1.075 ondertekeningen

Nieuwe vitaliteitsregeling óók om eerder te stoppen met werken

Avatar-twittter

Deze petitie is gearchiveerd en niet meer ondertekenbaar.

PETITIE

Wij

Werknemers, oud-werknemers en toekomstige werknemers,

constateren

- Dat het kabinet van plan is om de spaarloon- en levensloopregeling te vervangen door een vitaliteitsregeling die niet kan worden ingezet aan het einde van de loopbaan;
- De levensloopregeling nu wel gebruikt kan worden om eerder te stoppen met werken;
- Veel mensen, vooral met een zwaar en risicovol beroep, hiervan gebruik maken;
- En dat het kabinet hiermee feitelijk contractbreuk breekt.

en verzoeken

- De Tweede Kamer het wetsvoorstel zodanig te wijzigen dat de vitaliteitsregeling óók gebruikt kan worden aan het einde van de loopbaan;
- Zodat mensen met een zwaar en risicovol beroep ook in de toekomst de mogelijkheid hebben om eerder uit te treden.

Deze petitie heeft status afgerond en is daarom niet ondertekenbaar.