie van der Zon Den Haag
 • meer dan 5 jaar geleden To-Linh Lam Heerhugowaard Inkoopadviseur
 • meer dan 5 jaar geleden anoniem
 • meer dan 5 jaar geleden Ramazan Cirak Nijverdal Adviseur
 • meer dan 5 jaar geleden Ton Horrevorts RIjswijk Directeur HMSmanagement
 • meer dan 5 jaar geleden Rob van der Hilst Utrecht beleids- en communicatiestrateeg, cultuurmaker
 • meer dan 5 jaar geleden karel doesberg rijswijk
 • meer dan 5 jaar geleden Paula Kassenaar Eindhoven studente
 • meer dan 5 jaar geleden m.teunen zaandam burger
 • meer dan 5 jaar geleden Leo Smits den Haag directeur ROI en HEC

Blader door alle 126 ondertekeningen via alle ondertekeningen.